REKLAMA
REKLAMA

W piątek sesja w Zagórzu. Sprawy oświatowe, transportowe i inwestycyjne

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 lutego (piątek) 2018 r. 51. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagórzu /DRUK Nr 1/,
2) uchwała w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu /DRUK Nr 2/,
3) uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu /DRUK Nr 3/,
4) uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. /DRUK Nr 4/,
5) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Zagórz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania /DRUK Nr 5/,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 /DRUK Nr 7/,
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów, gmina Zagórz” /DRUK Nr 9/,
10) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zagórz na lata 2016-2023 /DRUK Nr 10/,
11) w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Zagórz środków finansowych na zorganizowanie powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów kolejowych /DRUK Nr 11/,
12) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zagórzu /DRUK Nr 12/,
13) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zagórzu /DRUK Nr 13/,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagórz na lata 2018-2025 /DRUK Nr 14/,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2018 rok /DRUK Nr 15/.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

clipboard05

26-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)