REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Oświadczenia majątkowe, skarga w zakresie przyznawania stypendium

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek 31 października zaplanowano kolejną sesję Rady Powiatu Sanockiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali Herbowej.

 

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Sanoku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sanoku.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu w Sanoku w sprawie utworzenia zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 2.081 zł).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 418.690 zł ).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 857.176 zł ).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 1.500 zł ).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 15.865 zł ).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 10.000 zł).
21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi w zakresie przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów za zasadną.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2019 – 2021.
24. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
26. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie obrad sesji.

31-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)