REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Wkrótce sesja budżetowa w mieście. Radni rozpatrzą również wniosek o odwołanie skarbnika Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. 26 stycznia (wtorek) o godzinie 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku rozpocznie się sesja budżetowa Rady Miasta Sanoka. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzi dyskusja. Radni pochylą się również nad wnioskiem o odwołanie skarbnika.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji – sesję budżetową, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz.  9:00 w Sali Herbowej  tut. Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2016 r.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2016r.,
c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu  budżetu  na 2016r.,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

umduyz1

źródło: Red., materiały nadesłane

20-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)