REKLAMA
REKLAMA

Znamy wszystkie projekty budżetu obywatelskiego. Są remonty dróg, jest reaktywacja sanockiej ligi siatkówki

SANOK / PODKARPACIE. 300 tysięcy złotych – to kwota, którą włodarze miasta przeznaczyli na realizację projektów złożonych przez mieszkańców Sanoka w ramach budżetu obywatelskiego. Jakie inwestycje znalazły się na liście?

Do końca października mieszkańcy mogli zgłaszać propozycję inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Zgłoszonych zostało 29 projektów, z czego 4 zostały już odrzucone. Na pozostałe 25 inwestycji mieszkańcy będą mogli głosować od 11 do 18 grudnia br.

Każdy obywatel będzie mógł zagłosować na dwa różne projekty – mówi w wywiadzie dla naszego portalu burmistrz miasta Tadeusz Pióro.

Aby głosowanie było ważne, głosy musi oddać przynajmniej 500-set pełnoletnich sanoczan. Wygra ten projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów.

Jeśli uda nam się zrealizować inwestycje i będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców, w kolejnych latach być może też będziemy realizować projekty z budżetu obywatelskiego. Być może uda się także zwiększyć kwotę przeznaczoną na inwestycję. To jednak zależy od kondycji finansowej miasta – zapowiada Tadeusz Pióro.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 11.12.15 r. do 18.12.15 r. w następujących punktach do głosowania:
– Biuro Rady Miasta – ul. Rynek 1 w godz. 7:30 – 15:30
– Biuro Obsługi Klienta – ul. Rynek 1 w godz. 7:30 – 15:30
– siedziby Rad Dzielnic – w godzinach pełnienia dyżurów

poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania oraz:

– za pośrednictwem Internetu poprzez zeskanowanie wypełnionej karty do głosowania i przesłanie jej na adres: budzetobywatelski@um.sanok.pl
– za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Sanoka (ul. Rynek 1, 38-500 Sanok) z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Miasta Sanoka – GŁOSOWANIE” (za datę oddanie głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego)

Głosy oddane wcześniej lub później niż podany wyżej termin głosowania, będą głosami nieważnymi.

Sposób głosowania:
W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Sanoka, którzy ukończyli 18 lat. Wybierają oni maksymalnie dwa różne zadania znajdujące się na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Na karcie do głosowania należy obowiązkowo umieścić dane osobowe wraz z podaniem numeru PESEL i podpisem głosującego. Karta do głosowania nie zawierająca powyższych danych powoduje nieważność głosu. W przypadku podania nieprawidłowych danych osobowych, bądź oddaniu głosu na więcej niż dwa różne zadania oddany przez tę osobę głos jest nieważny. Jeśli głosujący zdecyduje się poprzeć tylko jedno zadanie, głos oddany w ten sposób jest ważny.

Liczenie i weryfikacja głosów:
Wszystkie oddane głosy będą weryfikowane pod względem zgodności numeru PESEL i miejsca zamieszkania głosującego na terenie Miasta Sanoka. Następnie ważnie oddane głosy będą podlegały sprawdzeniu liczby popartych zadań przez jednego głosującego. Odrzucone zostaną karty, w których jeden głosujący poparł więcej niż dwa różne zadania lub podał błędne dane osobowe. Kolejny etap obejmie zsumowanie pozostałych po weryfikacji głosów i ustalenie listy zadań.

 Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostały zakwalifikowane pod głosowanie:

Zadania o charakterze inwestycyjno-remontowym

KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ TEMAT:

 1. Utwardzenie drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Krokus” i „Kalina” w Sanoku
 2. Budowa wybiegu dla psów na terenie Błoni w Sanoku
 3. Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki chodnika, wejścia i parkingu przy Gimnazjum nr 1 w Sanoku
 4. Remont ulicy Opłotki
 5. Remont ulicy Sadowej
 6. Rewitalizacja ulicy Gajowej w Sanoku
 7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej i brukowej na Cmentarzu Posada
 8. Budowa kanalizacji deszczowej i położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach Zielnej i Głowackiego
 9. Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców Sanoka poprzez budowę placu manewrowego
 10. Budynek sanitarno-szatniowy dla dzieci i młodzieży korzystających z kortów tenisowych przy ul. Mickiewicza
 11. Remont nawierzchni odcinka ul. Witkiewicza

Zadania o charakterze społecznym (kulturalne, sportowe i inne)

12. Galicyjskie Noce Teatru 2015
13. Strefa Aktywności Ruchowej wraz z rewitalizacją ścieżki spacerowej nad Sanem
14. Strefa sportowo – rekreacyjna Pod Jarzębiną (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki)
15. Modernizacja i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Langiewicza w Sanoku
16. Miejski Program Edukacji teatralnej „Teatr Fajna Sprawa”
17. „Aktywny i szczęśliwy senior” w klubie „Niezapominajka”
18. Budowa najnowocześniejszego placu zabaw w Sanoku – „BRYKALNIA” w dzielnicy Dąbrówka
19. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka
20. Budowa siłowni plenerowej, doposażenie oraz modernizacja istniejącego placu zabaw
21. Zakup sprzętu sportowego dla 500-osobowej grupy dzieci i młodzieży trenującej w klubie sportowym Ekoball
22. „Spotkajmy się w Parku” – edukacyjno-rekreacyjne zagospodarowanie Miejskiego Parku w Sanoku
23. Modernizacja Placu Harcerskiego i wzbogacenie bazy sportowej miasta poprzez urządzenie „Parkour Full”
24. Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku w dzielnicy Dąbrówka
25. Razem dla Sanoka – rozwój bazy sportowo rekreacyjnej
26. Sanocka Liga Siatkówki – Uczniowie szkół podstawowych. Seniorzy

2. Wykaz zadań odrzuconych, które nie spełniły kryteriów formalnych wraz z uzasadnieniem:

 1. Budowa kaplicy przedpogrzebowej
  Proponowane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie polegające na wybudowaniu kaplicy przedpogrzebowej jest niemożliwe do zrealizowania, bowiem procedura związana z przygotowaniem do realizacji inwestycji (tj. wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, uzgodnienie inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie ze względu na fakt iż cmentarz leży na obszarze sieci NATURA 2000, wykonanie projektu budowlanego przy spełnieniu zapytania o cenę, wydanie pozwolenia na budowę) zajmie minimum jeden rok. Zatem nie jest możliwe przeprowadzenie całego przedsięwzięcia w ciągu jednego roku, a takie jest założenie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Sanoka na 2016r. (§2 ust 1).
 2. Budowa chodnika dla pieszych od skrzyżowania ul. M. Konopnickiej z ul. 1000 – lecia w kierunku Płowiec
  Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana przez Wnioskodawcę nie jest własnością Gminy Miasta Sanoka, a zatem zgodnie z §2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka na 2016 rok który brzmi: „W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Sanoka lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością”, zgłoszenie nie może być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
 3. Jeździć i chronić. Sanockie ścieżki Biesów i Czadów – budowa zrównoważonych ścieżek rowerowych MTB
  Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana przez Wnioskodawcę nie jest własnością Gminy Miasta Sanoka, a zatem zgodnie z §2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka na 2016 rok który brzmi: „W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Sanoka lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością”, zgłoszenie nie może być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
 4. Bulwar spacerowy nad Sanem
  Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana przez Wnioskodawcę nie jest własnością Gminy Miasta Sanoka, a zatem zgodnie z §2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka na 2016 rok który brzmi: „W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Sanoka lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością”, zgłoszenie nie może być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Wykaz zadań odrzuconych, które nie spełniły kryteriów formalnych wraz z uzasadnieniem:
 1.   Budowa kaplicy przedpogrzebowej
Proponowane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie polegające na wybudowaniu kaplicy przedpogrzebowej jest niemożliwe do zrealizowania, bowiem procedura związana z przygotowaniem do realizacji inwestycji (tj. wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, uzgodnienie inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie ze względu na fakt iż cmentarz leży na obszarze sieci NATURA 2000, wykonanie projektu budowlanego przy spełnieniu zapytania o cenę, wydanie pozwolenia na budowę) zajmie minimum jeden rok. Zatem nie jest możliwe przeprowadzenie całego przedsięwzięcia w ciągu jednego roku, a takie jest założenie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Sanoka na 2016r. (§2 ust 1).
2.    Budowa chodnika dla pieszych od skrzyżowania ul. M. Konopnickiej z ul. 1000 – lecia w kierunku Płowiec
Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana przez Wnioskodawcę nie jest własnością Gminy Miasta Sanoka, a zatem zgodnie z §2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka na 2016 rok który brzmi: „W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Sanoka lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością”, zgłoszenie nie może być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
3.    Jeździć i chronić. Sanockie ścieżki Biesów i Czadów – budowa zrównoważonych ścieżek rowerowych MTB
Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana przez Wnioskodawcę nie jest własnością Gminy Miasta Sanoka, a zatem zgodnie z §2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka na 2016 rok który brzmi: „W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Sanoka lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością”, zgłoszenie nie może być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
4.    Bulwar spacerowy nad Sanem
Proponowana lokalizacja inwestycji wskazana przez Wnioskodawcę nie jest własnością Gminy Miasta Sanoka, a zatem zgodnie z §2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Sanoka na 2016 rok który brzmi: „W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Sanoka lub Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością”, zgłoszenie nie może być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

 Formularz karty do głosowania <– POBIERZ

3foto: Red., Jakub Stefanowski

22-11-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)