REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jaka będzie przyszłość Młodzieżowego Domu Kultury? Czy placówka przejdzie pod skrzydła miasta? (FILM, ZDJĘCIA)

SANOK: Jaka będzie przyszłość Młodzieżowego Domu Kultury? Czy placówka przejdzie pod skrzydła miasta? (FILM, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Starosta Roman Konieczny zwrócił się do burmistrza Tadeusza Pióro z zapytaniem o przejęcie przez magistrat Młodzieżowego Domu Kultury. Zdaniem szefa powiatu, z oferty placówki w zdecydowanej większości korzysta młodzież z Sanoka. Marginalnie, z innych gmin. Gospodarz miasta funkcjonowanie MDK odbiera nieco inaczej. Obie strony zaznaczają, że to dopiero wstęp do rozmowy o przyszłości jednostki.

Temat przejęcia przez miasto nadzoru i finansowania Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku powstał przy okazji przekształcenia tej placówki z oświatowej na instytucję kultury (2013 rok). Sprawa wraca dzisiaj. Znajdując się w trudnej sytuacji finansowej, starostwo szuka rozwiązań na odciążenie budżetu, choć jak mówi starosta, nie jest to jedyny i najważniejszy powód wystosowania pisma do miejskiego urzędu.

Ze wstępnej analizy wynika, że z wyjątkiem orkiestry, ze wszystkich pozostałych form działalności MDK korzysta tylko młodzież z Sanoka. Przejęcie tej jednostki przez miasto mogłoby usprawnić jej sposób funkcjonowania. Być może skutkowałaby to wypracowaniem lepszej oferty dla podopiecznych? – zastanawia się Roman Konieczny, starosta sanocki i dodaje: – Przekazanie MDKu jest tylko jednym z rozwiązań. Nie jest wykluczone, że porozmawiamy o ewentualnej pomocy, jaką miasto mogłoby udzielić placówce.

W 2013 roku zakończyła się rewitalizacja Placu św. Michała, w ramach której wyremontowano również budynek MDK. Inwestycja kosztowała blisko 10 mln zł, a ponad 8 pozyskano ze środków unijnych. Istotna jest zatem ciągłość projektu.

Mamy świadomość, że obowiązuje ciągłość projektu, ale jeśli miasto utrzymałoby obecny zakres działalności MDK, nie byłoby z tym problemu – wyjaśnia starosta.

Władze miasta zapoznały się z przesłanym dokumentem i oficjalne rozmowy na ten temat jeszcze się nie odbyły.

Jest to pismo rozpoznawcze, sprawa jest zatem na etapie dyskusji, a nie podejmowania decyzji. Jeśli przyjdzie czas na zajęcie stanowiska, będzie ono zależało przede wszystkim od radnych. Poprosimy starostwo o przygotowanie szczegółowych informacji na temat kosztów utrzymania jednostki, stanu zatrudnienia itd. W budżecie miasta na 2016 rok nie ma jednak pozycji dotyczącej przejęcia i funkcjonowania MDK i na tym etapie nie widzę możliwości przeprowadzenia takiej zmiany – mówi Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

Gospodarz Sanoka odniósł się również do analizy grupy docelowej, do której kierowana jest oferta MDK.

Jeśliby przyjąć takie kryteria oceny funkcjonowania poszczególnych jednostek, również inne obiekty zmieniłyby organ prowadzący. Myślę jednak, że zakres działalności MDK jest szeroki i moim zdaniem nie odpowiada on tylko na potrzeby sanoczan.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Sanoku Jakub Osika nie komentuje pomysłu zmiany organu prowadzącego.

Pisma nie widziałem, więc nie mogę się do niego odnieść. Poza tym, jako dyrektor jestem od wykonywania polityki organu prowadzącego, nie od jego oceny. Również jako radny (miejski – przyp. red.), nie mam żadnej wiedzy w powyższym temacie.

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku powstał w 1957 roku. Prowadzi działalność środowiskową, kładąc nacisk na zapewnienie opieki i wychowania. Umożliwia rozwijanie umiejętności i pasji z różnych sfer życia społecznego. Instruktorzy organizują imprezy kulturalno-artystyczno-sportowe, a także konkursy i szkolenia.

Budżet placówki w ostatnich latach kształtował się następująco (kwoty podane w przybliżeniu):

2012 – 750 tys. zł,
2013 – 900 tys. zł (wraz z kosztami przekształceń),
2014 – 600 tys. zł,
2015 (plan) – 544 tys. zł.

Wydatki MDKu pokrywane są w całości przez starostwo powiatowe. Do powiatowej kasy, z ministerstwa wpływa co roku subwencja na zadania pozaszkolne i to właśnie z tej puli finansowane jest funkcjonowanie MDK. Dotyczy to zarówno okresu przed przekształceniem jak i po.

Jak dowiadujemy się w ośrodku, MDK pozyskuje środki zewnętrzne. Głównie za sprawą zawiązanego Stowarzyszenia Sympatyków MDK, które wspiera działalność placówki poprzez darowizny uczestników zająć oraz prowadząc imprezy wspomagające. Darowizny na rzecz stowarzyszenia w 2014 to poziom 25 000 zł, zaś organizacja imprez to przychód w wysokości 11 000 zł. W 2015 to odpowiednio około 10 000 zł i 2 000 zł (pierwsze półrocze). Ponadto, z projektu Alpy-Karpatom dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej” otrzymaliśmy wyposażenie o wartości  20 000 zł. Obecnie, MDK aplikuje do MKiDN. Bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, placówka została członkiem Klastra Edukacyjnego.

Czy przekształcenie z placówki oświatowej na instytucję kultury przyniosło pożądany efekt?

Efektem docelowym było stabilne funkcjonowanie placówki, która obecnie mimo oszczędności cały czas się rozwija tworząc nowe koła i poszerzając grupę korzystającą z naszej oferty. Z  założonych oszczędności finansowych wywiązaliśmy się całkowicie. Odbyło się to kosztem pracowników, ich zaangażowania, zrozumienia i wyrzeczeń. Czy można mówić o osiągnięciu zamierzonego efektu docelowego ? Osobiście nie znam planów względem MDK, więc ciężko mi odpowiedzieć – mówi dyrektor Jakub Osika.

Statystyki dotyczące osób korzystających z oferty MDK przekazane przez dyrektora:

– z 27 kół w 2015 dotychczas korzysta ok 450 uczestników (około 310 z Sanoka tj. 69% i 140 z pozostałej części powiatu tj. 31 %),
– z warsztatów plastycznych skorzystało 32 klasy ze szkół podstawowych sanockich i okolicznych tj. ok. 700 dzieci,
– w imprezach (konkursy, wystawy, wernisaże, wakacje i ferie MDK) w 2015 roku skorzystało łącznie blisko 1500 uczestników w proporcji 55 % mieszkańców Sanoka i 45 % mieszkańców pozostałych gmin Powiatu Sanockiego.

Łącznie, roczną ilość uczestników na podstawie obecnych danych szacujemy na poziomie 2650 osób.

Do tego należy jeszcze doliczyć osoby które korzystają z naszych usług w trakcie corocznych imprez masowych m.in. takich jak: Bartnik Ziemi Sanockiej, Noce Kultury Galicyjskiej, Jarmark Wielkanocny, Dni Książki, Piknik Rycerski czy Dzień Dziecka.

Łącznie blisko 100 % wszystkich naszych uczestników to mieszkańcy Powiatu Sanockiego.

Dyrektor zwraca uwagę, że zatrudnienie na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie spada. W 2013 roku przed przekształceniem, funkcjonowało ponad 16 etatów (17 instruktorów i 6 osób administracji), zaś obecnie jest to 12 etatów (12 instruktorów i 5 osób w administracji).

2Pismo przesłane przez starostę Romana Koniecznego do burmistrza Tadeusza Pióro

DYSKUSJA NA TEMAT MDK PODCZAS SESJI RADY POWIATU SANOCKIEGO (29.10)

1

30-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)