REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Likwidacja spółki Park Wodny i sprawozdanie z działalności straży miejskiej na najbliższej sesji

SANOK / PODKARPACIE. Likwidacja spółki Park Wodny i sprawozdanie z działalności straży miejskiej to główne punkty obrad podczas XIX sesji Rady Miasta Sanoka, która odbędzie się 19 kwietnia (wtorek). Początek o godzinie 9:00.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XIX Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016r. (wtorek) o godz. 900 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 304/4 o pow. 0,1123 ha położonej w Sanoku obr. Olchowce na udział w wysokości ½ w działce nr 1964/5 o pow. 0,3066 ha położonej w Sanoku, obr, Posada, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo przy ul. Biała Góra oznaczonej jako działka nr 688/3 o pow. 0,0245 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obręb Posada, w rejonie ulicy Zagumnej, z ewentualnym  podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka o nazwie „Śródmieście – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sanoka w zakresie obszarów 8a i 12a, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji Parku Wodnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPMZPOZ, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych wyborów ławników na kadencję 2016-2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2015.
19. Interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

1

2

19-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)