REKLAMA
REKLAMA

Protest obywatelski mieszkańca Sanoka. Polska Spółka Gazownictwa odpowida

SANOK / PODKARPACIE. W połowie grudnia informowaliśmy o problemie mieszkańca Sanoka, który podjął obywatelski protest przeciwko bezprawnemu jego zdaniem, zajęciu swojej własności przez Polską Spółkę Gazownictwa w Tarnowie. Publikujemy odpowiedź.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 936, obr. Śródmieście w Sanoku posadowiony jest gazociąg stalowy niskiego ciśnienia DN200, DN50 oraz przyłącza gazowe DN32 do budynków nr 7 i 31.

Sieć gazowa niskiego ciśnienia została wybudowana na podstawie Decyzji na przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia z dn. 22.09.1987r. (znak: UAN-III 8381/131/87), wydanej przez Urząd Miejski w Sanoku, na wniosek poprzednika prawnego naszej spółki tj. Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Tarnowie. Pisemną zgodę na wejście w teren i przebudowę sieci na działce o nr ew. 936 (wg obowiązującej w okresie przebudowy ewidencji dz. nr 1604/1) wyraził poprzedni właściciel nieruchomości P. Władysław Hydzik.

Właścicielem przedmiotowej sieci gazowej jest PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie.

Przedmiotowa sieć gazowa podlegała kontroli, regularnie według procedur obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., zgodnie z corocznymi harmonogramami kontroli. Z posiadanych przez nas protokołów kontroli wynika, że w lipca 2016 i poprzednim aż do lipca br. nie wystąpiły nieszczelności na przedmiotowym odcinku sieci gazowej.

Pierwszą informację o wystąpieniu nieszczelności na gazociągu, pracownicy Rejonu Dystrybucji Gazu w Sanoku otrzymali w dniu 05.07.2016r., od Pani Małgorzaty Lewek, właścicielki nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością P. Marka i Olgi Perschke.

Po przyjęciu zgłoszenia, przeprowadzona kontrola dywanowa wykazała nieszczelność na gazociągu niskiego ciśnienia DN200 na działce o nr ew. 936 w Sanoku. W związku z tym pracownicy Rejonu Dystrybucji Gazu przystąpili do likwidacji nieszczelności. W dniu 05.07.2016r dokonano doraźnego zabezpieczenia awarii (nieszczelności) poprzez założenie opaski ratunkowej. Docelowa naprawa gazociągu miała polegać na wycięciu pękniętego połączenia spawanego i wstawieniu w to miejsce nowego odcinka rury długości ok. 1m, co miało miejsce w dniu 15.12.2016r.

mp3

Zaznaczyć należy, że Pan Marek Perschke w dniu usunięcia nieszczelności tj. 05.07.2016r. utrudniał pracownikom RDG Sanok wejście na swoją działkę, w związku z tym zmuszeni zostaliśmy do wystąpienia z wnioskiem do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o pomoc w udostępnieniu nam terenu nieruchomości. Zabezpieczenia gazociągu dokonano przy asyście policji w obecności Pana Marka Perschke.

Dodać należy, że pracownicy Zakładu w Jaśle kilkukrotnie podejmowali próby mediacji z Panem Markiem Perschke, które miały nakłonić właściciela do dobrowolnego udostępnienia nieruchomości w celu likwidacji awarii. Ponieważ prowadzone rozmowy nie przyniosły spodziewanych rezultatów głównie z uwagi zbyt wygórowane żądania finansowe właściciela nieruchomości, Zakład wystąpił do Starosty Sanockiego z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości.

W dniu 5 grudnia 2016, Starosta Sanocki decyzją znak GN-III.6852.1.1b.2016 udzielił Spółce zezwolenia na zajęcie nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku, obręb Śródmieście oznaczonej jako działka nr 936, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00019054/9, gdzie jako właściciele wpisani są Marek Jan Perschke i Olga Perschke na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – na okres nie dłuższy niż 1 tydzień, licząc od dnia zajęcia nieruchomości w celu usunięcia awarii gazociągu niskiego ciśnienia DN200 poprzez dokonanie naprawy gazociągu polegającej na usunięciu pękniętej spoiny i stawieniu nowego odcinka rury. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Po otrzymaniu decyzji Starosty, została wszczęta procedura przeprowadzenia prac gazoniebezpiecznych. Opracowano Instrukcję – Harmonogram prac gazoniebezpiecznych, powiadomiono odbiorców gazu o wstrzymaniu dostawy paliwa gazowego. RDG Sanok zwrócił się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót. Przy czym z uwagi na wstrzymanie dostaw gazu nie zachodziła potrzeba ewakuacji mieszkańców sąsiednich domów.

Podjęte czynności w dniu 15.12.2016r. pozwoliły usunąć nieszczelność na gazociągu niskiego ciśnienia zlokalizowanego na działce nr ew. 936 w Sanoku i przywrócenia pełnej sprawności technicznej sieci gazowej.

W związku z szkodami majątkowymi powstałymi na skutek prowadzonych prac gazoniebezpiecznych w dniu 15.12.2016r., Zakład wypłaci właścicielom nieruchomości P. Oldze i Markowi Perschke odszkodowanie. Wartość odszkodowania zostanie wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego, który dokonał oględzin powstałych szkód w dniu prowadzonych robót.

Dodać należy również, że Państwo Olga i Marek Perschke wystąpili do Sądu Rejonowego w Sanoku z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu oraz zapłaty odszkodowania za utratę wartości nieruchomości.

Łączna wysokość zgłoszonych przez nich roszczeń wynosi 270.000 zł. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona przez Sąd Rejonowy w Sanoku na dzień 05.01.2017r.

Artur Michniewicz
Rzecznik Prasowy
Departament Komunikacji


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Starostwo powiatowe – przykładem skrajnej niekompetencji, nieudolności i nieposzanowania prawa”. Mieszkaniec Sanoka podjął obywatelski protest (FILM)

Starosta sanocki odpowiada

04-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)