REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: O budżecie obywatelskim, MPZP i nowych projektach inwestycyjnych

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek 19 lipca w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Sanoka. W porządku obrad między innymi o budżecie obywatelskim, MPZP terenu w dzielnicy Olchowce oraz o projektach „Początek tkwi w naturze” i „Artystyczna Kuźnia”.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXIII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 lipca 2016r. (wtorek) o godz. 1600 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „Początek tkwi w naturze” przygotowanego w partnerstwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Sanoka do realizacji zadania pod nazwą „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku” oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na rok 2016 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP terenu położonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

źródło: materiały nadesłane

10

19-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)