REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Co dalej ze śmieciami? Stanowisko wykonawcy

SANOK / PODKARPACIE. List otwarty byłego burmistrza i wiceburmistrza Sanoka Edwarda Olejko rozpoczął dyskusję na temat przyszłości gospodarki odpadami komunalnymi w mieście. Na naszą skrzynkę redakcyjną wpłynęła informacja firmy aktualnie realizującej usługi w zakresie odbioru i transportu śmieci od mieszkańców Sanoka.

Informacja wykonawcy o realizacji usługi o nazwie:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbiór, transport i zagospodarowanie innych odpadów nie ulegających biodegradacji z terenu Gminy Miasta Sanoka.

Krótka charakterystyka podstawowych kwestii dotyczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Sanoka, którą spółka TRANSPRZĘT nieprzerwalnie realizuje od 2013 r. z kilku oddzielnych postępowań przetargowych.

Znaczne oddalenie miasta od Zakładów RIPOK powoduje potrzebę przeładunku odpadów z małych śmieciarek oraz kontenerów KP-7 na duże pojazdy, które transportują odpady do zakładów RIPOK. Wyładunki dużych pojazdów są umówione na sztywne godziny, ponieważ proces technologiczny (np. RIPOK w Tarnobrzegu) nie pozwala przyjąć całego strumienia odpadów w tym samym czasie (małe place magazynowe). Powoduje to konieczność dysponowania miejscem przystosowanym do wyładunku, gromadzenia i załadunku odpadów.

Do września 2018 r. takie miejsce było zorganizowane na terenie bazy SPGK w dzielnicy Wójtostwo, jednak bliskość dużego osiedla, kościoła, rodzinnych ogródków działkowych kolidowała z uciążliwościami, jakie powodowało to miejsce (zapachy, odcieki, gryzonie, ptactwo, rozwiewanie lekkich odpadów, worków).

Po licznych interwencjach oraz publikach prasowych, przeniesiono przeładunek miejskich odpadów na nowo utworzoną bazę magazynowo-transportową usytuowaną w Jurowcach Gmina Sanok, która została stworzona w oparciu o znowelizowane przepisy odnośnie wymogów stawianych obiektom takiego przeznaczenia. Baza posiada wymagane zgody i decyzje, a jej eksploatacja nie nastręcza uciążliwości, ponieważ położona jest z dala od domostw oraz miejsc wypoczynku mieszkańców.

Zestawienie ilości zebranych odpadów z ostatnich sześciu miesięcy 2019 r. oraz z analogicznego okresu 2018 r. z podziałem na Bazę w SPGK oraz Bazę w Jurowcach.

Wniosek: Przeniesienie bazy przeładunkowej z SPGK do Jurowiec oprócz likwidacji uciążliwości dla mieszkańców dzielnicy Wójtostwo, spowodowało uszczelnienie systemu zbiorki odpadów poprzez wyeliminowanie nielegalnych podrzutów, które były zmorą bazy w SPGK.

W 2013 r. nasza spółka przejęła wszystkich pracowników dawnego MPO, którzy chcieli być u nas zatrudnieni przy dalszej realizacji odbioru odpadów. Cieszyliśmy się, że nabędziemy ludzi doświadczonych. Lecz dosyć szybko zarysowała się tendencja, pokazująca wzrost ilości odpadów, przy jednoczesnym spadku wpływów do budżetu Miasta z tytułu składanych deklaracji. Niezwłocznie została wszczęta wewnętrzna kontrola, która wykazała, że chętne przejście dotychczasowych pracowników miejskiej spółki ma drugie dno. Mam tu na myśli dawne przyzwyczajenia, że za przysłowiowe „piwo” lub inne odbiorą wszystko, co przedsiębiorcy lub mieszkańcy wystawią.

Podjęto drastyczne kroki prowadzące do oczyszczenia naszej spółki z osób nieuczciwych. Zaznaczyć należy, że tylko dwóch pracowników z dawnej miejskiej spółki pozostało na swoich stanowiskach. Oni oraz nowi pracownicy podpisali zobowiązania zagrożone wysoką karą pieniężną, za podobne zachowania. Na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z jakości wykonywanej pracy oraz zachowania naszych pracowników.

Dalej w trakcie realizacji usług odbioru odpadów, ale już z nowymi pracownikami udało się nam uszczelnić system z niezadeklarowanych pojemników ustawionych pod firmami. W wyniku kontroli Urząd Miasta został powiadomiony o wielu nieprawidłowościach, których wyjaśnienie zaowocowało podwyższeniem zadeklarowanych ilości odpadów, tym samym zwiększyły się wpływy do budżetu Miasta. Aktualnie Zamawiający ma uszczelniony system, weryfikowany na bieżąco przez uczciwych pracowników oraz szczelną przeładownię, która nikomu nie przeszkadza.

Przez okres, w którym prowadzimy usługę zbiórki odpadów w Sanoku, pozytywnie oceniam podjęcie działań w zakresie bezpłatnego wyposażenia mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Jak i wdrożenie narzędzi do kontroli ilości, rodzaju i częstotliwości odbioru odpadów w postaci kodów kreskowych, które służą do łatwego nadzorowania naszej pracy, jak i obowiązków mieszkańców. Udało się również osiągnąć najambitniejszy cel. Poprzez częste weryfikowanie jakości, ilości oddawanych odpadów segregowanych, edukację, ulotki, setki rozmów telefonicznych oraz wykonane czynności kontrolnych w terenie, zwiększono o 55% ilość odbieranych odpadów segregowanych względem roku 2014. Można powiedzieć, że dopiero teraz Miasto Sanok dogoniło w tej kwestii sąsiednie samorządy.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że tylko kontynuacja działań już podjętych może ustrzec Miasto Sanok przed karami za nie osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, który z roku na rok wzrasta. W roku 2020 wynosić będzie 50%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wnikliwie i z dbałością rozstrzygnąć kwestię dalszego odbioru odpadów w Sanoku. W imieniu swoim oraz mieszkańców Sanoka zainteresowanych prawidłową realizacją tej usługi proszę o podjęcie dyskusji na sesji Rady Miasta oraz przeprowadzenie głosowania nad trybem udzielenia zamówienia usługi odbioru odpadów w Sanoku na lata 2020-23, gdyż tylko tryb konkurencyjny poprzez zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na okres kilku lat gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości za najniższą cenę.

Z poważaniem,

Maciej Grządziel
v-ce prezes zarządu TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. K.

Od redakcji: Z pytaniami o tę sprawę już wcześniej zwróciliśmy się do SPGK i Urzędu Miasta w Sanoku. Jeśli otrzymamy odpowiedzi, opublikujemy je na naszych łamach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

SANOK: Czy czekają nas podwyżki opłat za śmieci? Alarm w formie listu otwartego

źródło tekst i foto: materiały nadesłane

foto nagłówek: poglądowe / pixabay.com

29-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)