REKLAMA
REKLAMA

Gmina Zagórz odpowiada w sprawie składowiska w Średnim Wielkim

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W związku z publikacją „Czy w Gminie Zagórz powstanie największe składowisko śmieci w południowej części Podkarpacia? (FILM)” gmina Zagórz odpowiada. Prezentujemy pełną odpowiedź nadesłaną nam z urzędu gminy.

Jaka przyszłość składowiska odpadów komunalnych w Średnim Wielkim? Wyjaśnienia Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

W nawiązaniu do obszernego materiału filmowego pt. „Czy w Gminie Zagórz powstanie największe składowisko śmieci w południowej części Podkarpacia”, który ukazał się w dn. 21 lutego br. na łamach portalu internetowego Esanok.pl należy podkreślić, iż Gmina Zagórz nie prowadzi żadnych prac w kierunku rozbudowy składowiska w miejscowości Średnie Wielkie o kolejne kwatery. Perspektywy dalszego funkcjonowania tego obiektu zapisano w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w styczniu 2017 r. Ujęta w tym dokumencie ewentualność rozbudowy wspomnianego tu składowiska może nastąpić nie wcześniej niż w roku 2024.

Decyzję w tej kwestii podejmować będą władze samorządowe przyszłych kadencji. Akces Gminy Zagórz do WPGO bynajmniej nie był podyktowany altruizmem wobec innych samorządów, ale troską o domowe budżety naszych mieszkańców. Nie uczestnicząc aktywnie w tworzeniu wojewódzkiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Zagórz skazywałaby się na rolę biernego petenta zdanego na łaskę lub niełaskę innych podmiotów.

Do tej pory z czterech zaprojektowanych kwater składowiska w Średnim Wielkim wybudowano dwie. Ich łączna pojemność została wykorzystana na poziomie ok. 60%, co daje ok. 80 000 metrów sześciennych do dalszego zagospodarowania. Postulowane przez niektórych natychmiastowe zamknięcie tego obiektu wiązałoby się z koniecznością zasypania tego ogromnego wykopu, co uwzględniwszy średnie ceny za wykopanie i transport jednego metra sześciennego ziemi tylko na odległość 1 km kosztowałoby ok 1,6 – 2 mln zł.

W tym wariancie likwidacji składowiska, nieuwzględniającym kosztów zakupu ziemi oraz jej plantowania i zagęszczania, nie ma możliwości pozyskiwania żadnych środków zewnętrznych, gdyż takowe dostępne są na rekultywacje zapełnionych instalacji, a nie na zasypywanie ich niewykorzystanych objętości.

W zaistniałej sytuacji Gmina Zagórz kierując się naczelną zasadą zrównoważonego rozwoju podejmuje działania zmierzające do optymalnego wykorzystania istniejącego potencjału składowiska w Średnim Wielkim.

Jerzy Zuba
UMiG ZagórzZOBACZ RÓWNIEŻ:

Czy w Gminie Zagórz powstanie największe składowisko śmieci w południowej części Podkarpacia? (FILM)

03-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)