REKLAMA
REKLAMA

Współpraca z dużymi uczelniami szansą dla sanockiej PWSZ (FILM)

Współpraca z dużymi uczelniami szansą dla sanockiej PWSZ (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Ostatniego dnia marca br. w Sali Senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka odbyło się spotkanie z Profesorem Krzysztofem Janem Kurzydłowskim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Dodatkowo, 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Prof. Kurzydłowski w swoim wystąpieniu przedstawił zasady finansowania Programu Badań przez NCBiR w latach 2014-2020. Specjalnym gościem spotkania był także poseł Mieczysław Kasprzak, którego wystąpienie dotyczyło zagadnienia odnawialnych źródeł energii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta, powiatu, uczelni oraz lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw i instytucji, m.in. PGNiG, Autosanu, Elektromontażu Rzeszów, Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Regionalnej Izby Gospodarczej.

materiały nadesłane / red.

02-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)