REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: sesja budżetowa w powiecie

Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu  27 stycznia 2015r. o godz. 9:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21, Sala Senacka budynek „A” odbędzie się VI Sesja RADY POWIATU w SANOKU. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Debata nad uchwałą budżetową :
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną,
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c/ odczytanie opinii Komisji  stałych,
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,
g) dyskusja nad projektem budżetu,
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu,
i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2015 – 2028.

8. Podjęcie uchwały  budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sanoku
Pan Waldemar Och

27-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)