REKLAMA
REKLAMA

Gimnazjum w Trepczy uczy najlepiej na Podkarpaciu

GMINA SANOK / PODKARPACIE. 20 czerwca br w Dzienniku Gazeta Prawna ukazało się zestawienie szkół, które mają najwyższy wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) mierzony w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Spośród 581 Gimnazjów na Podkarpaciu, Zespół Szkół – Gimnazjum w Trepczy, zajęło zaszczytne I miejsce w części humanistycznej

, ze wskaźnikiem EWD 8,01. Badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych.

Jest to ogromny sukces Zespołu Szkół w Trepczy, ponieważ jest to najlepsza miara tego, jak pracuje szkoła. EWD uwzględnia poziom wiedzy i umiejętności uczniów i pokazuje, że geniusze kształcą się w niewielkich szkołach, na prowincji. To w takich szkołach panuje przyjazna uczniom atmosfera, indywidualne podejście i współpraca pomiędzy nauczycielami, którzy dobrze znają problemy swoich uczniów i natychmiast pomagają je rozwiązać.

Jak przyznaje Leontyna Krowiak, dyrektor Zespołu Szkół w Trepczy, kluczem do sukcesu są kameralne warunki kształcenia i nauczyciele, którzy dużo ze sobą rozmawiają dzięki czemu wiedzą na co zwracać uwagę w pracy z uczniem. Mało liczne klasy bo po 12 – 15 uczniów pozwalają na indywidualizację toku nauki.

– Do naszego gimnazjum uczęszczają uczniowie o różnych możliwościach intelektualnych i ze wszystkimi musimy pracować, żeby osiągnąć sukces. Dzięki mało licznym klasom możemy indywidualnie pracować z każdym uczniem, dostosowując metody i formy pracy do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Dużym atutem jest stałość kadry pedagogicznej, która pracuje z klasą od początku do ukończenia szkoły. Wszyscy nauczyciele są doświadczonymi pedagogami i przedmiotowcami, ciągle doskonalącymi i dokształcającymi się, zdobywającymi nowe kwalifikacje. Na bieżąco wymieniamy informacje o postępach uczniów, najskuteczniejszych metodach pracy, które dają najlepsze efekty u konkretnych uczniów. Według nas wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego jest efektem także naszej dodatkowej, pozalekcyjnej pracy z uczniami, która rozpoczyna się już w klasie I gimnazjum. Co roku uczniowie klasy trzeciej uczestniczą w zajęciach przygotowania do egzaminu z poszczególnych przedmiotów, na których doskonalimy umiejętności i pogłębiamy ich wiedzę. Frekwencja na zajęciach dodatkowych jest wysoka, dzięki temu uczniowie systematycznie ćwiczą i utrwalają sprawności egzaminacyjne – mówią nauczyciele Zespołu Szkół  – Gimnazjum w Trepczy.

Dyrektor zwraca uwagę również na politykę oświatową samorządu gminy Sanok, który utrzymuje tak mała szkołę, chociaż przepisy pozwalają na przekształcenie szkoły, która ma poniżej 70 uczniów.

Gmina Sanok, pomimo stale zmniejszającej się liczby uczniów, realizuje projekty z zakresu polepszania infrastruktury edukacyjnej. W latach 2010 – 2012 zrealizowany został projekt pn „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok” ze środków RPO WP na lata 2007-2013 o wartości ponad 2 mln zł.

– Jestem bardzo dumna z tak dobrego wyniku Gimnazjum w Trepczy. Gratuluję uczniom, nauczycielom i dyrekcji. Promujemy naukę w szkołach na terenie gminy Sanok, bo jak widać warto u nas zdobywać wiedzę. Młodzież dzięki przyjaznym warunkom będzie w stanie lepiej rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębić swoje pasje. To wykształceni młodzi ludzie zapewnią nam stabilną przyszłość, dlatego już od najmłodszych lat musimy wspierać ich rozwój edukacyjny – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

20160622_124244

27-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)