REKLAMA
REKLAMA

BIESZCZADY: Podczas majówki na Ukrainę dodatkowym przejściem pod Tarnicą

BIESZCZADY / PODKARPACIE. W długi weekend majowy, czyli od 1 do 5 maja, zostanie udostępniony czasowy punkt odpraw granicznych pod Tarnicą. Turyści zainteresowani przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy w tym miejscu muszą spełnić takie same warunki, jak podczas kontroli w przejściu granicznym.

Dla miłośników Bieszczad to większe możliwości turystyczne. Ten zakątek od dekad cieszy się dużą popularnością wśród sympatyków dzikiej przyrody. Teraz pojawia się możliwość obejrzenia go zza wschodniej granicy. Tymczasowo będzie działać przejście graniczne, a w zasadzie punkt odpraw granicznych, Wołosate-Łubnia.

Jak podaje mjr Elżbieta Pikor odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi będzie prowadzona w obrębie Przełęczy Beskid pod Menczyłem, na drodze pomiędzy miejscowościami Wołosate po polskiej stronie i Łubnia na Ukrainie. Punkt odpraw granicznych będzie funkcjonował od 1 do 5 maja br. w godzinach 9-18 (czasu warszawskiego).

Można przemieszczać się na rowerach lub pieszo, natomiast obowiązują wszelkie strategie związane z przekraczaniem granicy, nie ma tutaj żadnych odstępstw. Na miejscu będą pracować celnicy oraz straż graniczna, zarówno służby polskie, jak i ukraińskie. Przy przekraczaniu granicy z Polski na Ukrainę w tym miejscu Polaków będzie obowiązywał paszport, z kolei obywatele Ukrainy granicę będą mogli przekroczyć zgodnie z kodeksem granicznym Schengen – podkreśla mjr Elżbieta Pikor.

Rzeczniczka zwraca uwagę, że celnicy będą kontrolować legalność przenoszonych i przewożonych wyrobów akcyzowych, a także właściwą ich ilość. Ponadto należy pamiętać, że czasowy punkt odpraw granicznych nie funkcjonuje w nocy. Jeśli spóźnimy się, pozostanie skorzystanie z najbliższego przejścia granicznego, jakie jest w Krościenku.

WAŻNE

Obywatele państw Unii Europejskiej muszą posiadać ważny paszport, a obywatele Ukrainy ważny paszport oraz wizę lub dokument pobytowy jeśli jest wymagany, bądź zezwolenie MRG.

Na drodze prowadzącej do miejsca przekroczenia granicy zostaną wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu. Należy stosować się do poleceń i komunikatów służb czuwających nad bezpieczeństwem.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przekraczania granicy:

Przekraczanie polsko-ukraińskiej granicy państwowej możliwe jest na podstawie dokumentów uprawniających do przekraczania granicy – obywatele Unii Europejskiej paszporty, obywatele państw trzecich – paszporty oraz wiza, jeśli jest wymagana oraz dodatkowo – zgodnie z postanowieniami polsko-ukraińskiej Umowy o Małym Ruchu Granicznym – mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę na podstawie zezwoleń MRG bez konieczności posiadania paszportów i wiz.

Ponadto obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium RP po spełnieniu warunków określonych Kodeksie Granicznym Schengen tj.:

a) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium,

b) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;

c) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

foto: Pixabay

29-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)