REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Niemal wszystkie placówki oświatowe strajkują!

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj w całej Polsce rozpoczął się strajk nauczycieli. Nie inaczej jest w szkołach i przedszkolach na terenie Sanoka, czyli na terenie gdzie działa oddział ZNP Sanok. 18 placówek uczestniczy w strajku, potrwa on do odwołania.

 

– Na ten moment 18 z 19 szkół, gdzie odbyło się referendum, podjęło akcję strajkową – podaje Piotr Sieradzki, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Sanoku.

Na stronach szkół także odnaleźć można informacje dotyczące działania placówek oświatowych podczas strajku.

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli I LO w Sanoku od poniedziałku 8.04.2019 zajęcia dydaktyczne będą zawieszone. Szkoła zapewnia opiekę uczniom. W przypadku podpisania porozumienia między stronami i oficjalnego odwołania strajku lekcje odbędą się zgodnie z planem. Dyrektor I LO im. KEN w Sanoku Robert Rybka – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie sanockiej „Jedynki”.

Podobne informacje można odnaleźć na stronach innych szkół, chociażby ZS nr 1, 2, 3 w Sanoku, SP nr 1, SP nr 2 czy ZSCKR w Nowosielcach.

Do tematu będziemy wracać i informować Państwa na bieżąco.

ZOBACZ TAKŻE:

SANOK: Niemal wszystkie szkoły opowiedziały się za strajkiem (WYNIKI REFERENDUM)

Komunikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W związku z pytaniami rodziców przypominam, że:

  • Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i z tego obowiązku nie zwalnia go przystąpienie nauczycieli do strajku.
  • Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o trudnościach w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych rodziców dzieci i uczniów w formie np. oświadczenia, ogłoszenia na stronie www przedszkola/szkoły, wiadomości w e-dzienniku. Jednak zawiadomienie nie może sugerować rodzicom nieposyłania dzieci do przedszkola, do szkoły w tym czasie.

Zapewnienie opieki ma się odbywać zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno —wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

  • Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
    Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty (kuratorium@ko.rzeszow.pl)

Komunikat i informacje przekazane dla dyrektorów zamieszczone za pomocą systemu Nowe RSIO dostępnym pod adresem https://ko.rzeszow.pl/app/rsio powinny być przekazane wszystkim rodzicom dzieci i uczniów.

W systemie Nowe RSIO zamieszczona została ankieta dla dyrektorów „Informacje dotyczące zapewnienia opieki i realizacji zajęć”.

Wszyscy dyrektorzy przedszkoli i szkół zobowiązani są do aktualizowania informacji do godziny 8.00:

każdego dnia nauki, począwszy od 5.04.2019 r. do odwołania.

Podstawa prawna:

– Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

– Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

– § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

– Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

– Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

– Art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

– Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

 

08-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)