REKLAMA
REKLAMA

DZIŚ SESJA W SANOKU: Uzbrojenie działek pod inwestycje przy ul. Stróżowskiej

SANOK / PODKARPACIE. Między innymi o uzbrojeniu działek pod inwestycje przy ul. Stróżowskiej, sprawozdaniu z działalności miejskiego ZPOZu oraz o nagrodach dla najbardziej zasłużonych w dziedzinie kultury i sztuki będą debatować radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta Sanoka, którą zaplanowano na 25 maja na godzinę 9:00.

XXXV sesja Rady Miasta Sanoka

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadnia pod nazwą „Uzbrojenie działek pod inwestycje przy ul. Stróżowskiej w sieć wodociągową i kanalizacje sanitarną” oraz zabezpieczenie w budżecie Gminy Miasta Sanoka na lata 2018- 2019 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2597 o pow. 0,0945 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 76/13 o pow. 0,0308 ha stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 76/16 o pow. 0,0086 ha stanowiącą własność Państwa Magdaleny i Łukasza Sokołowskich oraz Państwa Karoliny i Marcina Mróz z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany części MPZP pn. „Konarskiego – I ‘’ terenu położonego w dzielnicy Zatorze i Posada w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Sklep Sportowy ROWEROMANIA w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA” w roku 2016, z ewentualnym pojęciem uchwały w tej sprawie.
17. Interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.

4

źródło: Red., BIP UM w Sanoku

25-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)