REKLAMA
REKLAMA

KONIEC TRANSMISJI LIVE: Sesja Rady Powiatu Sanockiego

SANOK / PODKARPACIE. Zapraszamy do śledzenia obrad XV sesji Rady Powiatu Sanockiego, za pośrednictwem transmisji na żywo – audio. Zobacz porządek obrad, posłuchaj radnych.

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI RADY POWIATU SANOCKIEGO – KLIKNIJ

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia, że w dniu 29 września 2015r. o godz. 900 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Wystąpienie Prezesa Fundacji ,,Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.”

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz zwrot wypracowanych dochodów).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 30 000 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 13 288 zł).

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI RADY POWIATU SANOCKIEGO – KLIKNIJ

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 18 000 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (zwrot dochodów i zwiększenie planu finansowego na przeprowadzenie kursów zawodowych).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 1 702,00 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 150 000 zł).

15. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 2 543 356 zł).

17. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr LX/602/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 31 października 2014r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI RADY POWIATU SANOCKIEGO – KLIKNIJ

15122

źródło: Red., Starostwo Powiatowe w Sanoku

29-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)