REKLAMA
REKLAMA

SESJA RADY POWIATU: Setka wchłonie Budowlankę (TRANSMISJA NA ŻYWO)

SESJA RADY POWIATU: Setka wchłonie Budowlankę (TRANSMISJA NA ŻYWO)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 17 lutego br., o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 22. sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad. Obrady wznowione.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2016r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej oraz powołania nowego przedstawiciela Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (II)” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty pozakonkursowe”; Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia z Technikum Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku do Technikum Nr 5 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
11 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” radni Rady Powiatu Sanockiego przyjęli uchwałę, która zakłada przeniesienia kształcenia z Technikum Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku do Technikum Nr 5 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 104.568 zł – ZS Nr 5).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 r. (kwota 5.000 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 7.708 zł – Dom Dziecka).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 5.232 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 16.621 zł)

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 150.000 zł)

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2016 (kwota 43.590 zł – ZS Nr 2).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 23.000 zł).

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad sesji.

17-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)