REKLAMA
REKLAMA

BESKO24.PL: Porządny plac zabaw, przystanek, wiata widowiskowa i zieleń. Fundusz sołecki w gminie Besko na finiszu

BESKO24.PL / PODKARPACIE. Plac zabaw w Besku oraz przystanek autobusowy w Porębach już są gotowe. Do tego wiata widowiskowa na Mymoniu oraz zielone pasma przy OSP i boisku sportowym na Porębach. Łącznie mieszkańcy trzech sołectw mieli ponad 60 tysięcy złotych na inwestycje w swoich miejscowościach.

Fundusz sołecki w gminie Besko po raz pierwszy utworzono w 2010 roku.

Od tamtej pory co roku gmina uruchamia ten fundusz i daje mieszkańcom możliwość decydowania, które inwestycje są najpilniejsze dla ich miejscowości – mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.

Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy wydzielone przez Radę Gminy do dyspozycji mieszkańców każdego z sołectw. Dla gminy wiąże się on z korzyścią finansową, czyli częściową refundacją przez budżet państwa środków przeznaczonych na fundusz.

Chociaż z roku na rok poziom refundacji ma tendencję spadkową i niekiedy następuje z dwuletnim opóźnieniem, to jednak te pieniądze wracają do budżetu gminy i mogą być wydane na kolejne zadania związane z funkcjonowaniem gminy – wyjaśnia wójt.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa i od kwoty bazowej, którą stanowi iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, również o dwa lata.

W 2016 roku dla Beska przewidziano prawie 31 tys. złotych, dla Mymonia 18 tys., zaś dla sołectwa Poręby nieco ponad 12 tys. złotych.

gmina besko

Do końca września ubiegłego roku mieszkańcy wszystkich sołectw szukali pomysłów, które mogłyby być zrealizowane. Na zebraniach wiejskich podawano propozycje, dyskutowano i głosowano nad pomysłami.

gmina besko
W 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego dla Beska przewidziano prawie 31 tys. złotych, dla Mymonia 18 tys., zaś dla sołectwa Poręby nieco ponad 12 tys. złotych.

Należy zwrócić uwagę, że propozycje mieszkańców muszą mieścić się w pewnych ramach i nie mogą wykraczać poza katalog zadań własnych realizowanych przez gminę – uzupełnia Mariusz Bałaban.

Ostatecznie mieszkańcy Beska zdecydowali, że w ramach funduszu sołeckiego, zostanie zrealizowana budowa nowego placu zabaw w Parku Podworskim.

Jeszcze do ubiegłego roku funkcjonował na tym terenie stary plac zabaw. Jednak z uwagi na zły stan drewnianej konstrukcji, została ona zdemontowana – argumentuje wójt. Teraz z powodzeniem mieszkańcy Beska mają gdzie bezpiecznie spędzać czas ze swoimi pociechami.

W tym miejscu warto podkreślić, że w przypadku tej inwestycji dołożono też środki z budżetu gminy. Początkiem lipca gmina otrzymała informację o udzieleniu pomocy finansowej. Przeznaczono ją na realizację placu zabaw w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w roku 2016. Kwota jaka otrzymano to 10 000 zł.

Mieszkańcy Mymonia z kolei zdecydowali, że za pieniądze z funduszu powstanie drewniana wiata widowiskowa, ulokowana przy Domu Strażaka. Będzie to miejsce organizacji lokalnych imprez, takich jak chociażby dożynki.

W najmniejszym sołectwie Poręby, z części środków z funduszu już przygotowano nowy przystanek autobusowy, przy drodze powiatowej z Beska do Haczowa. Pozostałe pieniądze przeznaczono na organizację „zielonej strefy” w centrum miejscowości.

19-08-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)