REKLAMA
REKLAMA

Rada młodzieży i seniorów: Wiele się od nich nauczymy

SANOK PODKARPACIE. Podczas ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miasta Sanoka przyjęto statuty Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Oba podmioty mają mieć charakter konsultacyjny.

Rada Seniorów

– Projekt ten jest jednym z elementów aktywizacji osób starszych a został opracowany jako odpowiedź na zainteresowanie środowiska tych osób. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 11 września 2015 roku w ustawie o osobach starszych. Osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 rok życia. Na terenie gminy Miasta Sanoka, na koniec 2018 roku, zameldowanych było ponad 10 tysięcy osób starszych (w tym ponad 6 tysięcy kobiet i ponad 4 tysiące mężczyzn), Powołanie sanockiej Rady Seniorów zapewni seniorom, mieszkający na terenie gminy, większy wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. w tym przede wszystkim sprawy dotyczące osób starszych – argumentowano podczas prezentacji projektu uchwały. 

W Radzie Seniorów znajdzie się miejsce dla jednego z radnych miejskich, a także dla osoby wskazanej przez przewodniczącego rady oraz burmistrza Sanoka. Skład 9-osobowej rady uzupełnią kandydaci zgłoszeni przez mieszkańców. Kadencja rady ma trwać trzy lata.

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta ma mieć charakter konsultacyjny i będzie liczyła 15 radnych. Okręgi wyborcze stanowią placówki oświatowe znajdujące się na terenie miasta. Szkoły podstawowe, szkoły średnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Szkoła Muzyczna. Każdy okręg będzie posiadał jeden mandat do obsadzenia w radzie. Wybory w szkole organizuje dyrektor wraz z samorządem szkolnym. Samorządowi szkolnemu, samorządowi klasowemu, radom pedagogicznym i dyrektorowi szkoły przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.

– Upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku – to główne idee, które przyświecają powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta.

Do 1 października mamy poznać skład nowej rady. Kadencja została ustalona na dwa lata.

Dyskusji wśród radnych w sprawie powołania tych podmiotów, wielkiej nie było, bo i pomysł wszystkim przypadł do gustu.

  – W bardzo wąskim gronie młodzieży licealnej rozmawialiśmy na ten temat. Młodzież zadała ciekawe pytanie: czy przedstawicielem młodzieżowej rady danej szkoły, nie powinni być przewodniczący samorządów szkolnych? Wtedy przeprowadzono by jedne wybory. Przewodniczący samorządu szkolnego z automatu byłby przedstawicielem   w młodzieżowej radzie. Ten pomysł wydaje się zasadny i mi się podoba. To propozycja do rozważenia na przyszłość – zaznaczył radny Sławomir Miklicz

– Zarówno powołanie Rady Seniorów i Rady Młodzieży to cenne inicjatywy. Od członków tych rad wiele się nauczymy. Ważne żeby na płaszczyźnie organizacyjnej zafunkcjonowało. Idee są szlachetne. 50 paragrafów statutu rady, to nie jest mało. Mają nad czym młodzi ludzie pracować. Kibicujmy młodym ludziom i seniorom – dodał wiceburmistrz Sanoka ds. Rozwoju, Paweł Hydzik.

– Czy to wypali? Bardzo szybko się okaże. Na pewno ważną rolę odgrywa nadzór merytoryczny, przewodniczącego rady miasta. Na początkowym etapie pracy rady, będzie trzeba młodymi ludźmi, może nie pokierować, ale wesprzeć. Będziemy się z ciekawością przyglądać temu projektowi. Oby się udał – mówił z kolei Maciej Drwięga, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

red.


W odpowiedzi na komentarz, który ukazał się pod artykułem, informujemy, że osoby zasiadające zarówno w Radzie Seniorów, jak i w Młodzieżowej Radzie Miasta, nie będą z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenia. 

 

13-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)