REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sanvit z myślą o seniorach. Bezpłatna rehabilitacja i opieka (VIDEO, FOTO)

SANOK: Sanvit z myślą o seniorach. Bezpłatna rehabilitacja i opieka (VIDEO, FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Od 2 stycznia w Centrum Promocji Zdrowia „Sanvit” w Sanoku działa Dzienny Dom Opieki Medycznej. W ramach jego funkcjonowania zapewnia opiekę podczas jednego turnusu 15 pacjentom. Jest to opieka świadczona całkowicie bezpłatnie. 25 stycznia nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

Projekt pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sanoku”  jest realizowany na terenie powiatu sanockiego w ramach Osi priorytetowej VIII. Integracja społeczna Działania 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w okresie 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r.

Projekt jest adresowany do 150 osób (95 kobiet, 55 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu sanockiego dalej zwanymi „Pacjentami” lub „Uczestnikami”, w tym co najmniej 75 osób (48 kobiet, 27 mężczyzn) w wieku powyżej 65 roku życia, które w ocenie wg skali Barthel otrzymały 40-65 punktów, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz: są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub pacjenci u których istnieje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

DDOM funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 od 02.01.2018 r. Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Sp. z o. o. w Sanoku w ramach funkcjonowania DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 15 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez profesjonalny zespół terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach opieki świadczone są:

 • opieka pielęgniarska
 • edukacja dotycząca samoopieki i samopielęgnacji
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulacja procesów poznawczych
 • terapia zajęciowa
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów pacjentów
 • konsultacja lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opieka psychologiczna
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Osoby zainteresowane nieodpłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 13 46 550 99 lub za pośrednictwem adresu e-mail: ddom.sanok@sanvit.eu

POTRZEBNE DOKUMENTY DOKUMENTY

Formularz rekrutacyjny – pobierz pdf.
Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej – pobierz pdf.
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do dziennego domu opieki medycznej wg skali Barthel – pobierz pdf.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz pdf.
Regulamin organizacyjny DDOM w Sanoku – pobierz pdf.
Deklaracja uczestnictwa – pobierz pdf.

red. / materiały nadesłane

29-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook