REKLAMA
REKLAMA

DZIEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SANOKU (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. W ciągu ostatnich pięciu lat w Zespole Szkół Nr 2 sukcesywnie realizowanych jest dziewięć projektów na zasadach ERASMUS+. Na pierwszym miejscu stawiane są przedsięwzięcia w sektorze Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, gdyż dają możliwość odbywania wartościowych praktyk, kursów i staży za granicą. Pozwalają też na zdobycie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających umiejętności i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, bardzo poszukiwane na rynku pracy.


„Często się słyszy o sukcesach, które niesie aktywny udział w projektach Erasmus+, ale jest to takżeogrom pracy wszystkich zaangażowanych osób.Dlatego nie mniej ważnym elementem jest upowszechnianie i wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zdobytych podczas realizacji projektów. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia będą przydatne dla innych ”- mówi wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik, wieloletni koordynator projektów w Mechaniku.

Idąc z duchem tej idei, po raz piąty, w dniu 27 marca br. odbył się DZIEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ zorganizowany podczas Dnia Otwartego Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Młodzież Mechanika z dumą prezentowała nie tylko bazę dydaktyczną lecz również osiągnięcia szkoły. A było się czym pochwalić: dwa nowoczesne laboratoria chemiczne dla techników ochrony środowiska, w pełni wyposażona sala językowa, nowoczesny sprzęt do diagnostyki dla techników pojazdów samochodowych, spawarka do światłowodów dla techników teleinformatyków, drukarki 3D, zestawy do samodzielnego programowania LEGO MINDSTORMS EV3- to najnowszy sprzęt wykorzystywany na zajęciach.

Zaproszeni goście – delegacja 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w pełnym umundurowaniu i ze sprzętem bojowym, reprezentant sanockiej WKU, przedstawiciele firm ADR Polska S.A i DOMET, którzy objęli swym patronatem klasę technika mechanika i operatora obrabiarek skrawających w szkole branżowej- wzbogacili swoimi prezentacjami ofertę edukacyjną szkoły.

Uczniowie okolicznych gimnazjów zobaczyli pokazy w laboratorium ochrony środowiska, pokaz programowania robotów z klocków LEGO, mieli możliwość spotkania z profesjonalnym doradcą zawodowym.Sporym zainteresowaniem cieszył się również pokaz z wyjazdów na zagraniczne praktyki, kursy i staże w ramach projektów ERASMUS+, w których szkoła się specjalizuje oraz projektów RPO realizowanych przez Powiat Sanocki oraz programu POWER.Projekty to nie tylko w pełni refundowane wyjazdy na staże i praktyki, to także kompleksowe wsparcie młodych ludzi poprzez przygotowanie językowe (język zawodowy i komunikacyjny), kulturowe i pedagogiczne, zakup materiałów szkoleniowych i kosztownej odzieży roboczej. Dzięki programom takim, jak Erasmus+ szkoła ma możliwość wzbogacania i uatrakcyjniania swojej oferty oraz osiągania sukcesów na polu edukacji.

20180327_120753

Uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w programie Erasmus+ chętnie opowiadają o wyjazdach, dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem nie tylko z młodszymi kolegami w szkole lecz również z gimnazjalistami, stojącymi właśnie przed wyborem drogi dalszej edukacji.

Upowszechniając rezultaty bieżących projektów „Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”, „Praktyki w Anglii, Niemczech i Portugalii szansą lepszego startu zawodowego”  oraz „Dwujęzyczny Mechanik” szkoła pragnie przedstawić ten aspekt swojej działalności i pochwalić się osiągniętymi wynikami.

Integralną częścią szkoły jest Internat, który zapewniał wszystkich, że nie tylko „daje dach nad głową”, ale jest też miejscem i do nauki i dobrej zabawy. Obecnie szkoła prowadzi internat koedukacyjny, który obejmuje również opieką młodzież z innych sanockich szkół. Działania wychowawcze placówki zakładają przede wszystkim umożliwienie młodzieży uczęszczanie do szkół, rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, motywuje do systematycznej nauki oraz zapewnia niemal domowe warunki zakwaterowania i wyżywienia.

Jednak stara zasada „za mundurem panny sznurem” sprawiła, że stanowiska „wojskowych” były najbardziej oblegane przez zaproszonych gimnazjalistów. A wszystko to w ramach planowanej od nowego roku szkolnego innowacji w nauczaniu dla uczniów klas technicznych „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami wiedzy o wojsku- klasa mundurowa o profilu wojskowym” polegającej na przygotowaniu wojskowym. Uczniowie, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach będą mogli odbywać szkolenie ze strzelectwa sportowego w działającej w szkole strzelnicy pod okiem doświadczonych żołnierzy, wyjadą na poligony ćwiczebne, biegi przełajowe, będą realizować specjalny program sprawnościowy z wychowania fizycznego i odbędą kursy teoretyczne. W działaniach szkołę wspierać będzie nie tylko 5 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla lecz również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku.

Dziś pracodawcy wymagają od pracowników wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, które Mechanik uwzględnia w programach nauczania. Szkoła stara się powiązać treści kształcenia z zadaniami zawodowymi, jakie absolwent będzie wykonywał na stanowisku pracy. Taka forma kształcenia zawodowego, ukierunkowana na efekty w postaci umiejętności zawodowych, a nie na zdobywanie wiedzy teoretycznej powinna przyczynić się do efektywniejszego przygotowania młodzieży do pełnienia ról zawodowych.

logo-erasmus-plus

Schowek02

Artykuł sponsorowany

06-04-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook