REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Przeniesienie pomnika Armii Czerwonej i stawki opłat za śmieci podczas XXII sesji Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Przeniesienie pomnika Armii Czerwonej i ustalenie stawki opłat za śmieci to najciekawsze dla sanoczan punkty obrad XXII sesji Rady Miasta Sanoka.

W dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Poniżej publikujemy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej jako działka nr 2401/12 o pow. 0,0285 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 2401/9 o pow. 0,0140 ha położoną w Sanoku stanowiąca własność Państwa Beaty i Tomasza Uluszczak, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 5 lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w budynku przy ul. Wąskiej 5 w Sanoku na działce nr 1096 o pow. 0,0786 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Przemyskiej oznaczonej jako działki nr 549/2, 549/4 o łącznej pow. 4,3304 ha na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Lipińskiego oznaczonej jako działka nr 2162 o pow. 0,0206 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów-Okrężna”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przeniesienia Pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu przygotowania projektu budżetu, procedury uchwalania budżetu Miasta Sanoka oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad sesji.

01

źródło: Red., UM w Sanoku

05-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)