REKLAMA
REKLAMA

Sesja powiatowa. Znowu będzie burzliwie?

Sesja powiatowa. Znowu będzie burzliwie?

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia że w dniu  25 stycznia 2016r. o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obraz.


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr  XVI/115/2015 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 X 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających  pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład dla nieletnich oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sanoku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok  (kwota 27.000 zł).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok  (kwota 3.241.963 zł).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

powiat

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

25-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)