REKLAMA
REKLAMA

SESJA RADY POWIATU: Setka wchłonie Budowlankę (TRANSMISJA NA ŻYWO)

SESJA RADY POWIATU: Setka wchłonie Budowlankę (TRANSMISJA NA ŻYWO)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 17 lutego br., o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 22. sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad. Obrady wznowione.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2016r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej oraz powołania nowego przedstawiciela Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (II)” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty pozakonkursowe”; Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia z Technikum Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku do Technikum Nr 5 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
11 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” radni Rady Powiatu Sanockiego przyjęli uchwałę, która zakłada przeniesienia kształcenia z Technikum Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku do Technikum Nr 5 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 104.568 zł – ZS Nr 5).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 r. (kwota 5.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 7.708 zł – Dom Dziecka).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 5.232 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 16.621 zł)

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 150.000 zł)

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 43.590 zł – ZS Nr 2).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 23.000 zł).

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad sesji.

17-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)