REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOK: Budżet powiatu na 2016 rok na poziomie 75 mln zł. „Czekają nas kolejne potężne decyzje oszczędnościowe”

SANOK / PODKARPACIE. Poznaliśmy projekt budżetu powiatu sanockiego na 2016 rok. Dochody i wydatki kształtują się na poziomie 75 mln zł. – Z roku na rok budżet jest coraz trudniejszy. Czekają nas kolejne potężne decyzje oszczędnościowe – mówi starosta. – To projekt na poziomie 2006 roku. Nie czyni się starań, aby pozyskiwać więcej środków z zewnątrz – grzmi radny opozycji.

ZOBACZ PROJEKT BUDŻETU POWIATU SANOCKIEGO NA 2016 ROK – KLIKNIJ

Zarząd powiatu sanockiego uchwalił projekt budżetu na 2016 rok. Dokument trafił następnie na ręce radnych, którzy aktualnie zapoznają się z zapisami planu finansowego. Sesję budżetową zaplanowano na 22 grudnia. Wtedy, radni zagłosują w sprawie przyjęcia lub odrzucenia założeń zarządu.

W poprzednich latach budżet konstruowany był wokół następujących kwot (plan):

2012

– dochody: 96 mln zł,
– wydatki: 116 mln zł.

2013

– dochody: 105 mln zł,
– wydatki: 102 mln zł.

2014

– dochody: 99 mln zł,
– wydatki: 98 mln zł.

2015

– dochody: 79 mln zł,
– wydatki: 78 mln zł.

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada przychody na poziomie 77 mln zł w tym dochody bieżące mają wynieść 73,7 mln zł, a dochody majątkowe 3,4 mln zł. Z kolei wydatki to niespełna 76 mln zł. Na tę kwotę mają złożyć się wydatki bieżące w kwocie 73 mln zł i wydatki majątkowe rzędu blisko 3 mln zł.

Różnica zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Nadwyżka wynosi 1,2 mln zł.

W ramach dochodów zaplanowano zasilenie powiatowej kasy środkami pochodzącymi między innymi z:

– subwencji oświatowej: 36 mln zł,
– podatku dochodowego od osób fizycznych: 13 mln zł,
– dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 10 mln zł,
– wpływów z opłat komunikacyjnych: 1,5 mln zł,
– wpływów z usług: 1,5 mln zł.

Wśród wydatków najwięcej pieniędzy pochłonie:

– oświata i wychowanie: 33 mln zł,
– administracja publiczna: 10 mln zł,
– transport i łączność: 4,4 mln zł,
– pomoc społeczna: 5,5 mln zł,
– ochrona zdrowia: 3,2 mln zł.

Z roku na rok budżet jest coraz trudniejszy. W planie na 2016 rok dochodzi nam dodatkowa spłata kredytów w kwocie około 3 mln zł. Czekaja nas kolejne potężne decyzje oszczędnościowe i kolejne zmiany strukturalne – mówi Roman Konieczny, starosta sanocki.

Projekt budżetu jest na poziomie planu finansowego z 2006 roku. Warto zaznaczyć, że średni budżet w minionej kadencji oscylował wokół kwoty 100 mln zł więc różnica jest olbrzymia. W mojej ocenie, obecny zarząd nie czyni wystarczających starań, aby pozyskiwać środki zewnętrzne – analizuje na gorąco Sebastian Niżnik, radny powiatowy, starosta sanocki w latach 2010-2014.

To pierwsze komentarze krótko po pojawienia się projektu budżetu w przestrzeni samorządu powiatowego. Na kolejne trzeba będzie poczekać do zakończenia „budżetowych” posiedzeń komisji stałych. Opinie i wnioski radnych przekażemy Państwu w kolejnym artykule.

ZOBACZ PROJEKT BUDŻETU POWIATU SANOCKIEGO NA 2016 ROK – KLIKNIJ

rada-powiatu6

30-11-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)