REKLAMA
REKLAMA

Sesja budżetowa Rady Powiatu Sanockiego (RETRANSMISJA)

Sesja budżetowa Rady Powiatu Sanockiego (RETRANSMISJA)

SANOK / PODKARPACIE. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji budżetowej Rady Powiatu Sanockiego. Głosowanie nad projektem planu finansowego powiatu na 2016 rok poprzedziła emocjonująca dyskusja radnych.

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

XVIII Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2.  Powołanie sekretarza.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5.  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7.  Debata nad uchwałą budżetową:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających z złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu,
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f/ dyskusja i głosowanie projektu uchwały budżetowej
8.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2016-2028.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2015.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2016r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 ( kwota 9.000 zł).
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 17.070 zł).
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 39.900 zł).
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 43.000 zł).
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 610 zł).
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 27. 610 zł).
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 2. 330 zł).
19.  Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego.
21.  Interpelacje i zapytania Radnych.
22.  Wnioski i oświadczenia.
23.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

1

17-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)