REKLAMA
REKLAMA

INTERWENCJA: Odpadający tynk i dziury w podwórzu. Będzie remont? (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki w Sanoku działa w budynku przy ul. 3 Maja 1, który jest własnością Gminy Miasta Sanoka. Obiekt niestety nie zachęca, ani z zewnątrz ani wewnątrz. Mimo drobnych prac, jakie można było wykonać, wiele jeszcze jest do zrobienia. Przedstawiciele związku zastanawiają się, czy w tym roku uda się odświeżyć budynek. Jak się okazuje, nie jest to wcale łatwe.

Nasi członkowie potrzebują miejsca, gdzie mogą się spotkać i porozmawiać, obecnie strach wejść do naszej siedziby, na podwórzu są dziury, a w czasie deszczu czy roztopów pod samymi drzwiami woda po kostki. Może w tym roku uda się zrobić remont obejścia budynku przy 3 Maja? – mówi Adam Sieczkowski ze związku i przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Błonie.

Warto zaznaczyć, że wejście do siedziby związku, ale również do mieszkań tam zlokalizowanych, znajduje się od strony ul. Franciszkańskiej. Rzeczywiście, nie wygląda to najlepiej. Wyrwy w podłożu, stare płyty, odpadający tynk, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Jak podkreślają związkowcy, wizerunek tego miejsca jest dosyć nadszarpnięty. Druga kwestią jest bezpieczeństwo. Niełatwo osobom starszym pokonać taki „tor przeszkód”.

Zapytaliśmy w sanockim magistracie, czy jest szansa na remont budynku, choćby niewielka.

Uprzejmie informuję, że od marca b.r. trwają prace związane z racjonalizacją i optymalizacją gospodarowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Zarządzeniami Burmistrza powołane są zespoły do przeprowadzenia przeglądów lokali stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka pod kątem między innymi ich stanu technicznego. Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu wystąpi do Administratora budynku tj. Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. o pilne sprawdzenie stanu technicznego budynku pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania i ewentualnie podjęcie stosownych działań eliminujących owe zagrożenie (skucie odpadających fragmentów tynku, wyrównanie nawierzchni przed wejściem do lokalu). Nadmieniam, że od kilku lat w sądzie prowadzone jest postępowanie w sprawie odzyskania nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. 3 Maja 1 w Sanoku, przez spadkobierców byłych właścicieli. W związku z powyższym Gmina Miasta Sanoka w tym okresie nie inwestowała w nieruchomość. Jedynie przeprowadzane są remonty konieczne, wynikające z dokonywanych corocznych przeglądów budynków – wyjaśnia Paweł Hydzik, wiceburmistrz Sanoka.

W 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, po odspojeniu i odpadnięciu fragmentów gzymsu, decyzją nakazał wykonanie remontu elewacji przedmiotowego budynku od ul. 3 Maja i ul. Rynek, co zostało wykonane. Budynek przy ul. 3 Maja 1 objęty jest ochroną konserwatorską dlatego sposób przeprowadzenia remontów, każdorazowo musi zostać uzgodniony z Konserwatorem Zabytków. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta, plan remontów
bieżących na 2019 r. budynków stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka nie uwzględnia remontu elewacji i nawierzchni podwórka – dodaje Paweł Hydzik.

Zaznacza, że taki remont zostanie uwzględniony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska sanockiego magistratu w projekcie planu
remontów bieżących na 2020 r.

Niemniej wyjaśniam, że realizacja przedmiotowych robót uzależniona będzie od dostępności środków finansowych w budżecie miasta przeznaczonych na remonty bieżące budynków stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka w 2020 r. – kwituje wiceburmistrz.

29-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)