REKLAMA
REKLAMA

XI Bieg Sokoli – Niepodległościowy. Zarejestruj się już dziś

SANOK / PODKARPACIE. Bieg Sokoli – Niepodległościowy to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych organizowanych w naszym mieście. Już można rejestrując się do udziału w 11. edycji. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

pobrane

Uwagi porządkowe:

DLA MŁODOCIANYCH

Uczestnik biegu, który w dniu 5.11.2016 r. nie ukończył 18 lat, jest zobowiązany: zarejestrować się na formularzu http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z161104, złożyć przed biegiem, podpisaną przez rodzica/opiekuna, Kartę Zgłoszenia w sekretariacie biegu, z poniższą zgodą, oświadczeniem i dołączonym aktualnym badaniu lekarskim.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w „XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym”. Jednocześnie oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych, co potwierdza aktualne badanie lekarskie.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

DLA DOROSŁYCH

Uczestnik biegu, który w dniu 5.11.2016 r. ukończył 18 lat, jest zobowiązany: zarejestrować się na formularzu: http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z161104, przed biegiem, podpisać w sekretariacie biegu listę i tym samym potwierdzić poniższe oświadczenia, zgodę, zrzeczenie się i zobowiązanie:

Oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w: XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w biegu, oraz że startuje na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem /-am/ sie z Regulaminem Biegu, w pełni akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

Każdy uczestnik biegu, składając podpis na liście przed biegiem, potwierdza również odbiór numeru startowego i czipa.


Regulamin „XI Biegu Sokolego – Niepodległościowego” – Sanok 2016

„XI Bieg Sokoli – Niepodległościowy” organizowany jest dla młodzieży i dla dorosłych przez TG „Sokół” w Sanoku.

Cel Biegu:
– uczczenie 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,
– kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W Biegu może wziąć udział każdy (obywatel UE), kto:
– w dniu 4.11.2016 r. ukończył 18 rok życia,
– podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia, lub przedstawił aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym,
– wpłacił wpisowe 20 zł (bieg na 5000 m) i 10 zł (bieg na 2500 m) do dnia 14.10.2016 r., lub 30 zł i 15 zł do dnia 28.10.2016 r, lub 40 zł i 20 zł w dniu zawodów. Uczniowie są zwolnieni za okazaniem legitymacji.

Wpisowe wpłacać na konto: PBS 66 8642 0002 2001 0077 5849 0001.

W biegu może wziąć udział każdy uczeń, który nie ukończył 18 roku życia posiadający:
– zgodę rodziców i aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo biegu długodystansowym,
– legitymację szkolną.

Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
– koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.

Termin i miejsce – sobota, 5 listopada 2016 r. – godz. 12.00 – Sanok, ul. Mickiewicza 13.

Dystans, czas startu, trasa biegu:

Bieg główny (K + M) – dystans: 5 000 m + bieg dla początkujących (K + M) – dystans: 2 500 m – start wspólny, godz. 12.00.

Trasa: DOM SOKOŁA – Mickiewicza – Piłsudskiego – 3 Maja – Rynek – Zamkowa – Żwirki i Wigury – 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – Szopena – Mickiewicza – „Plac Harcerski”.

2 okrążenia, bieg główny i 1 okrążenie, bieg dla początkujących.

Organizacja biegu: dane osobowe zawodnika, przesłane emailem należy potwierdzić przed biegiem w sekretariacie,
pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, elektroniczny pomiar czasu, na mecie biegu ciepłe napoje i poczęstunek, opieka medyczna, szatnia, umywalki.

Odpowiedzialni:
– za przebieg biegu odpowiada: mgr Damian Dziewiński tel. 602 457 956
– zabezpieczenie bezpośrednie stanowią osoby według załączonej listy.

Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl
1. termin: 14.10.2016 r., 2. termin: 28.10.2016 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu, w sekretariacie biegu od godz. 10.00 do 11.15
Przewidziano: puchary, medale, nagrody pieniężne oraz drobne nagrody losowe.
Niesportowe zachowanie zawodnika na trasie grozi dyskwalifikacją.
Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.
Szczegółowe informacje na stronie: www.sokolsanok.pl

Doraźną pomoc medyczną zapewni:
1346 56 202 – lekarz dyżurny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku,
1346 56 100 – Dyspozytornia, 1346 56 155 – Gabinet lekarski, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Za kolumną zawodników podążać będzie karetka.
Ochronę przeciwpożarową zapewni: 998 lub 112 – stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP, 13 46 31 190, 1346 58 901 – oficer dyżurny KP PSP w Sanoku.

Ochronę imprezy będzie wspierać Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 13 46 57 310, 510 997 640.


Zwycięzcy biegu, najmłodszy i najstarszy zawodnik wraz z Zarządem TG „Sokół”, złożą kwiaty w ogródku z „Sokołem zrywającym kajdany niewoli”.

Grupy wiekowe:
K1 – 1981 i młodsze do 35
K2 – 1980 i starsze 36
M1 – 1997 i młodsi (do 19)
M2 – 1996-1987 (20-29)
M3 – 1986-1977 (30-39)
M4 – 1976-1962 (40-54)
M5 – 1961 i starsi (55 i więcej)
Nagrody: 400, 300, 200 (w kat. 100, 80, 60)

Trasa „XI Biegu Sokolego-Niepodległościowego”
5000 m – 2 okrążenia
2500 m – 1 okrążenie

pobrane (1)


Karta zgłoszenia uczestnika, który do dnia 5.11.2016 r. nie ukończył 18 lat, do udziału w „XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym” organizowanym przez TG „Sokół” w Sanoku w dniu 5.11.2016 r.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika:
2. Data urodzenia:
3. Klasa:
4. Nazwa szkoły:
6. Nazwa klubu:
7. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego:
8. Email kontaktowy:
9. Tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w „XI Biegu Sokolim – Niepodległościowym”. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych, co potwierdza aktualne badanie lekarskie.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Biegiem i zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.

Podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Miejscowość, data

Bez prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, zawodnik nie zostanie dopuszczony do biegu.

źródło: Sokół Sanok


ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

Biegacze uczcili Święto Niepodległości – tvPodkarpacie.pl – Sanok 2012

VII Bieg Sokoli: 92 biegaczy uczciło Święto Niepodległości (FILM) – Sanok 2013

Biegali razem z „Sokołem”! Uczcili niepodległość na sportowo (FILM, ZDJĘCIA, WYNIKI) – Sanok 2015

03-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)