REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Likwidacja spółki Park Wodny i sprawozdanie z działalności straży miejskiej na najbliższej sesji

SANOK / PODKARPACIE. Likwidacja spółki Park Wodny i sprawozdanie z działalności straży miejskiej to główne punkty obrad podczas XIX sesji Rady Miasta Sanoka, która odbędzie się 19 kwietnia (wtorek). Początek o godzinie 9:00.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XIX Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016r. (wtorek) o godz. 900 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 304/4 o pow. 0,1123 ha położonej w Sanoku obr. Olchowce na udział w wysokości ½ w działce nr 1964/5 o pow. 0,3066 ha położonej w Sanoku, obr, Posada, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo przy ul. Biała Góra oznaczonej jako działka nr 688/3 o pow. 0,0245 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obręb Posada, w rejonie ulicy Zagumnej, z ewentualnym  podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka o nazwie „Śródmieście – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sanoka w zakresie obszarów 8a i 12a, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji Parku Wodnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPMZPOZ, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych wyborów ławników na kadencję 2016-2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2015.
19. Interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

1

2

19-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)