REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: Remonty dróg, domów kultury czy siłownia na świeżym powietrzu. Co jeszcze w ramach funduszu sołeckiego?

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Do tej pory w gminie Sanok wyremontowano i zmodernizowano drogi w Dobrej, Dębnej, Lalinie i Raczkowej. Zadbano także o Wiejski Dom Kultury w Prusieku i siłownię na świeżym powietrzu w Trepczy. Na jakie inwestycje w ramach funduszy sołeckich mogą jeszcze liczyć w tym roku mieszkańcy gminy Sanok?

W gminie Sanok fundusz sołecki po raz pierwszy uruchomiono w 2010 roku.

Od tej pory jest on realizowany corocznie – mówi Paweł Wdowiak, sekretarz gminy Sanok.

Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy wydzielone przez radę gminy do dyspozycji mieszkańców sołectwa. Wylicza się je na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, a uzależnione są od ilości mieszkańców w konkretnym sołectwie, dochodów bieżących gminy oraz od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy wg danych ustalonych przez Prezesa GUS.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków na fundusz sołecki jest złożenie wniosku do wójta gminy. Taki wniosek uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa – wyjaśnia Paweł Wdowiak.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków dla niego określonych wraz z uzasadnieniem i oszacowaniem kosztów. Wniosek powinien wpłynąć do wójta gminy do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przewidziany do realizacji funduszu sołeckiego – uzupełnia.

Y8xPi8

To znaczy, że o tym jakie inwestycje będą zrealizowane z tych środków należy zdecydować rok wcześniej.

W gminie Sanok na 2016 rok kwota, jaką przewidziano na fundusz sołecki to ponad pół miliona złotych. W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:
Bykowce – 27.649,60 zł
Dębna – 13.050,61 zł
Dobra – 14.184,25 zł
Falejówka – 23.391,56 zł
Hłomcza – 15.539,08 zł
Jędruszkowce – 12055,23 zł
Jurowce – 17.336,30 zł
Kostarowce – 27.649,60 zł
Lalin – 15.262,58 zł
Liszna – 15.843,22 zł
Łodzina – 13.133,56 zł
Markowce – 15.815,57 zł
Międzybrodzie – 9.787,96 zł
Mrzygłód – 17.225,70 zł
Niebieszczany – 27.649,60 zł
Pakoszówka – 27.649,60 zł
Pisarowce – 27.649,60 zł
Prusiek – 27.649,60 zł
Raczkowa – 15.262,58 zł
Sanoczek – 27.649,60 zł
Srogów Dolny – 15.041,38 zł
Srogów Górny – 21.400,79 zł
Strachocina – 27.649,60 zł
Stróże Małe i Wielkie – 16.838,61 zł
Trepcza – 27.649,60 zł
Tyrawa Solna -16.506,81 zł
Wujskie – 16.810,96 zł
Zabłotce – 18.525,23 zł
Załuż – 15.345,53 zł

W tym roku zaplanowano szereg zadań, które finansowane są z funduszy sołeckich. Wśród nich są remonty, modernizacje i asfaltowanie dróg gminnych w sołectwach: Bykowce, Dębna, Dobra, Falejówka, Hłomcza, Jurowce, Kostarowce, Lalin, Markowce, Międzybrodzie, Mrzygłód, Niebieszczany, Pakoszówka, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Strachocina, Stróże Małe i Wielkie, Tyrawa Solna, Zabłotce i Załuż. Remontów oraz modernizacji doczekają się kolejne Wiejskie Domy Kultury, tym razem w Pisarowcach i w Prusieku. Podobnie WDK w Jędruszkowcach dostanie nowe stoliki i krzesła.

W Lalinie zdecydowano, że ze środków funduszu sołeckiego zostanie uporządkowany stan prawny cmentarza oraz drogi, która do niego prowadzi. Ponadto zostanie zakupione obuwie do strojów ludowych. W Lalinie , a także w Łodzinie pieniądze pójdą na projekt i budowę oświetlenia ulicznego. W Srogowie Górnym powstanie nowy chodnik przy drodze gminnej, zaś w Trepczy i Wujskiem siłownia na świeżym powietrzu.

Z wymienionych zadań zrealizowane zostały remonty i modernizacje dróg w sołectwach Dębna, Dobra, Lalin i Raczkowa. Wykonane były prace związane z remontem i modernizacją WDK w Prusieku oraz zakończono urządzenie i budowę obiektu sportowego tzw. siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Trepcza. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji do końca bieżącego roku – precyzuje sekretarz gminy Sanok.

Warto również zaznaczyć, że zdarza się też tak, że realizacja zadań przekracza kwotę wyliczoną dla konkretnego sołectwa. Wówczas różnica pokrywana jest ze środków do dyspozycji sołectw oraz dochodów bieżących gminy.

W tym miejscu należy też podkreślić, że wykonawcy poszczególnych zadań w ramach funduszy sołeckich nie są przypadkowi. Wyłania się ich zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ze względu na kwoty mniejsze niż 30 tys. euro, zastosowanie ma wewnętrzny regulamin do udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro. W gminie Sanok wprowadzony w drodze zarządzenia wójta.

Zgodnie z nim zapytania o cenę na dane zadania są wysyłane do kilku wykonawców z prośbą o złożenie oferty do dnia określonego w zapytaniu. Praktycznie wszystkie zadania są zlecane firmom, czy też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotom posiadającym osobowość prawną – kwituje Paweł Wdowiak.

19-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)