REKLAMA
REKLAMA

Nowe oblicze „Mechanika” (ZDJĘCIA)

Technika i szkoły zawodowe w Sanoku stają się coraz bardziej popularne. Podobnie może być w czasie tegorocznej rekrutacji, która zbliża się dużymi krokami. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku  ma jeden z najwyższych w powiecie sanockim wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, określającej przyrost wiedzy ucznia.

– Wynika to z tego, że mamy bardzo dobrą kadrę, bazę dydaktyczną oraz „klimat” – mówi Jowita Nazarkiewicz, dyrektor sanockiego Mechanika.

– To efekt prawie katorżniczej pracy nauczycieli i organizowanych przez nas dodatkowych zajęć – dodaje Bożena Chabros-Jaklik, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2.

Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, pierwsza w powiecie sanockim szkoła techniczna, ma 70 lat. Kształcenie w zawodach technicznych jest od lat najważniejszym zadaniem szkoły. Liczba absolwentów i ich osiągnięcia zawodowe dają powody do satysfakcji. Tę liczącą tysiące osób społeczność tworzą inżynierowie, dyplomowani ekonomiści, magistrzy, doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie. Odnoszą sukcesy nie tylko w wyuczonych specjalnościach – są wśród nich politycy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej a także ludzie mediów i show – biznesu.

Dzisiaj Zespół Szkół nr 2 w Sanoku jest szkołą kształcącą w 6 kierunkach technicznych: technik ochrony środowiska, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik elektronik oraz 2 kierunkach w zasadniczej szkole zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. W tym roku szkolnym prowadzimy nabór na sześć kierunków: technik ochrony środowiska, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

3

– W Mechaniku uczą się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta – mówi dyrektor szkoły Jowita Nazarkiewicz.

– Od dwóch lat obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kierunkiem technik ochrony środowiska. Jest on zdominowany przez dziewczęta, ale chłopcy też chcą się na nim uczyć. Bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, cieszy się też kierunek technik teleinformatyk. Spowodowane jest to tym, że teleinformatyk to świetny zawód, łączący w sobie wiedzę z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki, a jego absolwenci niemalże od ręki dostają pracę.

Bardzo ważnym elementem rozwoju ZS2 jest współpraca szkoły z lokalnymi pracodawcami. Ostatnio ta współpraca została zacieśniona dzięki przystąpieniu Mechanika do  Klastra Przemysłowo-Naukowego „Ziemia Sanocka”. Do klastra przystąpiło około 30 firm i instytucji.

– Obecność Mechanika w klastrze jest bardzo ważna, z uwagi na profil naszej szkoły i możliwość kształcenia przyszłych pracowników zgodnie z potrzebami lokalnych firm – mówi Jowita Nazarkiewicz.

Co więcej, dyrektor ZS2 w grudniu 2015 roku  została wybrana członkiem pięcioosobowej Rady Klastra, to również ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju szkoły w oparciu o współpracę z lokalnym rynkiem  zatrudnienia.

Znaczącym elementem dla rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku jest działalność innowacyjna, oparta na środkach z funduszy europejskich. W ciągu ostatnich trzech lat szkoła pozyskała 404 078 euro z funduszy unijnych w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus Plus. Dzięki prężnym działaniom dyrekcji zagraniczne praktyki zawodowe Mechanika na stałe wpisały się w życie szkoły.

– Praktycznie przez okrągły rok nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe – mówi wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik.

– Staramy się, aby były to miejsca atrakcyjne kulturowo, ale przede wszystkim liczy się dla nas jakość oferowanych praktyk. Praktyki trwają zazwyczaj 4 tygodnie. Nasi uczniowie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, na Maltę, do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i do Niemiec. Wszystko finansujemy z funduszy programu Erasmus Plus. Uczniowie mają opłacony przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia kulturowe, takie jak wycieczki krajoznawcze. Otrzymują też kieszonkowe. Oprócz tego przed wyjazdem biorą udział w tzw. przygotowaniu pedagogicznym i kulturowym. Są też dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego i włoskiego. Od tego roku szkolnego wysyłamy naszą młodzież również na tzw. staże zawodowe. W lutym tego roku 18 naszych uczniów wzięło udział w kursie programu AutoCAD w Dreźnie. Dzięki temu zdobywają dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami, co procentuje po ukończeniu szkoły i jest cenione przez pracodawców.  Właściwie każdy uczeń naszej szkoły może przynajmniej raz w trakcie nauki wyjechać na zagraniczną praktykę lub staż. Są i tacy, którym udało się to dwukrotnie. Wystarczy odpowiednia średnia ocen z języka obcego i przedmiotów zawodowych, i dobre zachowanie – podkreśla pani wicedyrektor.

– Umożliwienie naszym uczniom zdobycia dodatkowych kwalifikacji to dla nas priorytet – mówi pani dyrektor.

– Zdajemy sobie sprawę, że rynek pracy jest bardzo wymagający, w związku z czym ważne jest, aby młodzi ludzie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, w momencie wejścia na rynek pracy, byli wyposażeni w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Oprócz wspomnianych wcześniej kursów programu AutoCAD nasi uczniowie z kierunku technik mechanik mają możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego. W programie nauczania technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oferujemy bezpłatny kurs prawa jazdy.

Przy  Zespole Szkół nr 2 w Sanoku działa również ciesząca się ogromną popularnością na całym świecie Akademia Sieci Komputerowych Cisco,  oferująca możliwość uzyskania wiedzy z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. – Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej- mówi dyrektor ZS2.

– Nasi nauczyciele są certyfikowanymi instruktorami CISCO, dzięki czemu uczniowie Mechanika mogą brać udział w szkoleniach przygotowujących do zdawania egzaminów „CompTIA A” i „CCNA Routing&Switching”. Certyfikaty honorowane są na całym świecie, potwierdzają wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Normalnie szkolenie kosztuje ponad tysiąc złotych. Uczniowie Mechanika mogą wziąć w nim udział bezpłatnie – zaznacza pani dyrektor.

7

– Cieszy nas, że zainteresowanie szkołą stale rośnie, że staje się ona atrakcyjna nie tylko dla uczniów z powiatu sanockiego, ale i z powiatów ościennych – mówi dyrektor. Staramy się rozwijać pasje naszych uczniów, także te sportowe i artystyczne. Mamy świetną bazę sportową: dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne, siłownię, przy szkole znajduje się kompleks boisk ORLIK. Nie zaniedbujemy też wychowania, stąd prężnie działający Samorząd Uczniowski, wolontariat, szkolne koło teatralne. Dbamy, aby nasi uczniowie korzystali z oferty kulturalnej i sportowej, jaką oferuje Sanok. Naszym atutem jest internat. Świetne warunki lokalowe i wspaniała atmosfera przyciągają młodzież. Staramy się też zmieniać i na bieżąco modyfikować swoje działania, wprowadzamy udoskonalenia, które mają na celu wspieranie uczniów w nauce. Ściśle współpracujemy z rodzicami, wsłuchując się w ich potrzeby. Rodzice to nasi partnerzy w działaniu i bardzo cenimy sobie ich zdanie.

– Nasza młodzież coraz chętniej bierze udział w konkursach naukowych, szczególnie tych technicznych i odnosi w nich spore sukcesy. Uczniowie Mechanika otrzymują też stypendia naukowe – podkreśla pani dyrektor.

Przy szkole działa również Stowarzyszenie „Przyjazny Mechanik”.

– Działamy głównie dzięki hojności naszych absolwentów. Dzięki ich zaangażowaniu możemy  fundować stypendia dla zdolnych uczniów naszej szkoły, sponsorować bilety na dojazdy do szkoły dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, angażować się w organizację konkursów przedmiotowych – mówi Małgorzata Michenko – prezes stowarzyszenia i jednocześnie pedagog w ZS2.

Wielu absolwentów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku kontynuuje swoją edukację na studiach wyższych. Jeszcze kilka lat temu większość absolwentów techników studiowała w systemie dziennym. Teraz coraz więcej wybiera studia zaoczne, a tuż po technikum znajduje dobrze płatną pracę albo zakłada własną firmę. Kierunki, w których kształci Zespół Szkół nr 2 w Sanoku dają szansę na obiecującą karierę zawodową.

– Przed nami wiele wyzwań, ale jestem pewna, że im sprostamy – mówi pani dyrektor.

– Jestem optymistką i wierzę, że nasz pomysł na szkołę się sprawdzi. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do dotychczasowych sukcesów, za ciężką pracę, kreatywność, wytrwałość i oddanie, z jakim poświęcają się szkole.

materiały nadesłane

22-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook