REKLAMA
REKLAMA

SZPITAL BRZOZÓW: ,,Pluje się na mnie za ponad 14 lat poświęcenia”- komentarz Antoniego Kolbucha (AUDIO)

SZPITAL BRZOZÓW: ,,Pluje się na mnie za ponad 14 lat poświęcenia”- komentarz Antoniego Kolbucha (AUDIO)

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Jednogłośną decyzją Zarządu Powiatu Brzozowskiego został odwołany dyrektor szpitala. Zapraszamy do wysłuchania komentarza Antoniego Kolbucha.

 

Sprostowanie

Wydatki inwestycyjne w okresie pełnienia przez Antoniego Kolbucha funkcji dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego wyniosły około 160 milionów złotych.

 foto nagłówek: archiwum Brzozow24.pl


Oświadczenie zarządu powiatu brzozowskiego

Zarząd Powiatu Brzozowskiego odwołał Antoniego Kolbucha z funkcji Dyrektora Szpitala po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala, która w 10 osobowym składzie podjęła jednomyślnie uchwałę popierającą wniosek Zarządu. Powodem odwołania było niepodejmowanie działań naprawczych (mimo wielokrotnych zaleceń) w związku z radykalnie pogarszającą się sytuacją finansową Szpitala, aż do utraty płynności finansowej włącznie. Szpital ma bardzo poważne problemy z regulowaniem zobowiązań, mimo zaciągnięcia w tym celu kredytów w kwocie 19 mln złotych. Zmuszony jest do zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych na spłatę już istniejących bez możliwości zaciągnięcia kolejnego kredytu, gdyż utracił zdolność kredytową. Stopa zadłużenia sięgnęła 102,5 % przy bezpiecznym poziomie do 50%. Narastały również zobowiązania wymagalne do poziomu 22 mln zł. W 2016 r. Zarząd Powiatu – zaniepokojony ostrzeżeniami biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Szpitala – zlecił zewnętrznej firmie konsultingowej opracowanie wariantowego programu naprawczego, który został przekazany Dyrektorowi Szpitala do realizacji. Rada Powiatu wyraziła ponadto zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 12 mln zł na wsparcie działań restrukturyzacyjnych i pozostawiono Dyrektorowi pełną swobodę w wyborze działań naprawczych. Niestety Dyrektor nie podjął żadnych działań co doprowadziło do obecnej sytuacji.

Podjęta po raz kolejny przez Zarząd Powiatu – na początku czerwca – uchwała zmierzająca do rozwiązania problemu zadłużenia nie spotkała się również z odpowiednią reakcją Pana Dyrektora. Zaznaczyć należy również, że Dyrektor Szpitala nie ponosi żadnej materialno-prawnej odpowiedzialności za doprowadzenie Szpitala do niewypłacalności. Odpowiedzialność ta – łącznie ze skutkami finansowymi – spada na samorząd powiatowy. W tej sytuacji Zarząd Powiatu, w poczuciu odpowiedzialności za ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom Powiatu odpowiedniej opieki medycznej i przeciwdziałając ewentualnym skutkom pogłębiania się tej sytuacji dla pracowników Szpitala – zmuszony został do podjęcia, tej z pewnością trudnej decyzji.

nadesłane


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA: „Cierpią na tym pacjenci. To zła strona tego konfliktu” (VIDEO)

17-07-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)