REKLAMA
REKLAMA

INTERWENCJA: Odpadający tynk i dziury w podwórzu. Będzie remont? (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki w Sanoku działa w budynku przy ul. 3 Maja 1, który jest własnością Gminy Miasta Sanoka. Obiekt niestety nie zachęca, ani z zewnątrz ani wewnątrz. Mimo drobnych prac, jakie można było wykonać, wiele jeszcze jest do zrobienia. Przedstawiciele związku zastanawiają się, czy w tym roku uda się odświeżyć budynek. Jak się okazuje, nie jest to wcale łatwe.

Nasi członkowie potrzebują miejsca, gdzie mogą się spotkać i porozmawiać, obecnie strach wejść do naszej siedziby, na podwórzu są dziury, a w czasie deszczu czy roztopów pod samymi drzwiami woda po kostki. Może w tym roku uda się zrobić remont obejścia budynku przy 3 Maja? – mówi Adam Sieczkowski ze związku i przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Błonie.

Warto zaznaczyć, że wejście do siedziby związku, ale również do mieszkań tam zlokalizowanych, znajduje się od strony ul. Franciszkańskiej. Rzeczywiście, nie wygląda to najlepiej. Wyrwy w podłożu, stare płyty, odpadający tynk, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Jak podkreślają związkowcy, wizerunek tego miejsca jest dosyć nadszarpnięty. Druga kwestią jest bezpieczeństwo. Niełatwo osobom starszym pokonać taki „tor przeszkód”.

Zapytaliśmy w sanockim magistracie, czy jest szansa na remont budynku, choćby niewielka.

Uprzejmie informuję, że od marca b.r. trwają prace związane z racjonalizacją i optymalizacją gospodarowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Zarządzeniami Burmistrza powołane są zespoły do przeprowadzenia przeglądów lokali stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka pod kątem między innymi ich stanu technicznego. Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu wystąpi do Administratora budynku tj. Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o pilne sprawdzenie stanu technicznego budynku pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania i ewentualnie podjęcie stosownych działań eliminujących owe zagrożenie (skucie odpadających fragmentów tynku, wyrównanie nawierzchni przed wejściem do lokalu). Nadmieniam, że od kilku lat w sądzie prowadzone jest postępowanie w sprawie odzyskania nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku, przez spadkobierców byłych właścicieli. W związku z powyższym Gmina Miasta Sanoka w tym okresie nie inwestowała w nieruchomość. Jedynie przeprowadzane są remonty konieczne, wynikające z dokonywanych corocznych przeglądów budynków – wyjaśnia Paweł Hydzik, wiceburmistrz Sanoka.

W 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, po odspojeniu i odpadnięciu fragmentów gzymsu, decyzją nakazał wykonanie remontu elewacji przedmiotowego budynku od ul. 3 Maja i ul. Rynek, co zostało wykonane. Budynek przy ul. 3 Maja 1 objęty jest ochroną konserwatorską dlatego sposób przeprowadzenia remontów, każdorazowo musi zostać uzgodniony z Konserwatorem Zabytków. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta, plan remontów
bieżących na 2019 r. budynków stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka nie uwzględnia remontu elewacji i nawierzchni podwórka – dodaje Paweł Hydzik.

Zaznacza, że taki remont zostanie uwzględniony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska sanockiego magistratu w projekcie planu
remontów bieżących na 2020 r.

Niemniej wyjaśniam, że realizacja przedmiotowych robót uzależniona będzie od dostępności środków finansowych w budżecie miasta przeznaczonych na remonty bieżące budynków stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka w 2020 r. – kwituje wiceburmistrz.

29-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)