REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Dyskusja o budżecie na 2017 rok. Jaki będzie werdykt radnych? (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI: Dyskusja o budżecie na 2017 rok. Jaki będzie werdykt radnych? (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Trwa sesja Rady Powiatu Sanockiego. Jedna z najważniejszych w roku. Dziś bowiem radni zadecydują o przyjęciu lub odrzuceniu projektu budżetu na 2017 rok. Zapraszamy do śledzenia transmisji video na żywo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Debata nad uchwałą budżetową na 2017 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b/ odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających z złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2017 – 2028.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2016r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1.„Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”-projekty konkursowe.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 2.125 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 263.898 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 1.700.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016. (zwrot odprowadzonych dochodów)

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2017 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

18. Interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

1

Foto: archiwum Esanok.pl

29-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)