REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: O stadionie ,,Wierchy” oraz o Galerii Sanok podczas X sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj (16 bm) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się X sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złoonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności miedzy sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce „Galeria Sanok” Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 543/1 o pow. 0,0169 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 543/2, 542/2, 541/5, 541/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2540 o pow. 0,1060 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 7 lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 na działce nr 660/3 o pow. 0,0391 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Reymonta 6 w Sanoku na działkach nr 1357/42, 1357/43, 1357/46, 1357/48, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 870/3 o pow. 2,6643 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 585/3 o pow. 0,0605 ha położona w Sanoku obr. Śródmieście stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 430/19 o pow. 0,0081 ha położona w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Sikorskiego stanowiąca własność Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 304/1 o pow. 0,1352 ha położona w Sanoku obr. Olchowce stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na 1/16 udziału Agnieszki Czekanskiej, 5/16 udziału Anny Czekanskiej, 1/16 udziału Ewy Czekanskiej i 1/16 udziału Adama Czekanskiego w działce nr 1964/5 o pow. 0,3066 ha stanowiąca własność, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „WIERCHY I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007- 2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Interpelacje.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

34241

16-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)