REKLAMA

Przed nami tylko jeden cel – SANOK DLA WSZYSTKICH

„Sanok OdNowa” – z takim hasłem Demokraci Ziemi Sanockiej przystąpili do kampanii wyborczej poprzedzającej październikowe wybory samorządowe. Chcą wiele zmienić w naszym mieście, począwszy od stylu zarządzania, oznaczającego dzielenie się władzą z mieszkańcami, po uatrakcyjnienie go dla inwestorów i turystów, a także samych sanoczan. Dostosować politykę społeczną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Cele te zamierzają osiągnąć realizując przygotowany specjalnie program.

Dziś po raz pierwszy prezentują go opinii publicznej, licząc na dobre przyjęcie. A przynajmniej na dyskusję, do której wszystkich gorąco zachęcamy. Czyniąc to, warto podkreślić, że wiele punktów programu jest plonem ankiety, jaką przeprowadzili w trakcie konferencji popularno-naukowej „Smart and green city – Sanok 2030” wśród jej uczestników. Duża część programu to odpowiedź na uwagi i spostrzeżenia sanoczan przekazane Demokratom.

Jakub Osika jest kandydatem na burmistrza Sanoka z ramienia komitetu wyborczego Demokraci Ziemi Sanockiej.

1. Sanok OdNowa to stworzenie dogodnych do życia warunków dla sanoczan.

 • Miasto, w którym młodzi znajdą pracę adekwatną do swoich kwalifikacji i dobre warunki do zamieszkania, a dzieci i seniorzy przyjazne miejsce, dające im poczucie bezpieczeństwa.
 • Sanok musi stać się miastem przyjaznym dla młodych rodzin z dziećmi. Z myślą o nich stworzymy zróżnicowaną cenowo ofertę mieszkaniową. Ponadto będziemy wspierać gospodarzy osiedli i właścicieli kamienic w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych.
 • Zadbamy o odrodzenie małej przedsiębiorczości. Wprowadzimy ułatwienia dla odbudowy w centrum miasta drobnego handlu i usług.
 • Sanok ma wszystko czego potrzeba, żeby uruchomić i rozwinąć „Inkubator Biznesu” oraz „Akcelerator Startupów”. Zbudujemy cały ekosystem wspierający przedsiębiorczość. Stworzymy miejską przestrzeń co-workingową.
 • W krótkim czasie stworzymy platformę współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnymi przedsiębiorcami, m. in. w celu podjęcia wspólnych działań dla tworzenia wysokopłatnych nowych miejsc pracy.
 • Aktywnie i całościowo potraktujemy pośrednictwo pracy. Obecnie brak jest bieżących ofert pracy na rynku, a także informacji o odpowiednio wykwalifikowanych pracownikach oczekujących na oferty. Sprawimy, że wszystkie oferty będą dostępne w przestrzeni internetowej, natychmiast po ich zgłoszeniu.
 • Zaproponujemy „sanocki bank CV”, w którym znajdą się absolwenci sanockich szkół i uczelni i którzy na preferencyjnych warunkach będą zatrudniani przez okolicznych przedsiębiorców. Pozwoli to młodym rozpocząć atrakcyjną drogę zawodową w Sanoku.
 • Stop wyludnianiu miasta! Uruchomimy nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne w granicach miasta, wszędzie tam, gdzie nie stoi to w kolizji z wartościami przyrodniczymi. Przygotujemy dla nich plany zagospodarowania. We współpracy z prywatnymi inwestorami stworzymy mechanizmy wyposażenia tych terenów w niezbędną infrastrukturę.
 • Deklarujemy równomierny rozwój miasta. W większym stopniu będziemy wspierać rozwój rejonów peryferyjnych oraz poprzemysłowych.

2. Sanok OdNowa to odpowiedzialność za politykę przestrzenną i rewitalizację miasta.

 • Zapewnimy powrót Sanoka nad San! Będziemy aktywizować nadsańskie tereny. Zadbamy, aby odpowiednio zagospodarowane brzegi Sanu stały się ulubionym miejscem spacerów, relaksu i rekreacji. Sporządzimy atrakcyjny projekt pn. „Sanockie bulwary” i przystąpimy do jego realizacji.
 • Podejmiemy inicjatywę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych dotyczących wizji ośrodka wypoczynkowego „Sosenki”. Znając opinię sanoczan, zlecimy konkursowe opracowanie koncepcji jego funkcjonowania.
 • Dołożymy wszelkich starań prowadzących do wybudowania kładki przez San jako elementu infrastruktury komunikacyjnej i krajobrazowej, łączącej prawobrzeżne tereny nadsańskie z miastem.
  Wprowadzimy programy poprawiające estetykę podwórzy, skwerów i miejsc rekreacji, zadbamy, aby wyposażone zostały w elementy infrastruktury społecznej przewidziane dla wszystkich grup mieszkańców.
 • Zbudujemy partnerstwo miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi na rzecz rewitalizacji sanockich osiedli.
 • Postawimy na Zielony Sanok. Zazielenimy i zacienimy latem rynek! Zadbamy o powiększenie liczby zielonych skwerów w mieście, wykazując więcej troski o ich wygląd.
 • Większą troską i dbałością obejmiemy park miejski. Jego upiększenie i stała dbałość o wygląd winny doprowadzić do uczynienie zeń wyjątkowego miejsca relaksu i wypoczynku oraz prawdziwej atrakcji turystycznej.
 • Zagospodarujemy opuszczone i zdegradowane obszary w Śródmieściu i innych dzielnicach Sanoka.

3. Sanok OdNowa to miasto wolne od nepotyzmu, z przyjaznym dla mieszkańców samorządem. Sanok z uczciwym i przejrzystym zarządzaniem, współpracujący z mieszkańcami.

 • Wprowadzimy szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami. Tematyczne posiedzenia rady miasta będą odbywać się z udziałem mieszkańców, urzędników oraz ekspertów. W takim składzie rady staną się faktycznym partnerem i ciałem doradczym dla burmistrza w ważnych dla miasta sprawach.
 • Zadbamy, by ogłoszenia o konkursach na stanowiska w sanockim magistracie były publikowane w lokalnych i regionalnych mediach. Koniec z konkursami organizowanymi pod określone osoby!
  Zapewnimy mieszkańcom stały i pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej uczynimy jawnymi i przejrzystymi.
 • Udostępnimy wszystkie decyzje władz miejskich bez opóźnień i ograniczeń w witrynie internetowej miasta. To podstawowy warunek skutecznej społecznej kontroli władzy w mieście.
  Otworzymy drzwi gabinetu burmistrza oraz jego zastępców – niech zawsze będą otwarte dla mieszkańców.
 • Władza w mieście ma być także przyjazna mediom. Koniec z uchylaniem się przed odpowiedziami na trudne i niewygodne pytania dziennikarzy! Wyznaczymy urzędników odpowiedzialnych za rzetelny kontakt z mediami.
 • W ciągu pierwszych 100 dni od przejęcia władzy przedstawimy bilans otwarcia i pokażemy, jaki jest stan finansów w mieście.
 • W każdej istotnej dla mieszkańców Sanoka sprawie będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne!
 • W ramach urzędu burmistrza powołamy rady konsultacyjne, w tym Radę Seniorów, Radę Młodzieży i Radę Kobiet, złożone z przedstawicieli grup mieszkańców.
 • Zaangażujemy straż miejską w sprawy mieszkańców, aby szybko i skutecznie reagowała na prawdziwe problemy w życiu miasta, w tym pomagała osobom starszym i niepełnosprawnym.
 • Będziemy wzmacniać działalność organizacji pozarządowych. Zaproponujemy nową, mądrą i nieobawiającą się mieszkańców władzę, kreującą tego typu aktywność, poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz współpracę z nimi, a także przekazywanie im niektórych zadań samorządu.

4. Sanok OdNowa to skuteczność i rozsądek w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną, poprawa komfortu życia związanego z jakością dróg miejskich oraz komunikacją w mieście i okolicy.

 • Baczną uwagę poświęcimy dalszej poprawie jakości dróg miejskich. W oparciu o sporządzoną analizę stanu dróg, opracujemy program ich remontów, uwzględniający kolejność i termin ich wykonania. Zerwiemy z metodą remontów tzw. cząstkowych, czyli po kawałku.
 • Nawiążemy ścisłą współpracę ze Starostwem Powiatowym w dziedzinie drogownictwa, z uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych. Drogi powiatowe w mieście nie mogą być gorsze ani lepsze od dróg miejskich.
 • Wprowadzimy mechanizmy zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej i przesiadania się na rowery. Inwestycje w transport publiczny przynoszą wymierne efekty – redukują korki, zmniejszają liczbę wypadków i kolizji na drogach, podnoszą poziom czystości powietrza.
 • Zadbamy o budowę nowych dróg rowerowych, dogodnych połączeń, a także lepsze oznaczanie tras. Ważne, aby w miejscach do tego odpowiednich powstawały kontrapasy rowerowe. Przy każdym remoncie dróg będziemy pamiętać o rowerzystach, żeby nie przeoczyć szansy wprowadzenia zmian poprawiających warunki jazdy na rowerze.
 • Obniżymy ceny biletów w komunikacji miejskiej, dążąc do tego, aby znikła bariera finansowa zniechęcająca do korzystania z autobusów MKS. Wprowadzimy preferencyjne ceny biletów dla mieszkańców Sanoka, tak żeby osoby, które w nim pracują, a płacą podatki w innych miejscach, chętniej rejestrowali się w sanockim urzędzie skarbowym.
 • Będziemy walczyć o przywrócenie połączeń kolejowych z innymi miastami, rozpoczynając od najbardziej oczekiwanych połączeń Sanoka z Krakowem i Warszawą.

5. Sanok OdNowa to nowoczesne zarządzanie miastem, z wykorzystaniem technologii informacyjnej (IT).

 • Utworzymy sieć darmowych, bezpiecznych punktów dostępu do Internetu, które powstaną w oparciu o wszystkie placówki miejskie (szkoły, urzędy, przedszkola, inne instytucje).
 • Zagwarantujemy brak cenzury w Internetowej przestrzeni publicznej Sanoka. Każdy mieszkaniec sam zdecyduje w jaki sposób będzie korzystał z sieci. Chcemy jak najszerzej współpracować z mieszkańcami, dlatego wykorzystamy Internet jako źródło komunikacji interpersonalnych w mieście.
 • Nauczymy urzędy działania opierającego się na wzajemnym zaufaniu eliminując niepotrzebne bariery technologiczne. Dostarczając odpowiednich narzędzi ICT zadbamy by wzrosła efektywność współpracy samorządów między sobą i współpracy samorządów z mieszkańcami Sanoka i okolic.

6. Sanok OdNowa to bezpieczeństwo związane z oświatą i edukacją. To dbałość o nauczycieli, uczniów i rodziców.

 • Zamiast likwidować szkoły, będziemy podnosić jakość nauczania w nich. Niż demograficzny to idealna szansa na podwyższenie poziomu jakości edukacji. Trzeba ją bezwzględnie wykorzystać.
 • Do sanockich szkół powróci profilaktyka zdrowotna. 80% dzieci w wieku 6–12 lat ma problemy z próchnicą. W związku z tym uruchomimy miejski „dentobus”, który pozwoli zwiększyć dbałość o stan uzębienia dzieci i młodzieży.
 • Zapewnimy przyjazne i bezpieczne szkoły, osiągające wysoki poziom kształcenia. Towarzyszyć temu będzie świadomość, że nie jest to możliwe bez kompetentnej i należycie opłacanej profesjonalnej kadry nauczycieli i pedagogów. Wydatków na publiczną edukację nie można przedstawiać jako balastu, obciążenia gminnego budżetu, ale jako cenną inwestycję w najmłodszych mieszkańców i przyszłość wspólnoty.
 • Zadbamy o opiekę medyczną w szkołach, wzmocnimy rolę pedagogów i psychologów. Szkoła to pierwsza i dla wielu osób jedyna instytucja, która mogłaby kierować dzieci do lekarzy specjalistów, a także prowadzić edukowanie najmłodszych w zakresie prawidłowego, zdrowego odżywiania i przeciwstawiania się chorobom cywilizacyjnym.
 • We współpracy z powiatem wytyczymy „ścieżki edukacji”, co pozwoli dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania np. muzyczne, sportowe, naukowe poprzez wszystkie etapy kształcenia, czyli od przedszkola aż po uczelnię wyższą.
 • Zadbamy o właściwą edukację dzieci i młodzieży w zakresie IT, dlatego zapewnimy nauczycielom informatyki faktyczne wsparcie w ich szkolnych działaniach tak, by więcej czasu mogli poświęcić uczniom i pracy dydaktycznej.

7. Sanok OdNowa to miasto z polityką społeczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

 • Z myślą o rodzinach wielodzietnych zwiększymy liczbę godzin pracy przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych, rozszerzając ofertę tych instytucji w okresie wakacji i ferii.
 • Utworzymy Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, zapewniając modelowy projekt jego funkcjonowania. Stworzymy warunki do nawiązania stałej współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu oraz Sanockim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
 • Wprowadzimy Kartę Sanockiego Seniora, umożliwiającą korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach i instytucjach.
 • Wespół z organizacjami pozarządowymi uruchomimy specjalistyczne programy profilaktyczne i zdrowotne skierowane do seniorów. Wsparciem dla systemowych działań poświęconych osobom starszym będzie działająca przy Urzędzie Miasta Rada Seniorów
 • Dokonamy standaryzacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, przeprowadzimy analizę jakości świadczonych usług oraz ponoszonych nań kosztów.
 • Zadbamy o utworzenie lokalnych miejsc interwencyjnego pobytu dla nieletnich, by problemy wychowawcze, z jakimi borykają się funkcjonariusze publiczni i rodzice, można było rozwiązywać na miejscu.
 • Wesprzemy w działaniach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku. Zadbamy o godne warunki nauki oraz rozwoju podopiecznych ośrodka.

8. Sanok OdNowa to sprawnie działająca opieka zdrowotna.

 • Dołożymy wszelkich starań prowadzących do jak najszybszego utworzenia w sanockim szpitalu nowoczesnego i przyjaznego specjalistycznego oddziału położniczo-noworodkowego i ginekologicznego.
 • Wspierać będziemy rozwój lokalnego rynku niepublicznych usług medycznych i pielęgnacyjnych, stających się ważną gałęzią nowoczesnej gospodarki i mających coraz większy wpływ na zdrowie społeczeństwa.
 • Działając wspólnie z Powiatem, stworzymy mechanizm zachęt dla lekarzy-specjalistów, zachęcających ich do podejmowania pracy w placówkach służby zdrowia w Sanoku.

9. Sanok OdNowa to gwarancja wysokiego poziomu kultury, wolnej i chronionej przed wszelkimi próbami cenzury. To Sanok mocno wspierający kulturę i sztukę.

 • Chcemy powołania Alternatywnego Centrum Kultury, prowadzonego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Będziemy sprzyjać kulturalnemu rozwojowi sanockiej przestrzeni publicznej, by stawała się atrakcyjnym i coraz ciekawszym miejscem dla sanoczan i ich gości.
 • Wprowadzimy Kartę Sanocką, gwarantującą mieszkańcom ulgi w opłatach za parkowanie, tańsze bilety w komunikacji miejskiej, a także bilety do kin i teatrów oraz na imprezy sportowe.
  W dzielnicach wymagających rewitalizacji udostępnimy artystom wolne lokale.
 • Znajdziemy godną siedzibę dla Teatru BWA.

10. Sanok OdNowa to kreatywność w rozwoju sportu i rekreacji.

 • Powrócimy do zaniechanej koncepcji zadaszenia toru lodowego „Błonie”, opierając finansowanie i realizację przedsięwzięcia na projekcie utworzenia na Podkarpaciu ośrodka Centrum Przygotowań Olimpijskich.
 • Dogłębnej analizie poddamy szanse i celowość utworzenia w Sanoku Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 • Poczynimy starania o pozyskanie inwestora zainteresowanego budową hotelu 4-gwiazdkowego w bezpośrednim sąsiedztwie nowych obiektów basenowych.
 • Będziemy wspierać rozwój sportu szkolnego, amatorskiego i kwalifikowanego, reagując na aktualne zapotrzebowanie środowiska sportowego.
 • Zainicjujemy powołanie do życia Fundacji Rozwoju Sportu, gromadzącej środki finansowe i dystrybuującej je, uwzględniwszy potrzeby poszczególnych dyscyplin oraz spełnianie funkcji promocyjnej.
 • Stworzymy miejsca do rekreacji i uprawiania sportu dla rodzin tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Zadbamy o ogródki Jordanowskie, place zabaw, orliki oraz inne obiekty sportowo-rekreacyjne.
 • Będziemy rozwijać i unowocześniać branżę turystyczno-rekreacyjną, jako ważny element rozwoju gospodarczego Sanoka i okolic. Szeroki wachlarz usług gastronomicznych, zróżnicowana baza noclegowa, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, imprezy, sportowe i turystyczne, wszystko to będzie przedmiotem autentycznego zainteresowania samorządu miejskiego i wspierane w miarę możliwości finansowych.
 • Będziemy zabiegać o stworzenie klimatu, który doprowadzi do zjednoczenia środowiska sportowego w Sanoku. Marzy nam się, żeby kluby sportowe wspólnie starały się o pozyskiwanie środków finansowych z różnego rodzaju programów ogłaszanych przez ministerstwa, czy też z Unii Europejskiej. 

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Demokraci Ziemi Sanockiej

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

06-09-2018


Komentarze wyróznione:
(zarejestrowanych czytelników)

Paolo 132018-09-06 13:07:19
0 0
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość...........Wy już byliście.
Odpowiedz


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

Ponawiam konkurs: Jak powinno nazywać się osobę, której się zaufało, a ona próbuje wbić nóż w plecy ?2018-09-06 08:03:39
0 0
Ponawiam konkurs: Jak powinno nazywać się osobę, której się zaufało, a ona próbuje wbić nóż w plecy ?
..2018-09-06 08:08:20
0 0
BAJKI TO O 19.00 DLA DZIECI W TELEWIZJI
dk2018-09-06 08:23:21
0 0
Dołożymy wszelkich starań prowadzących do jak najszybszego utworzenia w sanockim szpitalu nowoczesnego i przyjaznego specjalistycznego oddziału położniczo-noworodkowego i ginekologicznego. ha ha ha- dlaczego teraz nie utrzymaliscie tego oddziału? straszne bajki!
Maro2018-09-06 08:30:23
0 0
Jaki piękny program, super!!! jako za papier wszystko przyjmie dopiszcie jeszcze wynagrodzenia dla sanoczan min. 10kpln i żeby nie było, na rękę. nie jakieś tam brutto, choć może lepiej 20k po co się rozdrabniać
Sanoczanka2018-09-06 08:35:09
0 0
Karnawał obietnic rozpoczęty!!! Nie dajmy się nabrać.
Sanoczanin od urodzenia2018-09-06 09:00:41
0 0
Brawo.Kuba i Twój komitet macie mój glos.Jesli udaloby się zrealizować choc polowe obietnic bedzie dobrze
Ewka z Sanoka2018-09-06 09:10:43
0 0
Przebrnęłam przez 2 punkty , dalszej słodyczy i abstrakcyjnej wizji idealnego miasta nie byłam w stanie przełknąć. Czy tak nisko oceniacie inteligencję Sanoczan? Jak mnie oczy nie mylą , to szanowni przedstawiciele obecnych demokratów już rządzili w Sanoku i jakoś spektakularnych zmian wtedy nie zanotowano ( poza kilkoma niewypałami : czyt. parking , zielony rynek) I mamy takie buble tworzyć w SanokuOdNowa ? Dodam tylko , że jeszcze nie mam swojego kandydata na burmistrza i dokładnie przyglądam się komu oddam swój cenny głos. Miłego dnia wszystkim :-)
~sanoczanin od urodzenia2018-09-06 09:11:06
0 0
Tys pewnie pod Sanokiem urodzony stad uposledzenie umyslowe! Tej gawiedzi NIKT NIE WIERZY, wiec oszczedz sobie nerwow :):) Hahahahaha - tani lans pelen niespelnionych obietnic slynnego 'oratota' ktory nadal marzy od wladzy.
Chyba po staremu2018-09-06 09:15:05
0 0
Lepsza nazwa to Sanok po Staremu. Nikt sie nie nabierze już na Was ;)
60+2018-09-06 09:19:17
0 0
Matuszewski powinien wygrać!!!!!!
Ja się pytam2018-09-06 09:20:49
0 0
Co z metrem, w programie ani słowa?
Co 2018-09-06 09:24:07
0 0
Dalej będzie z forumowym głupkiem, oddam głos na kandydata który go wspomoże w chorobie!
Hahaha2018-09-06 09:24:39
0 0
Wszyscy będą obiecywać gruszki na wierzbie. Widocznie tak musi być, bo ciężko przebić piore z tym jak wiele zrobił przez ostatnie cztery lata
III2018-09-06 09:25:40
0 0
Skończy sie zapewne na sciąganiu krzyży ze scian w UM i szkołach jemu podległych. To będzie zapewne jedyny całosciowy sukces tzw. Demokratów Sanockich. Nie jest wszak żadną tejamnicą iz panstwo zrzeszeni pod egidą Demokratów Ziemi Sanockiej to zapiekli antyklerykałowie, nie przepuszczający okazji by tylko dopiec katolikom.
Pierwsza tura 2018-09-06 09:31:25
0 0
Wszystko powinno się zamknąć w pierwszej turze. Gratulacje panie Tadeuszu!
Wacek2018-09-06 09:31:59
0 0
Tadek przez cztery lata tyle inwestycji zrobil ze sanoczanie na pewno obdarza go dalszym zaufaniem
ok2018-09-06 09:35:43
0 0
program baardzo szeroki malo mozliwe ze zostanie zrealizowany
Co ja słyszę ? 2018-09-06 09:37:56
0 0
"Poczynimy starania o pozyskanie inwestora zainteresowanego budową hotelu 4-gwiazdkowego w bezpośrednim sąsiedztwie nowych obiektów basenowych." Czyli blonia, jedyne pluca miasta zielone tereny pójdą pod jakiś hotel i pewnie parkingi ? To ja wam dziękuję ...
wspomnien czar2018-09-06 09:43:45
0 0
Jedyne co nasuwa sie na mysl "ALE TO JUŻ BYŁO... I NIE WROCI WIECEJ"
ej2018-09-06 09:48:53
0 0
Sanok wolny od nepotyzmu??? to kogo chcecie obsadzić na stanowiskach gdy wygracie wybory??? czyżby ludzi z Koszalina ? żarty
motyl2018-09-06 09:49:39
0 0
Widać,że palce w tym programie maczał poprzedni burmistrz.Mam tutaj na myśli kładkę przez San do "Sosenek",a raczej na działki rekreacyjne,której budowa kilka lat temu miała kosztować 20 milionów,teraz pewnie więcej.Zupełny absurd. No i ten kryty tor lodowy,zresztą niedawno o przykryciu mówił też burmistrz Pióro. Następne koszty i następny absurd.Ciekawi mnie też koncepcja budowy hotelu 4-gwiazdkowego w sąsiedztwie basenów.Niby gdzie ten hotel miałby powstać w sąsiedztwie?Na potoku Płowieckim,czy może na błoniach?Stoi "szkieletor " na Zamkowej tyle lat i tylko szpeci tamtą okolice.Dużo demagogi i obietnic,tyle tylko,że nic nie ma w tym programie o tym skąd wezmą pieniądze na to wszystko.Chyba,że to rozwiąże wieloletni bezrobotny, kandydat na radnego.Chcecie,żeby ktoś na Was głosował,to wystawcie mocnych,rzetelnych,wykształconych kandydatów na radnych, a nie ludzi,którzy,ani nie mają wykształcenia,a przez swoje długie życie nic nie zrobili dla lokalnej społeczności,Czy PO nie ma swoich członków,że musi wchodzić w koalicjię z ludżmi poprzedniego burmistrza?
Edward z Posady2018-09-06 09:59:40
0 0
Witam. Widzę że to tylko festiwal pobożnych życzeń. Programy innych kandydatów śmiem twierdzić będą podobne. Ja przekonałem się do pana Pióry, który robi drogi, zrobił basen, dworzec, stadion. Za jego kadencji dużo dobrego powstało. Pozdrawiam
hi folks!2018-09-06 10:02:18
0 0
oddajcie całą władzę pisowi, niech się nachapią i nażrą, niech obsadzą wszystkie stanowiska i stołki, zajmą urzędy ciotkami, wnuczkami i kochankami, może przestaną wreszcie kwiczeć i buczeć, a po roku zobaczycie co z tego będzie
Stefan z Trepczy2018-09-06 10:05:56
0 0
Witam. Widzę że to tylko festiwal pobożnych życzeń. Programy innych kandydatów śmiem twierdzić będą podobne. Ja przekonałem się do pana Pióry, który robi drogi, zrobił basen, dworzec, stadion. Za jego kadencji dużo dobrego powstało. Pozdrawiam .
Pragmatyk2018-09-06 10:07:55
0 0
Powiedzmy sobie szczerze, panstwo zrzeszeni obozie tzw. Demokratów Sanockich to nic innego jak Totalna Opozycja. By zrealizować punkty zebrane w waszym programie potrzebne będą srodki i przychylnosc ministerstw w Warszawie. Byłoby ewenementem na skalę swiatową by partia rządząca pomagała w realizacji programu przedstawicielom partii opozycyjnych. Biorąc pod uwagę obecne sondaże, partia rządząca ma duże szanse na objęcie władzy w następnej kadencji i co za tym idzie, Sanok pozostanie bez żadnego wsparcia, czy to Urzędu Marszalkowskiego czy z Warszawy. Nie wspomnę o Autosanie, co do którego reaktywacji macie panstwo negatywne zdanie. Dlaczego p.Blecharczyk nie poradził sobie z finansowaniem budowy basenów, dlatego że nie było wsparcia politycznego z W-wy.
Hahahahaha!2018-09-06 10:11:12
0 0
Hahahahahahahahaha! Tyle w temacie!
sanoczanin2018-09-06 10:18:09
0 0
To Towarzystwo wzajemnej adoracji już miało możliwość potwierdzenia swoich programów. Każdy z nich w ten czy inny sposób miał wpływ na to co się w Sanoku dzieje. Co pokazali? Pstro. Biedacy co oni po wyborach będą robić? Bo z takim doświadczeniem jakie mają i umiejętnościami, które wykazali przez tyle lat pracy w mieście, starostwie, gminie to ja bym im zamiatać ulic nie dał bo miotłę popsują. Nie jestem orędownikiem tej czy innej frakcji, ale jak widzę przez lata te same "twarze", które garną się do władzy a gówno pokazały do tej pory, to mi się niedobrze robi
Kuba jest ok2018-09-06 10:21:12
0 0
Znam Kubę od podstawówki I wiem, że jak coś obieca to będzie do tego dążył aż osiągnie cel dlatego będę głosować na Jakuba
Boja sie2018-09-06 10:32:46
0 0
Łączy Nas Sanok górą. Panie Kuba miała być konferencja ?, pytam się gdzie?, sam Pan publicznie to mówił. Dzisiaj kiedy startuje Łączy Nas Sanok Pan wyskakuje z programem. Żal.PL
Gdzie programy kontrkandydatów?2018-09-06 10:33:47
0 0
Chciałam porównać programy wszystkich kandydatów, ale nigdzie nie znalazłam. Reszta nie odrobiła lekcji na czas. Osika najbardziej się stara, program ok. Taki ambitny burmistrz jest potrzebny w Sanoku.
weteran2018-09-06 10:35:40
0 0
Kuba i moze jest ok, ale otoczyl sie takimi ludzmi ktorzy nie dadza mu nic zrobic.
ambitny śmiechu warte2018-09-06 10:37:35
0 0
Ambicją na miarę Burmistrza nazywasz pracę w domu kultury przez 7 lat a potem płacz że się umowa skończyła ? Żałosne
osa2018-09-06 10:38:48
0 0
Program obywatelski, nie polityczny. Jeżeli ktoś nie chce żeby samorząd traktował go jak partnera to niech dalej głosuje na obecną ekipę. Mój głos oddam na Demokratów, bo dość mam nepotyzmu w Sanockich władzach.
czerkies2018-09-06 10:47:30
0 0
Program jest ok. Tylko naprawdę słuchajcie pomysłów obywatelskich to razem zmienimy Sanok. Będę na was głosował, bo obecna ekipa popisem kolesiostwa i walk wewnętrznych już pokazała, że poprowadzą Sanok ku ruinie.
xxx2018-09-06 10:49:16
0 0
Tyle hejtu w krótkim czasie nie widziałam dawno w Sanoku. Czyżby konkurencja miała pełne pory, że nie potrafi przedstawić czegoś równie całościowego i kompetentnego. Po tej beznadziei i długach które narobiła dobra zmiana w Sanoku i powiecie, jest wreszcie nadzieja na kompetentną i w miarę doświadczoną ekipę. Życzę najlepszego. aby dane Wam było spełnić jak najwięcej z tego programu.
2018-09-06 10:50:16
0 0
Tato, mogę skoczyć na bungee? - Synku, twoje życie zaczęło się od pękniętej gumy, ale nie chcę, żeby tak samo się skończyło.
klasyk2018-09-06 10:53:46
0 0
są doświadczeni, źle bo już byli, są młodzi, źle bo niedoświadczeni jest program, źle bo to tylko obietnice nie ma, źle bo nawet programu nie potrafią napisać :D Jak dla mnie sprawa jest prosta. DZS to mieszanka wielu środowisk, doświadczenia i świeżości. Jest MOC, jest Drużyna, są propozycje!!! Super, że akurat w jednym czasie pojawiają się programy 2 komitetów, będzie można porównać i się zastanowić, choć wiadomo, że to tylko propozycje. Nie będzie przynajmniej oskarżeń o plagiaty :)
bez zmian na lepsze2018-09-06 10:54:56
0 0
z tego co pamiętam to Pierzasty obiecał dżakuzi dla każdego, teraz zamiast sauny będzie w Sanoku - Więzienie (!!!!!!), poprzedni burmistrz też nie gadał tylko robił, szkoda tylko że pisowski sejmik wojewódzki zamiast pomagać miastu tylko rzucał kłody, teraz ma się to zmienić bo burmistrzem jest pisowiec, hipokryzja i nic więcej
Stawiam na Jakuba Osika2018-09-06 10:55:04
0 0
Zapoznałam się z życiorysami kandydatów I oceniam że Jakub Osika najlepiej nadaje się na to stanowisko.
Demi Krata2018-09-06 10:55:09
0 0
Przed nami tylko jeden cel : znow do koryta :):):) A na kwadratowych drzewkach ananasy pozlacane.
bies2018-09-06 10:55:49
0 0
Widzę, że większość antydemokratycznych pieniaczy to sprawdzona w hejterskich popisach ekipa Matusza - Tadeusza. Wszystko jedno, obaj są siebie warci, choć czekam na ich programy, bo na razie echo.
Apel2018-09-06 10:59:56
0 0
Ludzie, nie dajcie się nabrać przez cwaniaków
sebist2018-09-06 11:01:41
0 0
Nie z tymi ludźmi !!!
błonie2018-09-06 11:04:50
0 0
Hej Hejterzy, Demokraci przedstawili spójny, logiczny, ambitny program. Jeżeli będą rzeczywiście wsłuchiwać się w głos i pomysły mieszkańców to istnieje szansa, że Sanok będzie się rozwijał i piękniał. Dajmy im szansę. Obecna ekipa jak na razie walczy sama ze sobą, my mieszkańcy tylko im w tym przeszkadzamy krytykując ich pisowską wojenkę.
Aaaabsolutnie2018-09-06 11:14:29
0 0
sie nie zgadzam , tylko dla PiS.
internauta2018-09-06 11:20:08
0 0
Wreszcie jest program i to bardzo dobry dla każdego mieszkańca w Sanoku osobiście nie ma dla mnie znaczenia kto do jakiej partii należał czy należy liczy się to co chce zrobić jego osobowość oraz program który zostanie rozliczony po kadencji.Tyle inwestycji co zrobił p.Niżnik dla powiatu i miasta to jeszcze długo nie znajdzie się taki starosta taka jest prawda.Co do funduszy rządzący zapewniają rozdział dla wszystkich po równo i ja im wierzę brawo Demokraci macie mój głos.
Zaintersowana2018-09-06 11:20:58
0 0
Po pierwsze, jeśli ktoś pisze, że nie może przebrnąć przez więcej niż dwa punkty, bo go to nudzi, to niech lepiej idzie pooglądać memy w internecie. Po drugie, na listach oprócz "opatrzonych" osób są osoby NOWE. Wystarczy na nie zagłosować. Po trzecie, co z tego, że Pan Tadeusz "wybudował" tyle??? Co on ma Wam do zaoferowania na kolejne lata??? Nic. Na spotkaniach mówi tylko co zrobił, a NIC, absolutnie NIC, nie było jego pomysłem. Może poprzedni burmistrz też by właśnie teraz doprowadził do końca te projekty, albo zrobił lepsze? Jesteście tacy pewni, że basen spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa??????? Że cokolwiek będzie jeździć z nowo wybudowanego (nie do końca) dworca np w kierunku Bieszczad? Pan Tadeusz nie ma żadnej wizji Sanoka. TO CZŁOWIEK Z TAMTEJ EPOKI !!!!
Alternatywy 42018-09-06 11:21:27
0 0
Fajnie że są różne inicjatywy, ale one raczej nie przebija się w Sanoku, bo tu rządzi PiS i ma największe poparcie
Maciek2018-09-06 11:24:56
0 0
Kubę znam od podstawówki, to porządny i uczciwy facet. Jeżeli chodzi o Niżnika, to może was wkurza, ale tyle kasy ile on zassał dla Sanoka gdy był Starostą, to obecni włodarze nawet przy pisowskim wsparciu mogą tylko pomarzyć. Naprzód Demokraci, odnówcie Sanok.
2018-09-06 11:26:46
0 0
Nie pytaj, co rząd może zrobić dla ciebie. Zapytaj, czy mógłby tego nie robić.
ducha2018-09-06 11:30:14
0 0
Demokraci wystawili swoj program w dniu kiedy od paru juz dni mowiono o prezentacji Ruchu Laczy nas Sanok, Naprawde, az zal! to tylko zagrywka Prosze Panstwa i prosze sie nie dac nabrac. Program - obiecanki,cacanki i cuda wianki. A skad kasa na te propozycje? Juz Mateusz Morawiecki obiecal miliardy ..ida do ludzi...ida? jakos zyje sie nam coraz trudniej i coraz drozej. Prawdziwy rozwoj miasta to przede wszystkim dobry menadzer i madrzy ludzie wokol niego, to nowe technologie zeby wyjsc wreszcie z dolka powiatowego miasteczka. Pan Osika mowi ze pracowal w MDK 7 lat, a wiadomo chyba ze kadencja kazdego dyrektora placowki oswiatowej czy kulturalnej trwa 5 lat!! dostal w prezencie 2 lata . A zupelnie inna rzecz, czy ta placowka jest potrzebna powiatowi? Miastu chyba tak, bo dobra lokalizacja i mozna by tam zrobic galerie sztuki naszych lokalnych artystow,fotografow,rzezbiarzy itd. Mozna zrobic wiele dobrych rzeczy dla miasta i mieszkancow ale potrzeba wiedzy,uporu i mnostwo pracy a przede wszystkim znajomosci ekonomii.
AndrzejW2018-09-06 11:30:28
0 0
Patrząc po twarzach to będzie Sanok po staremu raczej.
Dietetyczka2018-09-06 11:31:43
0 0
Odgrzewane kotlety są rakotwórcze !
Paweł2018-09-06 11:33:49
0 0
Do AndrzejW - Jeszcze wszystkich nie widziałeś.
Iden2018-09-06 11:37:32
0 0
Piękne deklaracje, których większość jest realizowana on-line przez obecną władzę. Ale... Na Kubę na radnego zaglosuje, ale na burmistrza głosuje na Piorę.
Do @ducha2018-09-06 11:38:08
0 0
Nie, no bo wszyscy będą czekać aż się PIŁKARZ Z BEREZKI zaprezentuje pierwszy swój program! Weź mnie nie rozśmieszaj, bo mi się zajady zrobią. Już widzę to napięcie... Tylko, żeby się wcześniej chociaż na pamięć nauczył, a nie czytał z prompterem tak jak na ostatnim filmie. He he he.
Do @ducha2018-09-06 11:42:13
0 0
Aha, a myślałam, że palcówka MDK jest potrzebna przede wszystkim dzieciom i młodzieży , a Ty piszesz, że "niepotrzebna powiatowi" . Może tak sądzi piłkarz z Berezki??? Może wkrótce zlikwiduje MDK, skoro tak sugerujesz?
Hmm2018-09-06 11:45:43
0 0
Będzie kupa smiechu, gdy po ewentualnie wygranych wyborach, osoby znane z uczestnictwa w Czarnych Marszach czy laniu wosku pod Sądem, wskoczą na stołeczki w UM i instytucjach jemu podległych.
ziom2018-09-06 11:46:19
0 0
Demokraci tak, Kuba tak, rozwój tak, widzę wreszcie szansę na normalność w Sanoku. Będę na was głosował, bo wojenek domowych obecnych pisiobraci mam już dość.
wr 2018-09-06 11:57:47
0 0
Ci wszyscy już mieli swój czas parę lat temu ?
sts2018-09-06 11:58:48
0 0
Programy wszystkich kandydatów beda bardzo do siebie podobne. Róznice beda tylko detaliczne. Sanok małe miasto i wszyscy wiedza co Nam jako mieszkancom brakuje- i to sie znajduje napewno znajda sie w programach kto wygra hmm ??? 1) T. Pióro PiS - złośliwy,pazerny na władze- zrobi wszystko,zastraszy wszystkich,pozwalnia wszystkich, obieca wszystko i zadłuża miasto na ogromne miliony (75 mln) ABY TYLKO UTRZYMAC SIE PRZY WŁADZY 2) J.OSIKA PO - Fajny gość al jeden ogromny minus otacza sie ludzmi co już rzadzili Sanokiem i wiemy jak było - Samą fajna osobowoscia nie wygra sie wyborów i sie nie da kierowac miastem 3)T.Matuszewski niezwiazany z żadną partią polityczną - otoczony nowymi twarzami które są zwarte i gotowe do pracy na rzecz Sanoka. - Nie wiemy kto wygra za rok wybory parlamentarne !!!! Bezpartyjnośc dogada sie i z PiS i z PO 4) Płaziak - stara szkoła duża wiedza ale bez szans
ty chyba od niedawna w Sanoku2018-09-06 12:02:06
0 0
"Matuszewski niezwiazany z żadną partią polityczną - otoczony nowymi twarzami które są zwarte i gotowe do pracy na rzecz Sanoka. "
do sts2018-09-06 12:03:57
0 0
a ty co ? Pytia z wyroczni czy tylko zlosliwy knur???
zawodowiec2018-09-06 12:08:33
0 0
Matuszewski to niezły piłkarz, potrafi świetnie dryblować na przedpolu, a na końcu strzelić samobója do własnej bramki. Jak chcecie żeby przyszły burmistrz słuchał tylko zaplecza kiboli, to głosujcie na "zawodowca z Berezki".
jan2018-09-06 12:14:25
0 0
Widac ze niektore osoby,zajadle walczace nie maja pojecia o ekonomii,organizacji takiej duzej jak miasto,gmina,powiat. Obserwujac od lat widac ze jest brak wspolpracy pomiedzy samorzadami,gminami,organizacjami, ze to sie nie spina...w dobra calosc. Ale i przede wszystkim musi byc dobry zamysl w ktora strone idziemy, co jest dobre? co trzeba poprawic? a co zmienic? czy przeksztalcic. Ataki na poszczegolne wpisy dowodza ze tylko mozna pyskowac, a niczego nie zaproponowac!
ducha2018-09-06 12:23:43
0 0
Czytaj prosze ze zrozumieniem. Pod Powiat podlegaja szkoly ponadgimnazjalne i MDK oraz szereg innych instytucji a miasto zarzadza zlobkami przedszkolami, szkolami podstawowymi i takze szeregiem innych instytucji. Jesli sie nie ma nawet takiej podstawowej wiedzy, to rozmowa jest o niczym! SAnoczanie zdecyduja ktorego kandydata i jego program popra.
taka prawda2018-09-06 12:29:50
0 0
Demokraci to i owszem, w dużej mierze ludzie, którzy mieli juz cokolwiek do powiedzenia, mieli swoje pomysły, a przede wszystkim skonkretyzowany plan na miasto. Tadeusz Pióro wystartował z programem, który w głównej mierze nastawiony był na gospodarczy rozwój miasta. Obiecywał przede wszystkim walkę z bezrobociem, migracją mieszkańców i postępującą marginalizacją Sanoka. Planował rozszerzenie sanockiej strefy ekonomicznej, uzbrojenie jej terenów oraz wprowadzenie ulg podatkowych, co ma przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Nic z tego nie zrealizował. Poszedł w inwestycje - baseny, dworzec multimodalny, które zaplanował do realizacji poprzednik , a o których T.Pióro sam nawet nie wspominał, mało tego - bardzo je je krytykował!!! A teraz sie tym chwali. Chwali sie nawet obwodnicą, która jest inwestycja GDDKIA , a która została wpisana do realizacji jeszcze za poprzedników. To jest ta skuteczność, świeżość i pomysł na miasto?
osa2018-09-06 12:30:04
0 0
„Sanocki bank CV”, to świetny pomysł. Jak zatrzymacie młodych w Sanoku to będę na was zawsze głosował. Kuba masz mój głos.
Prześcieradło2018-09-06 12:33:05
0 0
No jestem rozdarte
bezstronny2018-09-06 12:39:06
0 0
demokraty - hahaha. Tania pyskowka po-matolska w pelni. Zapowiadaja sie czarne marsze wyskrobanych 'dziewic' i miedzyplanetarne zjazdy bezrobotnych. Obecny burmistrza dobrze sobie radzi, wiec dla DOBRA MIASTA, wypada dac Mu szanse na dalsza kadencje. Ma moj glos i calej mojej rodziny.
az tyle na ten temat2018-09-06 12:51:11
0 0
BUHAHAHAHAHAHAHA!!!
Zmieńmy Sanok2018-09-06 12:52:06
0 0
Pełne poparcie dla JAkuba OSiki.
Paolo2018-09-06 13:05:17
0 0
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość...... Wy już byliście.
ziom2018-09-06 13:07:33
0 0
Matusz, jak nie chcesz zniknąć politycznie i zawodowo po przegranych wyborach, to dołącz do Demokratów na dobrych warunkach. Oni potrafią łączyć i wykorzystywać to, co dobre dla Sanoka. Twój plan na sport w Sanoku jest ok i to tyle. Potrafisz haratać w gałę, to w zgranej drużynie coś ugrasz. Z obecnymi "kolegami z boiska" przepadniesz jak ciotka w Czechach. Tylko Kuba i Demokraci z "Piórem" pójdziecie bez gaci.
Do taka prawda2018-09-06 13:14:13
0 0
Ale klamiesz. Taki dworzec wedlug twoich guru z lat minionych mial powstac w sczerym polu z droga dojazdowa za 20 mln zl, taki AQUAPARK a nie basen mial kosztowac grube miliony a skonczylo sie na spolce ktora kosztowala nas SANOCZAN 300 tysiecy. Pytam sie gdzie ty tu widzisz podobienstwo. Teraz jest basen ktory zostal stworzony lekko w kilkanascie miesiecy a NIE LAT, dworzec jest tam gdzie był. Ciezko zrozumiec jaka to kontynuacja takich glupich decyzji poprzednikow
blebla2018-09-06 13:15:21
0 0
cytuję "nawiążemy,wprowadzimy,obniżymy,zadbamy,nauczymy,wytyczymy, stworzymy klimat" itd. w ten deseń. Papier jest cierpliwy przyjmie wszystko. Pytanie dlaczego oni tacy smutni na tym zdjęciu, przecież odstawili kawał dobrego kabaretu?
Znow te stare kotlety2018-09-06 13:38:47
0 0
OdNowa ...to samo tj obiecanki cacanki i ZERO dzialania.
DEVIL2018-09-06 13:54:39
0 0
Podziwiam grupę i jej lidera. Kuba korzysta z doświadczeń zaprawionych w boju: Wojtka i Sebastiana. W przedstawionym programie aż w trzech miejscach wskazano na konieczność dobrej współpracy Gminy Miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego. Ja się pytam: CZY POD RZĄDAMI KUBY, TA WSPÓŁPRACA MA WYGLĄDAĆ TAK JAK ZA Sebastiana i Wojciecha?... Wszyscy wiemy jak "współpracowali" i ile szans straciła gmina i powiat dzięki nim właśnie. Szanowny kandydacie Kubo Osika, w związku z powyższym pytam Pana: CZY PAN PRZYPADKIEM NIE ROBI SOBIE JAJA Z MIESZKAŃCÓW SANOKA?. o jakiej współpracy Pan marzy?.. widzi Pan błędy swoich kolegów - poprzedników?..
Taaak???2018-09-06 14:16:44
0 0
A jakie "plony" przynosi obecna współpraca??? Jakie są jej wymierne korzyści? To, ze powiat zwraca kasę, a miasto wspiera miejską kasą, tak po koleżeńsku? Jakie te korzyści? Chyba tylko spólne igrzyska. I to nie do końca, bo ostatnio sie zdublowały i podobno dowożono ludzi do skansenu. Czy to prawda? Kto za to płaci?
sedno2018-09-06 14:28:34
0 0
Gdyby powiat w latach 2010-2014 za czasow niznika tak sie nie zadluzyl to dzis ta wspolpraca byloby wzorcowa. A tak to sobie powiat nie pohasa tylko musi oszczedzac. Dlatego nie chce tych "demokratow"
DEVIL22018-09-06 15:31:59
0 0
Pisałem o współpracy Sebastiana i Wojciecha a nie o dzisiejszej współpracy. Dzisiejsza jaka jest KAŻDY WIDZI.. na pewno nie jest przykładem godnym naśladowania, więc kandydat Kuba chyba nie myśli ją naśladować. Moje obawy dotyczą powtórki z historii, podpowiadanej i kiedyś realizowanej przez komitet pana Kuby... czekam na jego oficjalne wyjaśnienie, jako że deklaruje otwartość i chęć rozmowy z mieszkańcami...
Niezmiennie kochający swoje miasto 2018-09-06 15:53:41
0 0
Zacznijmy od przeniesienia Pomnika Grzegorza z Sanoka na Duży Rynek i usytuowanie go w samym centrum.Ten schowany w zakamarku , pierwszy humanista polski , stale czeka ,aby wreszcie dumnie, spoglądać na swój ukochany gród z perspektywy rzeczonego Rynku ,starego Sanoka, z którego wybył będąc pacholęciem.W czasach PRL-u nie mógł ten pomnik stanąć w tak eksponowanym miejscu, jakim jest Duży Rynek, ze względu na fakt, iż Grzegorz z Sanoka był osobą duchowną -biskupem,byłoby to bowiem odczytane jako niepoprawne politycznie.Dzisiaj są inne czasy,nie musimy się obawiać ,ani wstydzić ,gdyby przeniesiony ten monument w godne tego humanisty miejsce,, sławiłby imię Naszego Grodu i był jego ozdobą.Oprócz skansenu, muzeum Z. Beksińskiego,byłby często odwiedzany przez turystów,fotografowany sławiąc imię Królewskiego , Wolnego, Miasta Sanoka . Centrum Dużego Rynku aż się prosi , aby ktoś tak wielki i znany w Europie uświetnił to miejsce na chwałę Sanoka i polskiej kultury epoki renesansu .Samo centrum Rynku,jest jakby pozbawione duszy,po prostu nijakie. Ten temat ożywiam po kilku latach,gdy przedstawiono symulację ,wręcz ośmieszającą,sam pomysł i pomnik pokazując haniebne zdjęcie przedstawiające Grzegorza z Sanoka stojącego niziutko na jakimś, powiedzmy rondelku, ,pośród samochodów różnokolorowych.Teraz Rynek jest piękny i godny Wielkiego Humanisty.Zróbmy to na wieczną chwałę Miasta i pamięć o Wielkim Sanoczaninie.
i2018-09-06 16:10:31
0 0
Stań sobie sam na środku rynku.
Głos dla Kuby2018-09-06 16:27:12
0 0
Kuba Osika to fajny goŝć. Każdy kto go zna o tym wie. Ma wszystkie atuty potrzebne do zarządzania miastem. Zna Sanok najlepiej z kandydatów bo tu skńczył podstawówkę, liceum , a potem pracował. Oddam na niego głos bo to nasz ziom :)
Panowie Pióro , Olejko , Daszyk , Roman B . panowie już ZMĘCZENI 60 +, 70 +.2018-09-06 16:33:14
0 0
DZIADKI opuście już ten UM . Wystarczy waszych rządów . Zrobiliście z Sanoka jeden wielki dom starców a najlepiej to rozbudowuje się CMENTARZ komunalny no i ten w Olchowcach nawet radny z tamtej dzielnicy Roman B ( nazwiska nie wymieniać bo sądem straszy ) domaga się kaplicy na cmentarzu taki tam nawał pracy .
nie ilosc tylko jakosc2018-09-06 16:34:22
0 0
Ja z moja rodzina wybierzemy pana Pioro. W koncu to on zadzialal z naszym basenem ktorego przez wiele lat u nas nie bylo. Juz czekam az moje dzieci beda mialy nowa rozrywke
do glos dla kuby2018-09-06 16:50:43
0 0
Wyluzuj kmiotku i zmien plyte, bo ta juz mocno porysowana. Wykupiles wazeline we wszystkich aptekach.
@panowie......2018-09-06 16:52:43
0 0
Kiedys i ty bedziesz stary a imbecyle twojego pokroju beda cie wysylac do .... gazu(:
CandyDAT2018-09-06 17:04:18
0 0
Ten program to stek kosztownych życzeń, które nie zostaną zrealizowane z prostego powodu. Miasto nie zdobędzie nagle więcej pieniędzy niż ma obecnie. Żeby w kasie pojawił się ekstra dochód to trzeba by było lawinowo zwiększyć wpływy z podatków lub środków zewnętrznych. Czy Demokraci widzą chętnego i dogodny teren na budowę fabryki pokroju Passa, która wygeneruje konkretne wypływy do UM? Większość punktów bardzo łatwo podważyć. Trzon startujących pod szyldem Demokratów to tak naprawdę były obóz rządzący skompromitowany i pozbawiony władzy w czasie poprzednich wyborów, tylko startujący pod innym szyldem. Kto da się nabrać na "OdNowę"? Chyba tylko ci o krótkiej pamięci.
Nie przesadziłeś?2018-09-06 17:15:45
0 0
Przegrać setką głosów po trzech kadencjach, jak w przypadku W.Blecharczyka to kompromitacja? Oj, oj nie przesadziłes?! Kompromitacja to krytykowac coś, a potem to realizować. Kompromitacja to krytykować budżet miasta i jego 32%, a potem zadłuzyć miasto na 43%. Zreszta powiem krótko - zagłosuję na demokratów bo są przeciwko budowie więzienia. Wszystkim tym, którzy chwalą te inestycję wczorajsza informacja: osadzony w Nowogardzie tuz przed wyjściem na wolność dźgnął nożem współwięźnia (inne media, że podciął gardło), bo sie na niego zdenerwował...A przecież mógł sie zdenerwować na wolności chociażby na przypadkowego przechodnia. I co...trzeba nam tego?!!!
Sanok piękne miasto2018-09-06 18:26:26
0 0
Powiedz to Ferencowi w Rzeszowie żeby pozbył się Załęża.Skad się takie debile jak ty biorą? już wiem z demokracji odnowa.
Oto właśnie chodzi - Należy też brać pod uwagę jaki to jest człowiek , jak utrzymuje kontakty z mieszkańcami ,jaki jest jego styl pracy.2018-09-06 18:34:47
0 0
Piotr Rychter Program to nie jest ani lista obietnic ani koncert życzeń - jest to dokument kierunkowy oraz okreslenie celu do jakiego należy dążyć. Odnośnie tego czy aktualnie obecny burmistrz sobie radzi to przy ocenie sytuacji nie można brać pod uwagę tylko to co się robi lecz to ile na te inwestycje pozyskano środków , czy zadłużenie miasta z tego powodu wzroslo itd. Należy też brać pod uwagę jaki to jest człowiek , jak utrzymuje kontakty z mieszkańcami ,jaki jest jego styl pracy. Dopiero to wszystko daje obraz tego czy ocena jest pozytywna czy negatywna. .............................................................................................................................................................................................................. Zwolnienie dyrektora MOSiR , zawierucha w Tygodniku Sanockim , non stop wspieranie się posłem P.Uruskim na jakiś tam spotkaniach w dzielnicach . Czy bodowa więzienia w Sanoku to w następnej kadencji sztandarowy punkt pana Pióro ?. Wypisywane głupoty j ( prawdopodobnie to ci sami fachowcy od prześcieradeł i klepsydr z poprzedniej kampanii ) że pan burmistrz wybudował basen i załatwił budowę obwodnicy to chyba dla tych co nie mają zielonego pojęcia co to jest samorząd i co powinno w pierwszej kolejności być zrobione w takim mieście jak Sanok . Ale ten portal także już zasłynął w tamtej kampanii wyborczej z swoimi anonimowymi komentarzami .
myślcie - nie dajcie się zmanipulować!2018-09-06 18:36:30
0 0
Wszystko to opowiadanie bajek. Wali mnie to, jakie nazwisko będzie burmistrzem. Każdy myślący człowiek wie, że tylko burmistrz ze wsparciem z sejmiku, z sejmu , generalnie z "góry" ma możliwość rozwijania Miasta - nieważne czy to Sanok czy Krosno czy jakaś tam Berezka. Ludzie myślcie! nie oddajcie Sanoka w ręce człowieka który nie będzie miał poparcia tak jak ma obecny!
do 2018-09-06 18:34:47 - g...no prawda2018-09-06 18:38:54
0 0
Po efektach pracy się człowieka poznaje - nie po tym co opowiada, jaki ma styl i tego typu bzdety.
Z Sanoka2018-09-06 19:18:31
0 0
Czy kandydat na burmistrza to tzw Resortowe Dziecko? Ja za komuny do kasyna nie miałem wstępu,my zwykli nie mieliśmy swoich sklepów,dlaczego Oni mieli? Dlaczego Oni chcą nas ciągle "uszczęśliwiać" i zawsze wiedzą ci jest dla nas dobre.Moj ojciec w PZPR nie był mordy sobie z czerwonymi nie wycierał a na studia dzienne mnie nie przyjęli bo punktów zabrakło!nie żale się bo jestem człowiekiem,ale dość już mam czerwonej zarazy i ich wychuchanych ,wypieszczonych potomków.
socjolog2018-09-06 19:21:52
0 0
Same frazesy ,znane z przeszłości piszesz panie Rychter,z których nic, a nic nie wynika twórczego.Tak też bajdurzą /po/pełniący obowiązki Polaków.
metoda na głoda2018-09-06 22:23:51
0 0
walić w pisdzieli ile się da, krytykować, wytykać błędy, pokazywać nieudacznictwo, ciemnotę, zamordyzm ideologiczny, miernotę, łamanie prawa, rosnące od 3 lat ceny gazu, energii, podatków - pis naobiecuje wszystko żeby tylko utrzymać się u koryta, - wpompuje kasę, urządzi igrzyska, chcecie mieć złote kurki w wannie, ładujcie w pis ile wlezie, to ostatnia taka okazja
2×500+300 w tym miesiącu;)2018-09-07 05:53:36
0 0
Lubię jak tacy jak ty i inni "Demokraci" kwiczą na potęgę to miodzio na moje PiSowskie serduszko:) więc nie przestawajcie:) proszę o jeszcze :)oderwane od korytka świniaczki :):)
@z Sanoka2018-09-07 06:47:54
0 0
Ja za PiSu mam 3 tyś kwoty wolnej od podatku a poseł pisowski 30 tyś ,więc jak to jest kolego sympatyczny ? czy to jest jeszcze komuna czy już apardheid ?
@metoda......2018-09-07 06:51:19
0 0
Twoj wyjatkowo CHAMSKI wpis wiele o tobie mowi po-miocie = MIERNOTA i tyle:):)
z Sanoka2018-09-07 07:03:23
0 0
Masz rację,ale zapytam to się stało za rządów PiSu? PiS jest u władzy kilka lat jakie zaszły zmiany każdy widzi a czy wszystkie dobre? na pewno nie ,ale zdecydowana większość tak! Wszyscy popełniamy błedy lecz to co się działo za poprzedników to tego nie da się nawet sklasyfikować.
internauta2018-09-07 07:20:08
0 0
Byłem i jestem uczciwym bezpartyjnym człowiekiem szanuję każdego kandydata bo wszyscy chcą coś zrobić dla mieszkańców Sanoka zgodnie z zasadami dobrego wychowania nie chcę nikomu nic wypominać bo każdy z nas ma wady i zalety ale po przeczytaniu programu Demokratów ja i moja rodzina oddajemy głosy na p.Jakuba Osikę bo jest najlepszym kandydatem na burmistrza to jest nasza prywatna sprawa w wolnym i demokratycznym kraju jakim jest Polska.
????2018-09-07 07:32:14
0 0
Jak to jest Twoja prywatna sprawa to po co to publicznie ogłaszasz? hmmm może Ty nie rozumiesz co to znaczy prywatna sprawa? dziwne...
Mir2018-09-07 07:32:40
0 0
Resortowe dzieci, gdyby odbyła się lustracja to zapewne ten "twór" pseudo demokracji nigdy by nie powstał.
@Z Sanoka2018-09-07 07:39:01
0 0
Możliwość uczestnictwa w głosowaniach i referendach drogą elektroniczną (e- voting), a także możliwość zgłaszania, za pomocą Internetu, lokalnych problemów i kontrolowanie procesu ich rozwiązania. Słucham kto mi to umożliwi ? Nikt tego nie ma w programie ? Dziękuję postoję ,nie ma z KIM GADAĆ.
To już było...2018-09-07 08:09:16
0 0
Jeżeli wiadomo, że pewni kandydaci nie mają szans w wyborach to wystawia się nawą twarz i powołuje marionetki jak DZS. Jeżeli coś takiego odniosło by sukces w wyborach to wtedy Sanok faktycznie zasługiwałby na miano ciemnogrodu. DZS= jak dopchać się do koryta za plecami innych.
internauta2018-09-07 08:43:48
0 0
Wyjaśniam j.w napisałem -niemal wszystkie wpisy pośrednio lub bezpośrednio sugerują na kogo głosować a ja mam taką dewizę że chciałbym sam czyli prywatnie podejmować decyzje wyboru kandydata.
cała prawda2018-09-07 09:02:09
0 0
Całą prawdę widać na tym zdjęciu: esanok.pl/wp-content/gallery/matuszkiewicz_2018/Fot.-Tomasz-Sowa.IMG_1329.jpg Za długi krawat "pasujący" do torebki. Wylewająca się nadwaga pana kandydata. Dziecko, którego wyraz twarzy jest taki, jak jego myśli. Nad dzieckiem, również widać prawdziwe myśli. Za żoną kandydata kolejny przykład panującej atmosfery. Po prawej stronie dziecka pan z wyrazem twarzy... sami oceńcie. Nie byli gotowi na zdjęcie? Taka jest prawda o tym dlaczego ci ludzie tam przyszli i co o tym wszystkim myślą. Zaklinanie rzeczywistości komentarzami i plastikiem nic nie da. Najgorsze jest to, że niektórzy nie będą mogli się po tym wszystkim pozbierać (bo to ich pierwszy kontakt z "polityką" - a właściwie lokalnym bagnem). Przewidzieliście to? Bo pchając w to wszystko np. dzieci, chyba nie bardzo, bo ich mi najbardziej szkoda.
z Sanoka2018-09-07 10:04:11
0 0
(e- voting)? nigdzie na świecie się nie sprawdził za duża możliwość manipulacji, oszustw etc ,jesteś niedoinformowany czy jak?
cenzura2018-09-07 11:33:42
0 0
Obecny burmistrz to cenzura prewencyjna w Tygodniku Sanockim, wyrzucanie z pracy za robienie mu (w jego ocenie) "koło pióra" oraz moralność dulszczyźniana. Apolityczny Tomek kopiący w gałę osiągnie taki sam wynik pod hasłem "łączy nas Sanok", jak reprezentacja Nawałki pod hasłem "łączy nas piłka". Tylko Kuba Osika przedstawił w tej kampanii logiczny program i zaprosił do debaty publicznej. Życzę mu powodzenia, bo chcę być wreszcie dumny z Sanoka.
@Z sanoka2018-09-07 12:06:00
0 0
Demokracja bezpośrednia typu Szwajcarskiego jest beee? faszyzm i stalinizm się sprawdził ?
Przed na mi jeden cel2018-09-07 12:59:23
0 0
PINIONDZ
z Sanoka2018-09-07 13:11:01
0 0
Zastanów się o co ci tak konkretnie chodzi? teraz wyjeżdżasz ze Szwajcarią faszyzmem i stalinizmem??? zresztą szkoda mojego czasu na coś co samo nie wie czego chce ;)
@z sanoka2018-09-07 13:24:41
0 0
Czego się boisz ? kontroli suwerenowi odmawiasz ?chcesz pomroczności jasnej fasadowej ? świętych krów i przekrętów ? tego chcesz ?
Sanok miastem qltury. Beksiński już nie żyje2018-09-07 13:47:39
0 0
Sanok dla wszystkich? Dla "uchodźców" też? Dla kogo konkretnie? Oj Qba - rodzina wielodzietna, a Ty ciągle marzeniami żyjesz. Pomysły masz. Gorzej z ich realizacją, zejdź chłopie na ziemię.
~cenzura2018-09-07 16:19:30
0 0
a gw....no prawda po-fajdany demokrato
Stop dla więzienia w Sanoku!2018-09-07 16:42:52
0 0
Obecny burmistrz i jego polityczne zaplecze ściągają do sanoka olbrzymie więzienie na ponad tysiąc osadzonych!!!! wczorajsza informacja, która obiegła Sanok: Osadzony w Nowogardzie miał wyjść na wolność i dźgnął współwięźnia nożem do tapet, inne media podały, że podciął gardło. Mógł to przecież zrobić każdej napotkanej na wolności osobie, bo podobno sie zdenerwował!!! pamietacie jak wrzucono w lokalnych mediach informacje o resocjalizacji więźniów przez sztuke? Jakie to wspaniałe i wrażliwe chłopy??? Dlatego głosuje na Demokratów, którzy jasno i otwarcie mówią STOP w naszym mieście dla kryminału!!!!
dociekliwy2018-09-08 15:57:26
0 0
Zakład Karny w Nowogardzie - data powstania 1817 rok. Zanim coś napiszesz sprawdz czy w wiezieniu o zaostrzonym rygorze bezpieczenstwa z roku 2020/2021 bedzie mozliwe zrobienie krzywdy sobie czy innym? Zastanow sie zanim drugi raz cos napiszesz!
Do Pana Osiki2018-09-08 19:14:13
0 0
Panie Osika czy zorientowal sie Pan juz ktora Demokratka podpisana pod Deklaracja Sanocka zostala w lipcu b.r. zwolniona z pracy za wielokrotna kradziez pieniedzy swojego pracodawcy? Czy organizatorka czarnych protestow i obronczyli wolnych sadow nadal jest w sanockim PO i DZS czy moze tak jak Pan deklarowal nie ma dla zlodziei u was miejsca? Czy wie Pan, ze Pani ta podpisala oswiadczenie w ktorym przyznala sie do kradziezy i zobowiazala sie dobrowolnie zwrocic skradzione pieniadze? Prosze dobrze przemyslec odpowiedzi bo te same pytania padna na najblizszym Pana spotkaniu z wyborcami w obecnosci kamer.
Rosa2018-09-08 19:37:59
0 0
Witam, chcę podziękować Panu Theodore za uratowanie życia mojej córki, nie mogłem sobie pozwolić na rachunek, ale z pożyczką, którą dostałem od pana Teodora, byłem w stanie zapłacić rachunki. Jeszcze raz dziękuję panu, jego e-mail to theodorejamesonfinance@gmail.com
Antoni Dziuban2018-09-09 10:08:52
0 0
Szanowni Państwo tracący czas na komentarze zapomnieliscie o jednym, ze kazdego dotyczą prawa ekonomi, pyskówka jest dobra po flaszce (flaszkach) przy ognisku. o WIZJI I STRATEGII ROZWOJU MIAST I REGIONU, o ekonomii i o nowych technologiach i długu i o nowych inwestycjach, ktore ten dług powieksza a kasa z kąd z podatków - jak nie bedzie nowych technologii to podatki pójda w góre albo wzrosnie dług, do takiego poziomu, ze nie bedzie kasy na wkład własny na dotacje. a co bedzie jak swięte dotacje sie skończą? tylko inwestycje w partnerstwie publiczno prywatnym (PPP) - ALE TOTRZEBA UMIEC PRZYGOTOWAC inwestycję Zadajcie pytanie kto i dlaczego zlikwidował BURSĘ i co się stało z wyposazeniem - to ciekawa sprawa i co ten typ -SZKODNIK - LIKWIDATOR robi - a może bedzie kandydował na..... Sanocznie obudźcie się z "chocholego tańca" tojuz XXIw
ryszard zając2018-09-10 15:46:32
0 0
Władza powierzona toż to nie- dożywocie Można Władzę oddać i będzie po kłopocie Po cóż się męczyć, kiedy nic nie wychodzi I nie urodził się- co by Wszystkim dogodził! Zmęczeni już polityką, zagubieni w Tłumie Można zejść ze sceny z honorem i dumnie Tylu za Nami jeszcze Tych nie sprawdzonych Dajmy szanse Innym Tym nie upierzonym? A i Sobie przyzwólmy o Nas- zdecydować- Aby nie trzeba za „immunitetem” się chować Sprawowanie Władzy, to Wyborcy – zlecenie Władza to jest- Obowiązek a nie zasiedzenie? Ryszard Zając-Sanok-Podkarpacie-W-2018.
-ryszard zajac 2018-09-10 16:56:36
0 0
Starys i durnys szaraku:) “democrats” sanockie ....do budy.
OdNowa2018-09-11 10:56:41
0 0
Przed nami tylko jeden cel - K O R Y T O !!!!!