REKLAMA
REKLAMA

Są wątpliwości w sprawie umorzeń podatkowych. Prokuratura prowadzi śledztwo

SANOK / PODKARPACIE. Nie ma tygodnia, by do sanockiego magistratu nie pukali śledczy. Po agentach Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sanoka zawitali policjanci z Leska, którzy pod nadzorem tamtejszej prokuratury prowadzą śledztwo w sprawie umorzeń podatkowych w latach 2010-2014.


Lescy policjanci w zeszłym tygodniu zabezpieczyli dokumentację, w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Lesku śledztwem.

Miasto nie złożyło zawiadomienia

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie umorzeń podatkowych złożono do prokuratury w Sanoku. Jednakże Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała je do Leska.
Wcześniej umorzenia podatków były przedmiotem audytu przeprowadzonego w Urzędzie Miasta w Sanoku i w ślad za nim burmistrz Tadeusz Pióro wysłał zgłoszenie o nieprawidłowościach do rzecznika finansów publicznych. Ten stanął na stanowisku, że jest to sprawa dla organów ścigania. Jednak magistrat nie zrobił następnego kroku i nie złożył zawiadomienia do prokuratury. Zrobiła to osoba prywatna. Prokuratura nie zdradza jednak jej tożsamości.

Na wskutek doniesienia zostały przeprowadzone czynności sprawdzające, ale nie wyjaśniły one stanu faktycznego. Dlatego 8 września b.r. leska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Obywatele mają wiedzieć komu władza umarza

Osoby fizyczne i prawne płacą na rzecz gmin podatki, m.in. od nieruchomości, rolny i od środków transportu. Na wniosek podatnika wójt, burmistrz, czy prezydent miasta może podatek umorzyć. Procedura umorzenia musi być jednak skrupulatnie przeprowadzona i przejrzysta. Nie zawsze tak jest. Dlatego też w wielu gminach nie są udzielane informacje dotyczące umorzeń. Decydenci zasłaniają się tajemnicą skarbową, ale lista firm i osób, którym gmina umorzyła podatki, na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie powinna być tajemnicą. Podlega udostępnieniu wraz z kwotami umorzeń. Informacje mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do końca maja każdego roku podaje się umorzenia za rok ubiegły – tłumaczy Bogdan Florek, skarbnik miasta Sanoka. – Za rok 2015 dane na naszym BIP są zamieszczone.

Prokuratura bada umorzenia na rzecz kilku podmiotów

Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez byłego burmistrza Sanoka, polegające na niezgodnym z prawem umarzaniem należności na rzecz gminy miasta Sanoka w postaci podatku od nieruchomości oraz zaniechania poboru należnego podatku od środków transportowych, tj. z art. 231 par. 1 kodeksu karnego. Jak informuje Maria Chrzanowska, prokurator rejonowy w Lesku postępowanie dotyczy lat 2010-2014. Badane są umorzenia na rzecz kilku podmiotów. W 2013 roku dotyczyło to podatników: Czesław Jachimowski (Bona), Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK, Marzena Pawliszewska (Horn), Dorota Cichomska- Bernacka (Świat mebli) i Sanbud. W 2014 powtórzyły się tylko dwa nazwiska: Czesław Jachimowski i Dorota Cichomska-Bernacka.

money-in-hand-1207855_1280

Za nonszalancję nikt nie karze

Zaniechanie poboru podatku od środków transportowych miało kosztować miasto 150 tys. zł. Natomiast nieprawidłowości w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości miały dotyczyć weryfikacji wniosków. Podatnik występując o umorzenie motywował to ciężką sytuacją finansową. Nie znajdowało to jednak potwierdzenia w przedstawionych dokumentach, z których wynikało np. że wnioskodawca w danym roku osiągnął spory zysk z działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że rozpatrywanie wniosków odbywało się zgodnie z instrukcją wewnętrzną, która przewidywała ustną ocenę przedstawionego do wniosku materiału. Nie wiemy więc, czym tak naprawdę kierowano się umarzając niektóre daniny. Natomiast kodeks postępowania administracyjnego i ordynacja podatkowa bezwzględnie wymagają formy pisemnej we wszystkich prowadzonych postępowaniach. Zwraca uwagę fakt pewnej nonszalancji, a przecież przy umarzaniu wierzytelności publicznych należy szczególne bacznie zwracać uwagę na transparentność, prawidłowe zebranie oraz ocenę materiału dowodowego, biorąc pod uwagę zarówno interes podatnika, jak i interes społeczny.

Umarzanie podatków – jaka to skala?

W 2012 roku umorzono tylko podatek od nieruchomości wraz z odsetkami, na kwotę 74,6 tys. zł w odniesieniu do 8 osób prawnych i 3 fizycznych. W stosunku do naliczonego całego podatku od nieruchomości w kwocie 18,6 mln zł, stanowiło to 0,4%. Z umorzeń należy jednak wyłączyć spółkę Park Wodny na kwotę 30,1 tys. zł.

19,8 mln zł – tyle wyniosło naliczenie podatku w 2013 roku. Z tego umorzono 166,4 tys. zł podatku od nieruchomości na rzecz 10 osób prawnych (150,6 tys. zł) i 5 osób fizycznych (15 tys. zł). W tej kwocie jest też podatek spółki Park Wodny na kwotę 91,9 tys. zł. W ogólnym rozrachunku umorzenia stanowią 0,82% w stosunku do dochodów.

213,3 tys. zł – taką kwotę umorzono w 2014 roku. Lwią cześć, bo 211,7 tys. zł stanowił podatek od nieruchomości od 10 osób prawnych (152,4 tys. zł) i 4 osób fizycznych (59,3 tys. zł). Tak samo jak w latach poprzednich umorzeń dokonano na rzecz spółki Park Wodny (56,7 tys. zł), ale również SPGM (28,9 tys. zł). W stosunku do 20,4 mln zł naliczonego podatku kwota umorzeń stanowiła 1,02%.

Rok później, czyli już po zmianie władzy, umorzenia podatku od nieruchomości osiągnęły poziom 126,8 tys. zł na 21,6 mln zł, które wpłynęły z do kasy miasta. Stanowi to 0,58%.
W roku bieżącym do 30 września wpłynęło 14 wniosków. Kwota 323,1 tys. zł dotyczy podatku od nieruchomości. Umorzono 167,5 tys. zł na rzecz 3 osób prawnych na ogólną sumę naliczonego podatku od nieruchomości wynoszącą 21,6 mln zł, co stanowi 0,77%. W umorzonej kwocie 129,5 tys. zł stanowi podatek od Autosanu – jest to 50% kwoty, o którą zakład wystąpił. Pozostałą do zapłaty część rozłożono fabryce na raty do końca roku. Z kolei na ogólną kwotę podatku od środków transportowych w wysokości 1,01 mln zł umorzono 9,9 tys. zł, co daje 0,98%.

Widać więc wyraźnie z tego zestawienia, że umorzenia zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnie są na podobnym poziomie. Nie ma drastycznych różnic. Prokuratura bada jednak, czy w niektórych przypadkach te umorzenia są zasadne.

06-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)