REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Miasto musi zwrócić 270 tys. zł za rewitalizację Placu św. Michała!

SANOK / PODKARPACIE. Podczas sesji budżetowej Rady Miasta Sanoka, do urzędu wpłynęło pismo z UMWP w Rzeszowie, w którym czytamy o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu rewitalizacji Placu św. Michała. W efekcie magistrat będzie musiał zwrócić 272 tys. zł! – Właśnie tak były przygotowywane inwestycje w poprzednim rozdaniu – komentował na gorąco burmistrz Tadeusz Pióro.

31 grudnia 2015 roku do Urzędu Miasta w Sanoku wpłynęło pismo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, prowadzonego w formie ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówienia publicznego związanego z wydatkami objętymi projektem pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”.

Jak się okazuje dopatrzono się nieprawidłowości przy realizacji zadania. Naliczono zatem korektę finansową w odniesieniu do wskazanych poniżej kwot, w następujący sposób:

– kwota wydatków kwalifikowanych objęta korektą – 6 412 864,52 zł,
– wskaźnik procentowy korekty – 5%,
– kwota korekty w wydatkach kwalifikowanych – 320 643,23 zł,
– % dofinansowania ze środków EFRR – 85%,
kwota korekty ze środków EFRR – 272 546,74 zł.

Warto zaznaczyć, że istniała możliwość, aby na Sanok nałożyć „karę” w wysokości nawet 25% wydatków kwalifikowanych, ale skorzystano z dostępnej opcji obniżenia wysokości korekty do 5%.

Kwota wydatków kwalifikowanych objęta korektą obejmuje następujące kategorie wydatków kwalifikowanych: prace archeologiczne, roboty drogowe, sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa Placu św. Michała, oświetlenie ulic i placu, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i nawierzchnia ul. Sobieskiego, monitoring, mała architektura, tereny zielone.

W rekomendacjach, w celu usprawnienia podejmowanych w przyszłości przez urząd działań, zwrócono uwagę na dochowanie należytej staranności w trakcie sporządzania dokumentacji postępowania.

Właśnie tak były przygotowywane inwestycje w poprzednim rozdaniu. Nie ma żadnej dyskusji. Naliczono 5% korekty kosztów, przy czym równie dobrze mogło to być 25% – grzmiał podczas sesji, krótko po otrzymaniu niemiłej wiadomości Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

Należy również pamiętać o tym, że zgłaszanie uwag do wyniku weryfikacji ex-post nie mających dostatecznego uzasadnienia merytoryczno-prawnego lub ograniczających się wyłącznie do próśb o odstąpienie od wymierzania korekty finansowej jest niewłaściwe oraz wydłuża procedurę – czytamy również w piśmie. Oznacza to, że procedura odwoławcza nie daje dużych nadziei na powodzenia, a dodatkowo, jeśli sanocki magistrat nie chce narazić się na spłacanie odsetek, musi zabezpieczyć tę kwotę jak najszybciej.

Przypomnijmy, projekt „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami” obejmował rewitalizację usytuowanego w centrum miasta placu św. Michała oraz ulic przyległych, tj. Piłsudskiego, Grzegorza, Wałowej, Sobieskiego oraz części Kazimierza Wielkiego. Przebudowana została tutaj infrastruktura techniczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa i elektryczna wraz z oświetleniem ulicznym. Całości dopełnił montaż elementów małej architektury i nasadzenie zieleni niskiej oraz wysokiej. Przebudowane oraz wybudowane zostały także drogi i zjazdy drogowe. Teren został poddany badaniom archeologicznym wraz z inwentaryzacją odkrytych obiektów. Wszystko zostało objęte monitoringiem. Prace rozpoczęły się w marcu 2012 roku, a zakończyły w lipcu 2013 roku.

Wkrótce opublikujemy materiał filmowy z wystąpieniem burmistrza Tadeusza Pióro w tej sprawie.

1Kończące się prace na Placu św. Michała. Archiwum Esanok.pl

3Plac św. Michała po rewitalizacji. Archiwum Esanok.pl

źródło: Red., Urząd Miasta w Sanoku

26-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)