REKLAMA
REKLAMA

Kształcenie zawodowe w „Mechaniku” (ZS 2) w ścisłej współpracy z pracodawcami

Uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zdobywa wykształcenie, doświadczenie i zarabia pieniądze. A przy tym ma czas na „normalne” życie. Jak to możliwe? Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających, uczą się w systemie dualnym, tzn. zajęcia z przedmiotów ogólnych i zawodowych odbywają się w szkole, zaś praktyczną naukę zawodu pobierają u wybranych pracodawców. Uczniowie dwóch kolejnych zawodów: technik automatyk oraz technik elektronik, mają odbywać kształcenie w tym systemie od przyszłego roku szkolnego. Uczeń nie tylko zdobywa wiedzę w zakresie wybranego przez siebie zawodu, ale także pracuje w firmie, gdzie może sprawdzać w praktyce to, czego nauczył się na zajęciach.

Absolwent „Mechanika” – opuszczając szkolne mury – ma zatem odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz posiada praktyczne umiejętności – bardzo cenione na rynku pracy. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jeśli mają ochotę, kontynuują edukację w branżowej szkole II stopnia, gdzie mogą zdać maturę i zdobyć tytuł technika. Uczeń zawiera umowę ze swoim pracodawcą, a w trakcie nauki otrzymuje wynagrodzenie, dodatkowo lata nauki wliczane są do jego stażu pracy. Nauka jest podzielona na część teoretyczną w szkole i praktyczną u pracodawcy. Uczniowie mają także dodatkowe płatne staże oraz kursy w ramach projektów realizowanych w szkole.

Co więcej firmy ADR Polska oraz Do-Met objęły patronatem odpowiednio klasy: operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik i oferują wsparcie szkole (wspólne opracowanie programu nauczania, zajęcia praktyczne, kursy specjalistyczne, wycieczki, doposażanie pracowni itd.). Kształcenie techników mechaników jest również ściśle związane z praktyką – zajęcia od pierwszej klasy raz w tygodniu prowadzone są w firmie patronackiej. W nowym roku szkolnym kształcenie w dwóch kolejnych zawodach: technik elektronik i technik automatyk, będzie odbywało się we współpracy z firmami patronackimi: EAE Elektronik, Rubber Company i ADR Polska.

Jak uczyć się, to tylko od najlepszych – mówi koordynator szkolnych projektów Bożena Chabros- Jaklik. W bieżącym roku szkolnym dwóch nauczycieli ZS 2 miało okazję obserwować pracę niemieckich kolegów podczas „job-shadowing” w ramach projektu Erasmus+ „Praktyki w Anglii, Niemczech i Portugalii szansą lepszego startu zawodowego”. Działania te pozwoliły zapoznać się z wzorcową bazą dydaktyczną niemieckiej szkoły, systemem organizowania kształcenia dualnego oraz sposobami aktywnego włączania się pracodawców w proces kształcenia. Uczniowie realizują konkretne zamówienia składane w szkole przez okolicznych przedsiębiorców i mieszkańców.

Dzięki zaangażowaniu pracodawców w żmudny proces kształcenia uczniowie zdobywają nie tylko umiejętności teoretyczne lecz przede wszystkim praktyczne, dostosowane do potrzeb zmieniającego się procesu technologicznego i rynku pracy. Zwiększa to również szansę młodego człowieka na zatrudnienie, a teoria jest szybko przekładana na ćwiczenia praktyczne w autentycznych warunkach zakładu produkcyjnego- dodaje pan Marek Chimiak- jeden z nauczycieli, którzy brali udział w „job-shadowing”.

W dotychczasowym systemie kształcenia uczniowie różnych specjalności technikum doświadczają realnych warunków pracy tylko podczas 4-tygodniowej praktyki zawodowej w trzecim roku nauczania. Jednak praktyki to za mało – eksperci niemieccy podkreślają, że chodzi o to, aby absolwenci jak najszybciej trafiali na rynek pracy i nabierali doświadczenia zawodowego. Dzięki takiemu zaangażowaniu pracodawców uczeń nabywa umiejętności zawodowe przy uwzględnieniu nowoczesnych technik i technologii stosowanych przez pracodawców. Będzie miał tym samym większe szanse na zatrudnienie. Równie istotna jest taka organizacja nauki w szkole, aby dawała możliwość szybkiego przełożenia teorii na ćwiczenia praktyczne. Ścisła współpraca z pracodawcami powoduję, iż absolwenci MECHANIKA wiedzę teoretyczną mają popartą praktyką, nie tylko odbywaną w lokalnych zakładach pracy, lecz także na zagranicznych kursach, stażach i praktykach w wielu krajach europejskich w ramach programu Erasmus+.

Warto zatem podkreślić, że „Mechanik”, dzięki wprowadzanym innowacjom, jest szkołą, która zapewnia swoim uczniom solidne zaplecze teoretyczne, czyli dużą wiedzę, a także – co jest bardzo istotne – uczy, jak wykorzystywać tę wiedzę później w praktyce.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

15-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook