REKLAMA
REKLAMA

DZIŚ SESJA W SANOKU: Uzbrojenie działek pod inwestycje przy ul. Stróżowskiej

SANOK / PODKARPACIE. Między innymi o uzbrojeniu działek pod inwestycje przy ul. Stróżowskiej, sprawozdaniu z działalności miejskiego ZPOZu oraz o nagrodach dla najbardziej zasłużonych w dziedzinie kultury i sztuki będą debatować radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta Sanoka, którą zaplanowano na 25 maja na godzinę 9:00.

XXXV sesja Rady Miasta Sanoka

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadnia pod nazwą „Uzbrojenie działek pod inwestycje przy ul. Stróżowskiej w sieć wodociągową i kanalizacje sanitarną” oraz zabezpieczenie w budżecie Gminy Miasta Sanoka na lata 2018- 2019 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2597 o pow. 0,0945 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 76/13 o pow. 0,0308 ha stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 76/16 o pow. 0,0086 ha stanowiącą własność Państwa Magdaleny i Łukasza Sokołowskich oraz Państwa Karoliny i Marcina Mróz z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany części MPZP pn. „Konarskiego – I ‘’ terenu położonego w dzielnicy Zatorze i Posada w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Sklep Sportowy ROWEROMANIA w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA” w roku 2016, z ewentualnym pojęciem uchwały w tej sprawie.
17. Interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.

4

źródło: Red., BIP UM w Sanoku

25-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)