REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jakie progi punktowe do szkół średnich?

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Zakończyły się nabory do szkół średnich w powiecie sanockim. Ten rok jest wyjątkowy, po raz pierwszy rekrutacja jest prowadzono dwutorowo: dla tych uczniów, którzy skończyli trzecią klasę gimnazjum oraz tegorocznych ósmoklasistów. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku procedury wyglądają nieco inaczej. Jak sytuacja rysuje się w powiecie sanockim?

Prowadzimy dwa, niezależne nabory: do 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla uczniów po szkole podstawowej oraz 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla uczniów po gimnazjum – wyjaśnia Robert Rybka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Między tymi dwiema ścieżkami rekrutacji są różnice. I tak dla uczniów po gimnazjum pierwszy rok edukacji w liceum obejmuje podstawowy zakres nauczania, prowadzony zgodnie ze szkolnymi planami nauczania. Ci uczniowie dopiero po pierwszym semestrze wybiorą profile specjalistyczne, a naukę z takich przedmiotów rozpoczną w drugiej klasie.

Z kolei uczniowie po szkole podstawowej już przy składaniu deklaracji do szkoły muszą wybrać konkretny profil nauczania. W I LO w Sanoku wybierają spośród klas: biologiczno-chemicznych (64 miejsca), matematyczno-fizycznych (48 miejsc), matematyczno-geograficznych (16 miejsc) oraz dwóch wariantów humanistycznych: język polski-historia-WOS (16 miejsc) oraz język polski-język angielski-WOS (16 miejsc).

Powstanie pięć oddziałów 32-osobowych. Z uwagi na to, że mamy różną ilość miejsc na różnych profilach, będą też tworzone klasy łamane, czy łączone tzn, że np. powstanie oddział humanistyczny, w którym przedmioty takie jak język polski i wiedza o społeczeństwie będą realizowane całością, natomiast klasa będzie dzielona wówczas, gdy jedna jej część będzie realizowała materiał z przedmiotu historia, a druga z przedmiotu język angielski – wyjaśnia dyrektor I LO.

Również pięć oddziałów 32-osobowych powstanie dla uczniów po gimnazjum.

Dla przyszłych licealistów ważna jest kwestia ilości punktów, jaka zagwarantuje im naukę w I LO.

Jeszcze nie mamy określonych progów punktowych. Zdecydowanie będą one różniły się w przypadku uczniów po szkole podstawowej oraz uczniów po gimnazjum, z uwagi na różny poziom trudności egzaminów. Poznamy je w okolicy 5 lipca, kiedy zostaną podane oficjalne wyniki rekrutacji wygenerowane przez system elektroniczny – zaznacza Robert Rybka.

Dodaje, że na pełen obraz wyników i tak trzeba będzie poczekać do momentu, aż wszyscy chętni zakwalifikowani do nauki w szkole dostarczą oryginały świadectw. Są uczniowie, którzy mimo pozytywnej decyzji, wolą wybrać placówkę np. w innym mieście albo nawet w innym województwie. Wtedy też będzie wiadomo ile osób dostanie się do sanockiej „jedynki” w naborze uzupełniającym.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, od września naukę będzie mogło rozpocząć 128 uczniów w 3-letnim liceum po gimnazjum (4 klasy), natomiast w 4-letnim liceum po szkole podstawowej 128 osób (4 klasy) oraz ci, którzy dostali się do klasy sportowej.

– Uczniowie, którzy skończyli szkołę podstawową, mieli do wyboru cztery klasy: dwie o profilu matematycznym, jedną z rozszerzonym językiem polskim oraz jedną z rozszerzoną biologią. Ponadto już w pierwszej klasie będą realizować drugi, wybrany przez siebie przedmiot w zakresie rozszerzonym na zajęciach prowadzonych w grupach międzyoddziałowych – wyjaśnia Joanna Połdiak, zastępca dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Dodaje także, że szkoła nie ustala progu punktowego, jaki uczniowie muszą osiągnąć, aby dostać się do sanockiej „dwójki”.

– Taki próg ustala elektroniczny system naboru. Uczniowie, którzy wybierają szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową jako szkołę pierwszego lub kolejnego wyboru (jeżeli w szkole pierwszego wyboru mieli za mało punktów), zostają uszeregowani ze względu na kryterium ilości punktów – od najlepszego wyniku do najniższego. W przypadku II LO, system pierwszych 128 kandydatów automatycznie zakwalifikuje jako tych, którzy spełniają warunki do przyjęcia do naszej szkoły. Wtedy też wynik 128 osoby stanie się progiem punktowym. W drugim etapie, czyli dostarczania oryginałów świadectw, poznamy liczbę tych spośród zakwalifikowanych, którzy ostatecznie zdecydowali się wybrać II LO. Każdego roku kilka osób nie potwierdza woli podjęcia nauki w szkole, do której zakwalifikował je system i tylko w ten sposób tworzą się wolne miejsca na listach. Wówczas na wolne miejsca można przyjąć kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy znaleźli się poniżej progu punktowego i ubiegają się o przyjęcie do szkoły  – uzupełnia wicedyrektor.

W technikach nauka będzie trwała 4 lata dla uczniów po gimnazjum oraz 5 lat dla uczniów po szkole podstawowej. Tutaj rekrutacja odbywa się także dwutorowo.

Dla uczniów po gimnazjum oraz dla uczniów po szkole podstawowej mamy dokładnie te same kierunki. I tak oferujemy naukę w technikum ekonomicznym, hotelarskim, logistycznym oraz żywienia i usług gastronomicznych, w klasach 32-osobowych. Chętnych do szkoły mamy pod dostatkiem, jest ich więcej niż przygotowanych miejsc, dlatego sądzę, że nabór zrobimy – mówi Maria Pospolitak, dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Sanoku.

Zespole Szkól nr 2 w Sanoku na uczniów – po gimnazjum i po podstawówce – czekają cztery oddziały, 3 z nich w technikum i jeden w szkole branżowej I st. I tak 34-osobowych, łączonych klasach, będą się uczyć uczniowie zdobywający zawody: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk oraz technik ochrony środowiska; technik-automatyk oraz technik elektronik (ta klasa jest tworzona we współpracy z firmami sanockimi z branży). Przyszli uczniowie rozpoczną także naukę w szkole branżowej w klasie łączonej o profilach: mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Edukacja trwa tutaj 3 lata – zarówno dla uczniów po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej.

Pełne listy przyjętych powinny pojawić się 12 lipca – do 10 lipca młodzież może dostarczyć oryginały dokumentów.

Jestem zadowolona z tegorocznego naboru. Wydaje się, że technika wracają do łask. Coraz więcej osób z dobrymi wynikami wybiera szkołę jako tę pierwszego wyboru, jest lepiej niż w latach ubiegłych – podkreśla Jowita Nazarkiewicz, dyrektor ZS nr 2 w Sanoku.

 

W Zespole Szkół nr 3 w Sanoku zarówno dla uczniów po gimnazjum jak i po szkole podstawowej przygotowano po 7 oddziałów. I tak przyszli uczniowie będą się kształcić w kierunku informatyki, jako jednej tech.-mech. tech. elektrycy, tech. pojazdów samochodowych czy tech.-mechatronicy.

Jestem spokojny o nabór. Pierwsze wybory uczniów ze szkoły podstawowej i z gimnazjum nieco się różnią. Ci pierwsi chętniej wybierają kierunek tech.-informatyk, w tej drugiej grupie wybory rozkładają się bardziej równomiernie – mówi Krzysztof Futyma, dyrektor ZS nr 3 w Sanoku.

W Zespole Szkół nr 5 w Sanoku uczniowie rozpoczną naukę na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, organizacji turystyki, budownictwa i technik-geodeta. Osoby po gimnazjum w trybie 4-letnim, zaś po szkole podstawowej – 5-letnim.

Szkoła branżowa I st. oferuje kształcenie na kierunkach: monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, fryzjer oraz klasę wielozawodową.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w technikum uczniowie mogli wybrać kierunki: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Z kolei w szkole branżowej 1 st. będą się uczyć ci, którzy chcą zdobyć zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz.

Do szkoły wpłynęło ponad 200 wniosków uczniów, a to oznacza, że na ten moment wszystkie miejsca są obsadzone.

Dyrektorzy zgodnie podkreślają, że jest to właściwie zarys rekrutacji. Z uwagi na różne systemy trudno określić, czy uczeń nie wybierze chociażby nauki w innym powiecie. Systemy rejestrujące kandydatów są różne. Dopiero po 10 lipca będzie można podsumować ten etap.

02-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)