REKLAMA
REKLAMA

„Bądźcie odważni, uczciwi, lojalni”. Ostatnia tegoroczna przysięga terytorialsów (FOTO)

REGION / PODKARPACIE. W niedzielę, 02 grudnia br. w Tarnobrzegu na Placu Bartosza Głowackiego odbyła się uroczysta przysięga wojskowa, spośród żołnierzy blisko 30 osób będzie służyło w 35. Batalionie Lekkiej Piechoty w Sanoku. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, wojska, instytucji, duchowieństwa oraz organizacji kombatanckich, a w tym przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Koła Tarnobrzeg i Koła Nisko-Stalowa Wola.


Uroczystości poprzedziła msza św. w Klasztorze oo. Dominikanów w intencji żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk. Tomasza Ponkiewicza meldunku o gotowości pododdziałów do przysięgi dowódcy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariuszowi Słocie.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa, wystąpił poczet sztandarowy, a następnie słowa roty przysięgi złożyło 147 żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan WOT ppor. Jerzy Skimina i proboszcz parafii prawosławnej w Sandomierzu ks. Marcin Chyl.

Po uroczystej przysiędze głos zabrał dowódca podkarpackiej brygady płk. Dariusz Słota, a także Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz. Do uczestników uroczystej przysięgi wojskowej list napisali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Listy odczytali: w imieniu Marszała Sejmu RP- poseł na Sejm RP Rafał Weber a w imieniu Minister Obrony Narodowej -szef Szkolenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej płk Konrad Korpowski.

Wzruszającym momentem było przemówienie kpt. w st. spocz. Juliana Pawełka, Prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jakie skierował do nowo zaprzysiężonych żołnierzy 3.PBOT. Dziewięćdziesięcio-trzy letni Weteran AK, w imieniu swoim i kolegów, złożył żołnierzom gratulacje oraz przekazał słowa przesłania dla młodych pokoleń:

Dziś, podobnie jak my przed laty, podejmujecie się zobowiązań na całe życie dla dobra Ojczyzny. Gratuluję Wam i dziękuję, że podjęliście się służby Ojczyźnie, służby, która wymaga ciężkiej pracy. Bądźcie odważni i wytrwali w podjętych zobowiązaniach, w idei słów złożonej dziś przysięgi. Bądźcie uczciwi, lojalni i odpowiedzialni, w swoim postępowaniu kierujcie się dobrocią i mądrością, a wszystko to dla niepodległej Ojczyzny, dla obywateli, dla lokalnej społeczności, dla własnej rodziny i dla was samych.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

 

Zdjęcia: Paulina Lęcznar

por. Witold SURA
rzecznik prasowy
3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego

04-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)