REKLAMA
CUK
REKLAMA

Raport z budowy obwodnicy Sanoka (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Budowa obwodnicy Sanoka (DK28) w toku. Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. W ramach kontraktu prowadzony jest remont ul. Dworcowej, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei na przełomie kwietnia i maja planowana jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW886 z DK28 w miejscu przyszłego ronda, a także na ul. Konopnickiej.

Aktualnie wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Trwa także remont ul. Dworcowej w Sanoku, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei na przełomie kwietnia i maja br. Wykonawca planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW886 z DK28 w miejscu przyszłego ronda a także na ul. Konopnickiej. Zmiany wprowadzane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, o czym będziemy na bieżąco informować. Kierowców natomiast prosimy o szczególną ostrożność w miejscu prowadzonych prac, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zasypka przy murach oporowych, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków,

– most drogowy MD-10: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-5: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5A: zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5B: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-6 : zasypka przy murach oporowych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-7: zasypka przy murach oporowych, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, betonowanie.

Realizowane są również roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiorników retencyjnych, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Kalendarium:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 30 sierpnia 2013 r.

2. Uzyskanie decyzji środowiskowej – 10 lipca 2014 r.

3. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka – 30 września 2014 r.

4. Podpisanie umowy z Wykonawcą – 9 lutego 2016 r. (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 139 909 727,58 PLN)

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 21 lipca 2017 r.

6. Rozpoczęcie prac budowlanych – sierpień 2017 r.

7. Podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – 1 października 2018 r. (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN).

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

GDDKiA O. Rzeszów

25-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)