REKLAMA
REKLAMA

Czas na dialog. Tematem „zjawiska pograniczne”

SANOK / PODKARPACIE. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na VII Międzynarodową Konferencję Naukową „Na pograniczach kultur i narodów.  Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura”. Sanok, 12–14 września 2019 roku.

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, ekonomii, kultury i sztuki.

Zakres tematyczny konferencji:
– sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja;
– relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów;
– dyfuzja kultur na pograniczach;
– system wartości (i antywartości) mieszkańców pogranicza;
– poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
– współczesne funkcje kultury ludowej na pograniczach;
– przemiany kultury ludowej na pograniczach;
– przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
– artysta ludowy w lokalnej społeczności;
– wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
– struktury kościelne na pograniczach;
– formy religijności: między ciągłością tradycji a laicyzacją;
– językowe wyznaczniki relacji między społecznościami, narodami, kulturami, jednostkami;
– antroponimia (mikrotoponimia) na pograniczach językowo-kulturowych;
– sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
– artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;
– historia i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych
– ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;
– ekonomiczno-społeczne dylematy obszarów pogranicza;
– turystyka jako gałąź gospodarki regionów pogranicza;
– szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza; 
– przemiany demograficzne;
– pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;
– zdrowie na pograniczach;
– przemysły kreatywne na pograniczach.

Koszt udziału w konferencji:
– 550 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja
– 350 zł – jak wyżej, bez noclegów
– 200 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
– bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.
Do druku zostaną przyjęte wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze.

Terminy:
– zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 15 lipca 2019 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.
– Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 30 lipca 2019 roku
– opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2019 roku.
Nr konta: PBS 97 8642 1184 2018 0050 8506 0001 z dopiskiem: „Pogranicza”.

Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:
www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr hab. Robert Lipelt

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Jolanta Karolczuk

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
mgr Sabina Florczak

materiały nadesłane

04-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

UdostępnijNapisz komentarz przez Facebook