REKLAMA
STALNEY
REKLAMA

Po sesji w powiecie. Dziś radni wyjątkowo zgodni (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

Po sesji w powiecie. Dziś radni wyjątkowo zgodni (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia że w dniu 28 października 2016r. o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-1P.01-18-003/15 w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”-projekty konkursowe.

Uchwała nr 7 przyjęta 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na; zawiązanie partnerstwa z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38-200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-1P:01-18-003/15 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy —projekty konkursowe”; – przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobo&rych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego; – przyjęcie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego.

Uchwała nr 8 przyjęta 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Uchwała nr 9 przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim.

Uchwała nr 10 przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk 265).

Uchwała nr 11 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

Uchwała nr 12 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

Uchwała nr 13 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 2.753 zł).

Uchwała nr 14 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 165.000 zł).

Uchwała nr 15 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 6.496 zł).

Uchwała nr 16 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 313.285 zł).

Uchwała nr 17 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 29.477 zł).

Uchwała nr 18 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (zwrot odprowadzonych dochodów).

Uchwała nr 19 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do użytkowania herbu Powiatu Sanockiego.

Uchwała nr 20 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

21. Informacja starosty sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

22. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

23. Informacja wojewody podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych starosty sanockiego i przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad sesji.

 TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

28-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)