REKLAMA
REKLAMA

RETRANSMISJA: Sesja w powiecie. Zmiany w budżecie zdominowały porządek obrad (VIDEO)

RETRANSMISJA: Sesja w powiecie. Zmiany w budżecie zdominowały porządek obrad (VIDEO)

RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia że w dniu 26 marca 2018r. o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 51. Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad:

1

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/433/2002 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 12 września 2002r. w sprawie zorganizowania mieszkania chronionego i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu mieszkaniem chronionym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/390/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 108.000 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 52.000 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 7.000 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 90.750 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018r. (kwota 714.438 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 8.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 9.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 2.313 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 48.956 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 4.130 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 470 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 6.230 zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Sanockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

27-03-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)