REKLAMA
REKLAMA

Sanok będzie kształcił magistrów! Na początek praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

Z radością i satysfakcją informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uzyskała pozytywna opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie od roku akademickiego 2015/2016

studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

To pierwsze studia drugiego stopnia, do prowadzenia których sanocka uczelnia uzyskała uprawnienia. Dotychczas w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku na kierunku Praca socjalna młodzież zdobywała wykształcenie na poziomie licencjackim (pierwszego stopnia), a po jego uzyskaniu mogła kształcić się w innych ośrodkach akademickich w kraju. Utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania wpisuje się w ideę edukacji ustawicznej, w założenia Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 roku, jest także okazją dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie – szansą na odniesienie sukcesu na rynku pracy.

Analiza danych dotyczących regionalnego rynku pracy pokazuje, że specjalnego znaczenia na Podkarpaciu nabierają kwalifikacje zawodowe. Program studiów drugiego stopnia Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania ma charakter praktyczny i został tak skonstruowany, aby zapewnić przyszłym absolwentom wysoki poziom nabywanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które będą mogli wykorzystywać w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Warto także podkreślić, że studia drugiego stopnia Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania poszerzą nie tylko lokalna, ale i regionalną ofertę kształcenia, ponieważ żadna z podkarpackich uczelni nie prowadzi studiów drugiego stopnia na takim kierunku.

Rekrutacja już trwa, zachęcamy kandydatów do zapoznania się z warunkami podjęcia studiów na stronie internetowej uczelni: www.pwsz-sanok.edu.pl, telefonicznie lub osobiście: ul. Mickiewicza 21, budynek A, pokój 107, tel. 13 4655967 (studia niestacjonarne) i pokój 108, tel. 13 4655954 (studia stacjonarne).

budynek_A

materiał nadesłany

01-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook