REKLAMA
REKLAMA

W czwartek Sesja Rady Miasta. Dominują sprawy związane z nieruchomościami

SANOK / PODKARPACIE. 41. Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części gruntu o pow. 88 ffiz, położonego w Sanoku przy ul. Traugutta, będącego własnością Gminy Miasta Sanoka, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m Sanoka numerem 58012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obr. Posada, w rejonie ulicy Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PRZEMYSKA 1”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Sanoka na lata 2016-2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do użycia herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych al. Wojska Polskiego 40159,38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

19-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)