REKLAMA
REKLAMA

AKTUALIZACJA: Jak lokalne samorządy wspierają sanocki szpital? Miasto daje więcej od powiatu

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Szpitale to zdecydowanie najważniejsze ośrodki, którymi zarządza dany samorząd. Nie inaczej jest w powiecie sanockim. Tak przynajmniej podkreślają przedstawiciele Zarządu Powiatu Sanockiego czy sami radni. Czy jednak za wspomnianą ważną rolą, jaka pełnią szpitale, idzie dotacja z organu prowadzącego? Sprawdziliśmy jak powiat sanocki wspiera zarządzana przez siebie placówkę i jakie wsparcie otrzymała lecznica od samorządów z terenu powiatu.

AKTUALIZACJA (godz. 14:00)

POWIAT SANOCKI:

Rok 2015 (169 683 zł):

– 120 000 zł – realizacja zadania inwestycyjnego: zakup tomografu komputerowego,
– 49 683 zł- zadanie: Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG.

Rok 2016 (48 000 zł):

– 18 000 zł – wymiana drzwi w Oddziale Dziecięcym,
– 30 000 –  zmiana sposobu uzyskiwania wody do celów medycznych z destylacji na demineralizację i montaż pokrowców izolacyjnych na armaturze instalacji parowej w Szpitalu.

Rok 2017 (30 000 zł):

– 30 000 – zakup USG.

SUMA (2015 – 2017): 247 683 zł


MIASTO SANOK:

Rok 2015 (105 308,49 zł):

– 6 580 zł – realizacja programów zdrowotnych zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej dla osób po ukończonym leczeniu oraz korygowanie zachowań agresywnych dla osób po leczeniu podstawowym uzależnienia od alkoholu z terenu Gminy Miasta Sanoka oraz podnoszenie kwalifikacji personelu poradni Leczenia Uzależnień,
– 10 000 zł – remont i adaptacja pomieszczeń dla utworzenia Stacjonarnego Oddziału Odwykowego Uzależnienia od Alkoholu,
– 50 000 zł – zakup sprzętu medycznego,
– 38 728,49 zł – zakup diatermii chirurgicznej (nóż chirurgiczny).

Rok 2016 (67 000 zł):

– 17 000 zł – wspomaganie działalności instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez zwiększenie dostępności na terenie gminy: do profesjonalnej pomocy i terapii dla osób uzależnionych i członków rodzin poprzez rozszerzenie zakresu działań poradni leczenia uzależnień oraz utworzenie całodobowego oddziału uzależnień,
– 50 000 zł – zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Rok 2017 (179 000 zł):

– 17 000 zł – doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla działającego dziennego Oddziału Odwykowego i tworzącego się całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku,
– 80 000 zł – dofinansowanie zakupu nowego aparatu ECHO-serca,
– 60 000 zł – alokacja Oddziału Otolaryngologicznego – prace remontowe,
– 22 000 zł – zakup głowicy do badań endowaginalnych.

SUMA (2015 – 2017): 351 308,49 zł


GMINA BESKO:

Rok 2016 (2 000 zł):

– 2 000 zł – wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień

Rok 2017 (9 000 zł):

– 4 000 zł – alokacja Oddziału Otolaryngologicznego,
– 1 500 zł – zakup szafy magazynowej dla Oddziału Dziecięcego,
– 3 500 zł – zakup USG dla Oddziału Wewnętrznego.

SUMA (2015 – 2017): 11 000 zł


GMINA BUKOWSKO:

Rok 2015 (3 000 zł):

– 3 000 zł – wsparcie działalności Stacjonarnego Oddziału Odwykowego Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Sanoku (remont łazienek).

Rok 2017 (5 000 zł):

– 5 000 zł – dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

SUMA (2015 – 2017): 8 000 zł


GMINA KOMAŃCZA:

Rok 2015 (999 zł):

– 999 zł – zakup telewizora do Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku.

Rok 2016 (1133,68 zł):

– 994,68 zł – zakup materiałów budowlanych na remont Poradni Leczenia Uzależnień,
– 139 zł – zakup zegarów do Poradni Leczenia Uzależnień.

Rok 2017  (1000 zł):

– 1 000 zł – zakup pralki BEKO na Oddział Terapii Uzależnień.

SUMA (2015 – 2017): 3 132,68 zł


GMINA SANOK:

Rok 2016 (9 500 zł):

– 9 500 zł –  zakup zestawu do bezprzewodowej transmisji danych z sal chorych do punktu obserwacyjnego dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Rok 2017 (5 000 zł):

– 5 000 zł – dofinansowanie prac remontowych Oddziału Otolaryngologicznego.

SUMA (2015 – 2017): 14 500 zł


GMINA TYRAWA WOŁOSKA:

Rok 2017 (1 000 zł):

– 1 000 zł  – sfinansowanie wydatków związanych z realizacja zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń przy ul. Szopena 5 w Sanoku” z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

SUMA (2015 – 2017): 1 000 zł


GMINA ZAGÓRZ:

Rok 2015 (55 000 zł):

– 50.000 zł – zakup sprzętu medycznego,
– 5 000 zł – dotacja na dzienny Oddział Terapii Uzależnień.

Rok 2016 (27 300 zł):

– 26 000 zł – dofinansowanie do zakupu ambulansu do Stacji Pogotowia Ratunkowego,
– 1 300 zł – dotacja na dzienny Oddział Terapii Uzależnień.

Rok 2017 (150 000 zł):

– 150 000 zł – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz dofinansowania prac związanych z adaptacją Oddziału Położniczego na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

SUMA (2015 – 2017): 232 300 zł


GMINA ZARSZYN:

Rok 2017 (25 000 zł):

– 5 000 zł dotacja celowa na zakup aparatu ultrasonograficznego,
– 20 000 zł na dofinansowanie oddziału otolaryngologicznego.

SUMA (2015 – 2017): 25 000 zł

Z zapytaniem, ile środków własnych dane samorządy przekazały na rzecz sanockiego szpitala, zwróciliśmy się 4 stycznia. Do dnia dzisiejszego tj. 16 stycznia godz. 12:30, nie otrzymaliśmy odpowiedzi z gminy Zagórz.

foto: archiwum Esanok.pl

foto: archiwum Esanok.pl

16-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)