REKLAMA
REKLAMA

W czwartek Sesja Rady Miasta. Dominują sprawy związane z nieruchomościami

SANOK / PODKARPACIE. 41. Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części gruntu o pow. 88 ffiz, położonego w Sanoku przy ul. Traugutta, będącego własnością Gminy Miasta Sanoka, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m Sanoka numerem 58012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obr. Posada, w rejonie ulicy Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PRZEMYSKA 1”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Sanoka na lata 2016-2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do użycia herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych al. Wojska Polskiego 40159,38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

19-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)