REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Wkrótce XI Bieg Sokoli! Zaproszenie dla zawodników i kibiców (FILM)

SANOK: Wkrótce XI Bieg Sokoli! Zaproszenie dla zawodników i kibiców (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Wielkimi krokami zbliża się XI Bieg Sokoli – Niepodległościowy. Cykliczna impreza sportowa z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie samych biegaczy, ale również mieszkańców Sanoka kibicującym uczestnikom rywalizacji. Zawodnicy powalczą o trofea, ale również upamiętnią tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

pobrane

Uwagi porządkowe:

DLA MŁODOCIANYCH

Uczestnik biegu, który w dniu 5.11.2016 r. nie ukończył 18 lat, jest zobowiązany: zarejestrować się na formularzu http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z161104, złożyć przed biegiem, podpisaną przez rodzica/opiekuna, Kartę Zgłoszenia w sekretariacie biegu, z poniższą zgodą, oświadczeniem i dołączonym aktualnym badaniu lekarskim.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w „XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym”. Jednocześnie oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych, co potwierdza aktualne badanie lekarskie.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

DLA DOROSŁYCH

Uczestnik biegu, który w dniu 5.11.2016 r. ukończył 18 lat, jest zobowiązany: zarejestrować się na formularzu: http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z161104, przed biegiem, podpisać w sekretariacie biegu listę i tym samym potwierdzić poniższe oświadczenia, zgodę, zrzeczenie się i zobowiązanie:

Oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w: XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w biegu, oraz że startuje na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem /-am/ sie z Regulaminem Biegu, w pełni akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

Każdy uczestnik biegu, składając podpis na liście przed biegiem, potwierdza również odbiór numeru startowego i czipa.


Regulamin „XI Biegu Sokolego – Niepodległościowego” – Sanok 2016

„XI Bieg Sokoli – Niepodległościowy” organizowany jest dla młodzieży i dla dorosłych przez TG „Sokół” w Sanoku.

Cel Biegu:
– uczczenie 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,
– kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W Biegu może wziąć udział każdy (obywatel UE), kto:
– w dniu 4.11.2016 r. ukończył 18 rok życia,
– podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia, lub przedstawił aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym,
– wpłacił wpisowe 20 zł (bieg na 5000 m) i 10 zł (bieg na 2500 m) do dnia 14.10.2016 r., lub 30 zł i 15 zł do dnia 28.10.2016 r, lub 40 zł i 20 zł w dniu zawodów. Uczniowie są zwolnieni za okazaniem legitymacji.

Wpisowe wpłacać na konto: PBS 66 8642 0002 2001 0077 5849 0001.

W biegu może wziąć udział każdy uczeń, który nie ukończył 18 roku życia posiadający:
– zgodę rodziców i aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo biegu długodystansowym,
– legitymację szkolną.

Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
– koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.

Termin i miejsce – sobota, 5 listopada 2016 r. – godz. 12.00 – Sanok, ul. Mickiewicza 13.

Dystans, czas startu, trasa biegu:

Bieg główny (K + M) – dystans: 5 000 m + bieg dla początkujących (K + M) – dystans: 2 500 m – start wspólny, godz. 12.00.

Trasa: DOM SOKOŁA – Mickiewicza – Piłsudskiego – 3 Maja – Rynek – Zamkowa – Żwirki i Wigury – 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – Szopena – Mickiewicza – „Plac Harcerski”.

2 okrążenia, bieg główny i 1 okrążenie, bieg dla początkujących.

Organizacja biegu: dane osobowe zawodnika, przesłane emailem należy potwierdzić przed biegiem w sekretariacie,
pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, elektroniczny pomiar czasu, na mecie biegu ciepłe napoje i poczęstunek, opieka medyczna, szatnia, umywalki.

Odpowiedzialni:
– za przebieg biegu odpowiada: mgr Damian Dziewiński tel. 602 457 956
– zabezpieczenie bezpośrednie stanowią osoby według załączonej listy.

Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl
1. termin: 14.10.2016 r., 2. termin: 28.10.2016 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu, w sekretariacie biegu od godz. 10.00 do 11.15
Przewidziano: puchary, medale, nagrody pieniężne oraz drobne nagrody losowe.
Niesportowe zachowanie zawodnika na trasie grozi dyskwalifikacją.
Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.
Szczegółowe informacje na stronie: www.sokolsanok.pl

Doraźną pomoc medyczną zapewni:
1346 56 202 – lekarz dyżurny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku,
1346 56 100 – Dyspozytornia, 1346 56 155 – Gabinet lekarski, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Za kolumną zawodników podążać będzie karetka.
Ochronę przeciwpożarową zapewni: 998 lub 112 – stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP, 13 46 31 190, 1346 58 901 – oficer dyżurny KP PSP w Sanoku.

Ochronę imprezy będzie wspierać Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 13 46 57 310, 510 997 640.


Zwycięzcy biegu, najmłodszy i najstarszy zawodnik wraz z Zarządem TG „Sokół”, złożą kwiaty w ogródku z „Sokołem zrywającym kajdany niewoli”.

Grupy wiekowe:
K1 – 1981 i młodsze do 35
K2 – 1980 i starsze 36
M1 – 1997 i młodsi (do 19)
M2 – 1996-1987 (20-29)
M3 – 1986-1977 (30-39)
M4 – 1976-1962 (40-54)
M5 – 1961 i starsi (55 i więcej)
Nagrody: 400, 300, 200 (w kat. 100, 80, 60)

Trasa „XI Biegu Sokolego-Niepodległościowego”
5000 m – 2 okrążenia
2500 m – 1 okrążenie

pobrane (1)


Karta zgłoszenia uczestnika, który do dnia 5.11.2016 r. nie ukończył 18 lat, do udziału w „XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym” organizowanym przez TG „Sokół” w Sanoku w dniu 5.11.2016 r.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika:
2. Data urodzenia:
3. Klasa:
4. Nazwa szkoły:
6. Nazwa klubu:
7. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego:
8. Email kontaktowy:
9. Tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w „XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym”. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych, co potwierdza aktualne badanie lekarskie.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem i zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

Podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Miejscowość, data

Bez prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, zawodnik nie zostanie dopuszczony do biegu.

źródło: Sokół Sanok


ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

Biegacze uczcili Święto Niepodległości – tvPodkarpacie.pl – Sanok 2012

VII Bieg Sokoli: 92 biegaczy uczciło Święto Niepodległości (FILM) – Sanok 2013

Biegali razem z „Sokołem”! Uczcili niepodległość na sportowo (FILM, ZDJĘCIA, WYNIKI) – Sanok 2015

źródło: Red., TG „Sokół” Sanok

17-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)