REKLAMA
REKLAMA

SANOK: We wtorek sesja w mieście

SANOK / PODKARPACIE. Już jutro, 20 grudnia odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka, o godz. 9.00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Sanoka wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania do korzystania części nieruchomości komunalnej na rzecz Dzielnicy Śródmieście, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233/68 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 543/1 i 543/2 o łącznej pow. 0,0612 ha oraz 545/2 o pow. 0,0106 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Polnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 801/4 o pow. 0,0562 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1563 o pow. 0,0757 ha i nr 1564 o pow. 0,0804 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 540/1 o pow. 0,2076 ha i 540/2 o pow. 0,1804 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka przy ul. Broniewskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 980/16 o pow. 0,0059 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1296, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Podjęcie uchwały dot. planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
18. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
19. Interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.

fot. archiwum Esanok.pl

fot. archiwum Esanok.pl

19-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)