REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jakie progi punktowe do szkół średnich?

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Zakończyły się nabory do szkół średnich w powiecie sanockim. Ten rok jest wyjątkowy, po raz pierwszy rekrutacja jest prowadzono dwutorowo: dla tych uczniów, którzy skończyli trzecią klasę gimnazjum oraz tegorocznych ósmoklasistów. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku procedury wyglądają nieco inaczej. Jak sytuacja rysuje się w powiecie sanockim?

Prowadzimy dwa, niezależne nabory: do 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla uczniów po szkole podstawowej oraz 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla uczniów po gimnazjum – wyjaśnia Robert Rybka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Między tymi dwiema ścieżkami rekrutacji są różnice. I tak dla uczniów po gimnazjum pierwszy rok edukacji w liceum obejmuje podstawowy zakres nauczania, prowadzony zgodnie ze szkolnymi planami nauczania. Ci uczniowie dopiero po pierwszym semestrze wybiorą profile specjalistyczne, a naukę z takich przedmiotów rozpoczną w drugiej klasie.

Z kolei uczniowie po szkole podstawowej już przy składaniu deklaracji do szkoły muszą wybrać konkretny profil nauczania. W I LO w Sanoku wybierają spośród klas: biologiczno-chemicznych (64 miejsca), matematyczno-fizycznych (48 miejsc), matematyczno-geograficznych (16 miejsc) oraz dwóch wariantów humanistycznych: język polski-historia-WOS (16 miejsc) oraz język polski-język angielski-WOS (16 miejsc).

Powstanie pięć oddziałów 32-osobowych. Z uwagi na to, że mamy różną ilość miejsc na różnych profilach, będą też tworzone klasy łamane, czy łączone tzn, że np. powstanie oddział humanistyczny, w którym przedmioty takie jak język polski i wiedza o społeczeństwie będą realizowane całością, natomiast klasa będzie dzielona wówczas, gdy jedna jej część będzie realizowała materiał z przedmiotu historia, a druga z przedmiotu język angielski – wyjaśnia dyrektor I LO.

Również pięć oddziałów 32-osobowych powstanie dla uczniów po gimnazjum.

Dla przyszłych licealistów ważna jest kwestia ilości punktów, jaka zagwarantuje im naukę w I LO.

Jeszcze nie mamy określonych progów punktowych. Zdecydowanie będą one różniły się w przypadku uczniów po szkole podstawowej oraz uczniów po gimnazjum, z uwagi na różny poziom trudności egzaminów. Poznamy je w okolicy 5 lipca, kiedy zostaną podane oficjalne wyniki rekrutacji wygenerowane przez system elektroniczny – zaznacza Robert Rybka.

Dodaje, że na pełen obraz wyników i tak trzeba będzie poczekać do momentu, aż wszyscy chętni zakwalifikowani do nauki w szkole dostarczą oryginały świadectw. Są uczniowie, którzy mimo pozytywnej decyzji, wolą wybrać placówkę np. w innym mieście albo nawet w innym województwie. Wtedy też będzie wiadomo ile osób dostanie się do sanockiej „jedynki” w naborze uzupełniającym.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, od września naukę będzie mogło rozpocząć 128 uczniów w 3-letnim liceum po gimnazjum (4 klasy), natomiast w 4-letnim liceum po szkole podstawowej 128 osób (4 klasy) oraz ci, którzy dostali się do klasy sportowej.

– Uczniowie, którzy skończyli szkołę podstawową, mieli do wyboru cztery klasy: dwie o profilu matematycznym, jedną z rozszerzonym językiem polskim oraz jedną z rozszerzoną biologią. Ponadto już w pierwszej klasie będą realizować drugi, wybrany przez siebie przedmiot w zakresie rozszerzonym na zajęciach prowadzonych w grupach międzyoddziałowych – wyjaśnia Joanna Połdiak, zastępca dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Dodaje także, że szkoła nie ustala progu punktowego, jaki uczniowie muszą osiągnąć, aby dostać się do sanockiej „dwójki”.

– Taki próg ustala elektroniczny system naboru. Uczniowie, którzy wybierają szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową jako szkołę pierwszego lub kolejnego wyboru (jeżeli w szkole pierwszego wyboru mieli za mało punktów), zostają uszeregowani ze względu na kryterium ilości punktów – od najlepszego wyniku do najniższego. W przypadku II LO, system pierwszych 128 kandydatów automatycznie zakwalifikuje jako tych, którzy spełniają warunki do przyjęcia do naszej szkoły. Wtedy też wynik 128 osoby stanie się progiem punktowym. W drugim etapie, czyli dostarczania oryginałów świadectw, poznamy liczbę tych spośród zakwalifikowanych, którzy ostatecznie zdecydowali się wybrać II LO. Każdego roku kilka osób nie potwierdza woli podjęcia nauki w szkole, do której zakwalifikował je system i tylko w ten sposób tworzą się wolne miejsca na listach. Wówczas na wolne miejsca można przyjąć kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy znaleźli się poniżej progu punktowego i ubiegają się o przyjęcie do szkoły  – uzupełnia wicedyrektor.

W technikach nauka będzie trwała 4 lata dla uczniów po gimnazjum oraz 5 lat dla uczniów po szkole podstawowej. Tutaj rekrutacja odbywa się także dwutorowo.

Dla uczniów po gimnazjum oraz dla uczniów po szkole podstawowej mamy dokładnie te same kierunki. I tak oferujemy naukę w technikum ekonomicznym, hotelarskim, logistycznym oraz żywienia i usług gastronomicznych, w klasach 32-osobowych. Chętnych do szkoły mamy pod dostatkiem, jest ich więcej niż przygotowanych miejsc, dlatego sądzę, że nabór zrobimy – mówi Maria Pospolitak, dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Sanoku.

Zespole Szkól nr 2 w Sanoku na uczniów – po gimnazjum i po podstawówce – czekają cztery oddziały, 3 z nich w technikum i jeden w szkole branżowej I st. I tak 34-osobowych, łączonych klasach, będą się uczyć uczniowie zdobywający zawody: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk oraz technik ochrony środowiska; technik-automatyk oraz technik elektronik (ta klasa jest tworzona we współpracy z firmami sanockimi z branży). Przyszli uczniowie rozpoczną także naukę w szkole branżowej w klasie łączonej o profilach: mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Edukacja trwa tutaj 3 lata – zarówno dla uczniów po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej.

Pełne listy przyjętych powinny pojawić się 12 lipca – do 10 lipca młodzież może dostarczyć oryginały dokumentów.

Jestem zadowolona z tegorocznego naboru. Wydaje się, że technika wracają do łask. Coraz więcej osób z dobrymi wynikami wybiera szkołę jako tę pierwszego wyboru, jest lepiej niż w latach ubiegłych – podkreśla Jowita Nazarkiewicz, dyrektor ZS nr 2 w Sanoku.

 

W Zespole Szkół nr 3 w Sanoku zarówno dla uczniów po gimnazjum jak i po szkole podstawowej przygotowano po 7 oddziałów. I tak przyszli uczniowie będą się kształcić w kierunku informatyki, jako jednej tech.-mech. tech. elektrycy, tech. pojazdów samochodowych czy tech.-mechatronicy.

Jestem spokojny o nabór. Pierwsze wybory uczniów ze szkoły podstawowej i z gimnazjum nieco się różnią. Ci pierwsi chętniej wybierają kierunek tech.-informatyk, w tej drugiej grupie wybory rozkładają się bardziej równomiernie – mówi Krzysztof Futyma, dyrektor ZS nr 3 w Sanoku.

W Zespole Szkół nr 5 w Sanoku uczniowie rozpoczną naukę na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, organizacji turystyki, budownictwa i technik-geodeta. Osoby po gimnazjum w trybie 4-letnim, zaś po szkole podstawowej – 5-letnim.

Szkoła branżowa I st. oferuje kształcenie na kierunkach: monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, fryzjer oraz klasę wielozawodową.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w technikum uczniowie mogli wybrać kierunki: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Z kolei w szkole branżowej 1 st. będą się uczyć ci, którzy chcą zdobyć zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz.

Do szkoły wpłynęło ponad 200 wniosków uczniów, a to oznacza, że na ten moment wszystkie miejsca są obsadzone.

Dyrektorzy zgodnie podkreślają, że jest to właściwie zarys rekrutacji. Z uwagi na różne systemy trudno określić, czy uczeń nie wybierze chociażby nauki w innym powiecie. Systemy rejestrujące kandydatów są różne. Dopiero po 10 lipca będzie można podsumować ten etap.

02-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)