REKLAMA
REKLAMA

Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Odkryj ją z sanockimi Franciszkanami

SANOK / PODKARPACIE. Przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Sanoku zawiązała się wspólnota ludzi działających w Stowarzyszeniu Faustinum. Wspólnie pogłębiają wiedzę i oddają cześć jednej z największych tajemnic naszej wiary, jaką jest Boże Miłosierdzie. Grupa sanoczan prowadzona przez o. Stanisława Maciaszka spotyka się w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 18:30. 


„Faustinum” podejmuje wszystkie zadania Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia, który wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny i jest tym nowym „zgromadzeniem”, które na polecenie Jezusa miała założyć. Jego celem jest więc uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga do człowieka poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu (pełnienie Jego woli) i czynnej miłości bliźniego, poprzez dzieła miłosierdzia, słowa i modlitwę. W sposób szczególny „Faustinum” koncentruje się na formacji duchowej i apostolskiej, bo tylko wówczas wspomniane wyżej zadania mogą być dobrze i owocnie wykonywane.

Od pewnego czasu również w Sanoku powstała idea aby dołączyć do tego szczytnego dzieła. Przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia zawiązała się wspólnota ludzi pragnących przystąpić do wolontariatu Stowarzyszenia Faustinum, pragniemy pogłębiać swoją wiedzę i duchowość by lepiej zrozumieć Boże Miłosierdzie i okazywać je przykładem życia, zachęcać do oddania się całkowicie Bogu i bliźnim, zgodnie z ideą Stowarzyszenia.

Przewodnikiem duchowym naszej niewielkiej na razie wspólnoty jest O. Stanisław Maciaszek, którego dobroć i okazywana życzliwość jest dla nas wzorem.  Spotykamy się w ostatni piątek miesiąca, oddając część Bożemu Miłosierdziu poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej o godz.18.30,  po eucharystii spotykamy się by wspólnie formować się w posłannictwie jakim jest idea Stowarzyszenia Faustinum. Pragniemy gorąco zaprosić wszystkich pragnących doświadczyć Bożego Miłosierdzia we wspólnocie osób, którym przyświeca wzorem życia Święta Siostra Faustyna Kowalska, do uczestnictwa w formacji na chwałę naszemu Miłosiernemu Panu.

Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia w dniu 13 marca 2015 r. W tym dniu przypadała druga rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na Biskupa Rzymu.

Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie,
a zakończy się 20 listopada 2016 r. w święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Podczas Jubileuszu czytania liturgiczne w niedziele czasu zwykłego brane są z Ewangelii św. Łukasza, nazywanego też „Ewangelistą miłosierdzia” opisującym w szczególny sposób dobroć Bożą. Powszechnie znane są przypowieści o miłosierdziu obecne w Ewangelii św. Łukasza np.: o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie czy o miłosiernym ojcu.

W Kościele Katolickim tradycja Roku Świętego rozpoczęła się wraz z pontyfikatem Papieża Bonifacego VIII w 1300 roku. Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku, aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Jubileusz nadzwyczajny zostaje natomiast ogłoszony ze szczególnej
i ważnej okazji.

Do dnia dzisiejszego w Kościele zostało ogłoszonych 26 zwyczajnych Lat Jubileuszowych. Ostatnim był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: rok 1933, ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia, i rok 1983, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.

W bieżącym roku nasze pokolenie ma ten zaszczyt i niezwykłą możliwość przeżywania Roku Świętego i celebracji doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy grzeszni, ciągłe upadki
i pokusy są niejako częścią naszego człowieczeństwa, ale dzięki Miłosiernemu Ojcu, który dla nas poświęcił własnego Syna by wykupić nasze grzechy możemy mieć nadzieję na wieczne szczęście w Raju, do którego pielgrzymujemy tu na ziemi.

Obrzęd inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o tych drzwiach, które są otwierane tylko na czas Roku Świętego, a które normalnie są zamurowane. Drzwi Święte są w 4 rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej. Obrzęd otwierający ilustruje w sposób symboliczny ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia w stronę zbawienia. Drzwi Święte w innych Bazylikach zostaną otwarte po uroczystości rozpoczęcia Roku Jubileuszowego w Bazylice św. Piotra.

W Sanoku Drzwi Miłosierdzia zostały otwarte w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego przy klasztorze OO Franciszkanów. Przechodząc przez owe drzwi każdego dnia możemy dostąpić Bożego Miłosierdzia poprzez uzyskanie odpustu.

 Możliwość odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia:

Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.

Warunki stałe są następujące:
1) przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2) przyjęcie Komunii św.;
3) modlitwa według intencji Ojca Świętego;
4) wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

 

 1. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:

  1. Wszyscy wierni
  mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

  2.  Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

  3.  Więźniowie
  mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, „a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” (List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

  4.  Każdy wierny,
  który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

 • Grzeszących upominać.
 • Nieumiejętnych pouczać.
 • Wątpiącym dobrze radzić.
 • Strapionych pocieszać.
 • Krzywdy cierpliwie znosić.
 • Urazy chętnie darować.
 • Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała:

 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Więźniów pocieszać.
 • Chorych nawiedzać.
 • Umarłych pogrzebać.

W hołdzie Bożemu Miłosierdziu wspólnota wierzących postanowiła powołać stowarzyszenie, którego celem byłoby nieustanne szerzenie wiedzy i czci tego Bożego Przymiotu. Tak też się stało, gdyż w dniu 6 marca 1996 roku, metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski, na prośbę przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia matki Pauliny Słomki, erygował Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z siedzibą w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Zrzesza ono kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich z całego świata, którzy pragną włączyć się w dzieło głoszenia światu orędzia Miłosierdzia poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Zasadniczym zadaniem stowarzyszenia „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia.

Opracowała: S. Elżbieta ze Wspólnoty Bożego Miłosierdzia

19-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)