REKLAMA
REKLAMA

Co „dziewiątka” może zaoferować uczniom? (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. W związku z reformą edukacji Gimnazjum nr 4 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 9. Jednak nie nazwa placówki jest najważniejsza, lecz to, co może ona zaoferować uczniom i rodzicom.

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które gwarantują rozwijanie zainteresowań, pasji, zdolności, poszerzają wiedzę, a także stwarzają możliwość osiągania sukcesów w wielu konkursach. Oferujemy zróżnicowany pakiet zajęć dodatkowych oraz zajęć ze specjalistami, są to m.in.: koła przedmiotowe (językowe, polonistyczne, matematyczne, historyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne), sportowe, teatralne, taneczne, zajęcia z logopedą, psychologiem, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce. Współpracujemy ze szkołami z całego świata, m.in. Brazylii, Tajwanu, Chin, a wszystko w ramach doskonalenia komunikacji w języku angielskim – rozmowy odbywają się na żywo dzięki komunikatorom.

Istnieje możliwość zapisów do klas profilowanych w tym samym roczniku (dzięki opracowanym innowacjom z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego i przedmiotów przyrodniczych). Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom uczniów i ich rodziców. Udoskonaliliśmy także realizowany już wcześniej program klasy integracyjnej, wzbogacając o nowe metody pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dla uczniów z trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) istnieje możliwość utworzenia klasy terapeutycznej.

Uczymy umiejętności kluczowych potrzebnych we współczesnym świecie. Współpraca z absolwentami i rodzicami uświadamia nam, że postępujemy właściwie.

Naszym atutem są bogato wyposażone w sprzęt multimedialny pracownie.

Od września 2017 r. wdrażamy zajęcia szachowe prowadzone według autorskiego programu.

Stosujemy szeroko rozumianą indywidualizację nauczania. Priorytetem jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu końcowego.

O poziomie szkoły świadczą także sukcesy uczniów w konkursach i zawodach. Nauczyciele SP nr 9 w Sanoku motywują uczniów, aby wykorzystywali swoją wiedzę i umiejętności przez reprezentowanie szkoły w rozmaitych olimpiadach, konkursach, turniejach, zarówno na szczeblu szkolnym, miejskim, powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich sukcesów naszych uczniów, skupimy się na tych najważniejszych, a są to tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych. Nasi uczniowie znajdują się także w gronie laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich, np. „Poszukiwanie talentów” , „Olimpus”.

Młodzież zdobywa również wysokie lokaty w zawodach sportowych oraz artystycznych . W ciągu 17 lat rywalizacji sportowej szkół w ramach Gimnazjady organizowanej przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie uzyskaliśmy : 1 miejsce – 4 razy, 2 miejsce – 3 razy, 3 miejsce – 3 razy.

Najsłabszy wynik to 7 miejsce (zakwalifikowanych do zawodów ok. 430 gimnazjów). Od 1981 r. szkoła współpracuje z Klubem Sportowym „Sanoczanka”, stwarzając możliwość sportowego rozwoju w piłce siatkowej.

Do naszych szkolnych tradycji należy coroczny pokaz talentów i umiejętności uczniów oraz absolwentów podczas Koncertu Noworocznego, Giełda Mistrzów -nagradzanie zwycięzców konkursów, Dzień Sportu Szkolnego, w czasie którego prezentujemy wszystkich uczestników zawodów sportowych, a także sukcesy uczniów.

Ważną rolę w naszej szkole pełni Szkolny Klub Wolontariusza, dzięki któremu dzieci uczą się, jak mądrze i bezinteresownie pomagać innym poprzez realizację  wielu zadań. W szkole jest to np. organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, praca w bibliotece szkolnej, w środowisku pozaszkolnym – akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Misie Ratownisie, Krokus, pomoc pogorzelcom, Maraton Pisania Listów – to tylko część podjętych przez nas inicjatyw.

Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga szkolnego, a także stwarzamy możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Niewątpliwym atutem SP nr 9 jest także gwarantowana jednozmianowość.

Naszym wychowankom oferujemy opiekę we wspaniale wyposażonej świetlicy. Podczas pobytu w niej dzieci mogą skorzystać z obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną (należy wykupić karnet obiadowy). Świetlica działa dla uczniów klas I – III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe. W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu. Wielkim powodzeniem wśród dzieci cieszy się „Magiczny Dywan”, który zdobył tytuł zabawki roku 2016.  Magiczny Dywan to podłoga interaktywna zaprojektowana przez polskich inżynierów. Dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy.   Dbamy o rozwój intelektualny uczniów, profilaktykę uzależnień i wychowanie.

Nasi absolwenci są wartościowymi ludźmi cenionymi w szkołach ponadgimnazjalnych, w życiu społecznym i zawodowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 4 MARCA W GODZINACH: 17.00-19.00 ORAZ NA SPOTKANIE
Z PANEM BURMISTRZEM TOMASZEM MATUSZEWSKIM
12 MARCA O GODZINIE 17.00
(tematyka spotkania, m.in.: oferta szkoły i jej dalsze funkcjonowanie)

materiały nadesłane

04-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)